Jonge klimaatexperts overhandigen Klimaatbundel

Jonge klimaatexperts overhandigen Klimaatbundel

Nieuws
Overhandiging klimaatbundel Kids Climate Conference
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Jonge klimaatexperts Elise en Xso delen trots hun ideeën met Katrien Rycken (coördinator Leuven 2030) en Mohamed Ridouani (schepen van Leefmilieu). De twee klimaatexperts stortten zich samen met 175 andere deelnemers tussen de 8 en 14 jaar op het thema energie tijdens de Kids Climate Conference.


Jonge kijk op volwassen onderwerpen

De Kids Climate Conference begon vier jaar geleden als een klimaattop voor kinderen. Het initiatief is in korte tijd uitgegroeid tot een duurzaamheidsevenement dat ertoe doet, in België, Nederland en Duitsland. Het evenement van Center Parcs en WWF is ontstaan vanuit een overtuiging dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken. Niet alleen omdat het om hun toekomst gaat, maar ook omdat kinderen vaak een verrassende kijk hebben op ‘volwassen’ onderwerpen. In het weekend van 23, 24 en 25 september volgden de jonge deelnemers leuke workshops en gingen ze met elkaar in gesprek over uiteenlopende klimaatonderwerpen. Samen presenteerden ze hun ideeën om (onder andere) zoveel mogelijk energie te kunnen besparen. Een vakkundige jury koos vervolgens de 14 meest creatieve en bruikbare oplossingen, die vandaag ook aan Stad Leuven en Leuven 2030 werden overhandigd.

Veertien creatieve uitkomsten

"Een dag als deze geeft me altijd energie. Het doet deugd om te zien dat kinderen zich actief inzetten voor onze wereld en hun toekomst. Waar sommige volwassenen hun ogen zullen sluiten, houden deze kinderen hun ogen wijd open om op zoek te gaan naar oplossingen. Mooi!", aldus Katrien Rycken (Leuven 2030).

r

De veertien uitkomsten van Kids Climate Conference

 1. Ontwikkel een online platform waarop recycle-projecten worden gedeeld en waarop men kan reageren.
 2. Een spelletjespakket ontwikkelen waarbij kinderen leren om plastic te recyclen.
 3. Energie uit jezelf halen, bijvoorbeeld je telefoon opladen terwijl je fietst.
 4. Eet lokaal en houd rekening met de seizoenen.
 5. Wereldleiders moeten een vredesmachine uitvinden.
 6. Omwonenden van windmolens kunnen goedkoop of gratis van deze energie gebruikmaken.
 7. Vaker buitenspelen zonder gebruik van computers en elektriciteit.
 8. Iedere school krijgt een stuk natuur om samen voor te zorgen.
 9. Zorgen dat slagtanden niets meer waard zijn, zodat er minder dieren sterven.
 10. Gezamenlijk werken aan openbare moestuinen: samen planten, samen werken, samen eten.
 11. Een app ontwikkelen met een beloning als je carpoolt of met de fiets gaat.
 12. Hergebruik van verpakkingen: besparing van geld en verwerkingskosten.
 13. Voor elke gekapte boom een nieuwe planten.
 14. Eten uit verre landen duurder maken dan lokale producten.

Katrien vervolgt: "Een aantal ideeën sprongen extra in het oog. Scholen betrekken bij de inrichting en het onderhoud van groen en natuur in de stad, spelletjes ontwikkelen die kinderen al van jongs af aan gevoelig maakt voor bepaalde klimaataspecten en sterker inzetten op het belonen van klimaatvriendelijke gedrag. We zien hiervoor meteen ook mogelijke aanknopingspunten met partners en spelers uit de Leuvense samenleving. Stad Leuven, een partner met wie we heel nauw samenwerken, zet zich met 'Kom op voor je wijk' al actief in voor onder andere meer openbare moestuinen. Initiatieven zoals CSA boerderijen, die je ook in Leuven vindt, geven een antwoord op de vraag naar meer lokale voeding en seizoensproducten. Ons eigen klimaatproject '1001 bomen' zet bovendien in op de verdere vergroening van Leuven. Het project streeft naar het planten van meer inheemse bomen en wil Leuvenaars laten zien hoe belangrijk bomen zijn voor de leefbaarheid van de stad door verschillende acties te organiseren."

"Elise en Xso zijn twee Leuvense tieners die zich inzetten voor de toekomst van hun generatie. Dat geeft echt extra energie om intensief, ononderbroken en toegewijd in te zetten op die veerkrachtige toekomst die ook de onze zal zijn, met steeds meer betrokken inwoners en partners", besluit Katrien.

Overhandiging Klimaatbundel aan Katrien Rycken (Leuven 2030) en Mohamed Ridouani (schepen van Leefmilieu) Overhandiging Klimaatbundel aan Katrien Rycken (Leuven 2030) en Mohamed Ridouani (schepen van Leefmilieu) Patrick Vertommen - Het Laatste Nieuws