KU Leuven gaat voor duurzaam reisbeleid

KU Leuven gaat voor duurzaam reisbeleid

Nieuws
Universiteitsbibliotheek KU Leuven
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

24 oktober 2018 - KU Leuven heeft de voorbije jaren belangrijke stappen gezet om haar CO₂-uitstoot te verlagen. In de laatste 15 jaar heeft ze de CO₂-uitstoot van haar gebouwen, per m2, met de helft gereduceerd. Ook komt meer dan 60% van de KU Leuven-werknemers zonder auto naar het werk. Nu wil de universiteit ook werk maken van het verkleinen van de CO₂-uitstoot van haar dienstreizen. KU Leuven gaat voor een vermindering van het aantal vliegreizen en voert een vrijwillige CO₂-compensatie voor vliegreizen in.


Een universiteit kan geen onderwijs over duurzaamheid geven of er onderzoek naar doen zonder zelf duurzaam te zijn in haar werking. Als stichtend lid en huidig voorzitter van Leuven 2030 neemt KU Leuven dan ook haar verantwoordelijkheid op binnen verschillende domeinen. “Over duurzaamheid prediken heeft weinig zin. Je moet het doen”, zegt vicerector Gerard Govers.

Op één terrein had de universiteit echter nog niets gedaan: het vliegverkeer. “Academici vliegen nochtans erg veel. Uit een meting van 2010 bleek dat reizen met het vliegtuig aan de KU Leuven goed is voor ongeveer 8.000 ton CO₂. Dat is niet niks. Eén kilometer vliegtuigverkeer resulteert in tweemaal zoveel CO₂-uitstoot als een kilometer met de auto, acht keer meer als een kilometer met de trein.”

Vicerector Govers tekende daarover een nieuwe beleidslijn uit. Het duurzame reisbeleid berust op drie pijlers: videoconferencing, treinreizen en CO₂-uitstoot compenseren.

De trein is sneller, goedkoper, comfortabeler en milieuvriendelijker. We publiceren lijsten van steden die je beter aandoet met de trein dan met het vliegtuig.

Gerard Govers
Vicerector Gerard Govers

Meer videoconferencing, minder vliegen

De universiteit wil het aantal reizen met het vliegtuig verminderen door meer ruimte te maken voor videoconferencing. “Met Skype for Business komen we er echter niet. Je hebt een vergaderinfrastructuur nodig die gevoelig beter is dan wat we nu hebben. Maar voor bepaalde soorten contact, voor mensen die je al goed kent, voor korte gesprekken, zijn er zeker oplossingen. Als je maar een uurtje met elkaar moet praten, hoef je heus geen vliegtuig naar Kuala Lumpur te nemen. Meer videoconferencing, minder vliegen, dat is één.”

Trein is sneller, comfortabeler en milieuvriendelijker

De tweede maatregel: de trein nemen in plaats van het vliegtuig. “Naar Londen of Parijs hoef je echt niet te vliegen. De trein is sneller, goedkoper, comfortabeler en milieuvriendelijker. We publiceren lijsten van steden die je veel beter aandoet met de trein dan met het vliegtuig. Voor een aantal bestemmingen zal het vliegtuig geen optie meer zijn in het aanbod van de reisagent, voor bestemmingen die iets verder liggen zullen we de trein als alternatief suggereren.”

Voor het personeel voeren we een CO₂-compensatie in.

Gerard Govers

Vliegen? Graag compenseren

“We mogen ook niet naïef zijn. We zullen blijven vliegen. Als de reis van thuis tot de bestemming langer duurt dan pakweg zeven uur, is het vliegtuig in de praktijk onvermijdelijk. Een internationaal georiënteerde universiteit zoals KU Leuven kan ook niet zonder die verplaatsingen. Dat leidt tot CO₂-uitstoot, want groene kerosine bestaat voorlopig niet, ook niet in de voorzienbare toekomst. Maar dat betekent niet dat je niks kunt doen.”

“Voor het personeel van de KU Leuven voeren we daarom een CO₂-compensatie in. We kiezen op dit ogenblik bewust voor een vrijwillige bijdrage. We hebben ze, na uitvoerige ruggenspraak en rekenwerk, begroot op 40 euro per ton CO₂: die prijs wordt ook in veel internationale berekeningen gebruikt. Een vlucht van Brussel naar New York zou daardoor ongeveer 25 euro duurder worden, een tripje naar Madrid 10 euro duurder.”

Intern klimaatfonds

Dat bedrag wil KU Leuven storten in een intern klimaatfonds. “We zullen de werknemers van KU Leuven bevragen over hoe we dat geld best gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld gaan voor meer uitrusting voor videoconferencing, voor participatie aan onderzoek rond CO₂-reductie of voor projecten die de CO₂-uitstoot verminderen of CO₂ uit de lucht halen, zoals herbebossing op daarvoor geschikte plaatsen.”

De enige weg

“In eerste instantie zetten we in op vrijwillige deelname. In het komende academiejaar willen we dan het debat voeren over de vraag of we naar een veralgemening van de bijdrage gaan. Dat kunnen we immers maar doen als er aan de KU Leuven voldoende draagvlak is: je kan duurzaam gedrag immers niet zomaar opleggen. Ik weet dat de KU Leuven-gemeenschap over een grote milieugevoeligheid beschikt: uiteindelijk is het ook die gemeenschap die moet beslissen of ze duurzamer wil reizen. We zullen zien waar dit ons brengt.”