Leuven 2030 uitgenodigd als spreker op internationale klimaattop in Madrid

Leuven 2030 uitgenodigd als spreker op internationale klimaattop in Madrid

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Dinsdag 10 december - Bij de start van de klimaattop in Madrid uitte Europees president en ex-premier Charles Michel het doel om tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent in de wereld te maken. Om kampioenen te zijn van de groene transitie. Ook Leuven 2030 deelt deze grote ambitie en streeft ernaar om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. De voorbije jaren ontvingen we talloze Europese en internationale erkenningen voor onze unieke, stadsbrede aanpak en de recente Roadmap 2025 · 2035 · 2050. Nu valt Leuven 2030 opnieuw een grote eer te beurt, namelijk een uitnodiging van het Europese DG Energy om te komen spreken op de COP25, de VN klimaatconferentie.


Op 10 december is het tijd voor de EU Energy day van de klimaatconferentie, waar zo’n 200 landen aan deelnemen. Internationale belanghebbenden zullen op die dag de kansen en uitdagingen rond de verandering van het energiesysteem bespreken. Hoe zorgen we voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie? Hoe kunnen verschillende initiatieven samenwerken om de wereldwijde inspanningen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken, te vergemakkelijken?

Het is een absolute droom om de Leuvense klimaataanpak als inspirerende case te mogen brengen op deze internationale klimaattop, in zo’n indrukwekkend gezelschap.

Katrien Rycken, directeur Leuven 2030

Het programma van de dag omvat vier thematische sessies over de rol van hernieuwbare energiebronnen, innovatie, rechtvaardige transitie en gebouwen in de energietransitie. Leuven 2030 en onze directeur Katrien Rycken werden uitgenodigd door DG Energy, het directoraat-generaal dat bevoegd is voor het energiebeleid van de Europese Commissie, om tijdens deze thematische sessie te komen spreken en er te zetelen in een high level panel. Andere deelnemers aan het panel zijn onder meer mevr. Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie en dhr. Rohit Khanna, Program Manager binnen het Energy Sector Management Assistance Programma van de Wereldbank. “Het is een absolute droom om de Leuvense klimaataanpak als inspirerende case te mogen brengen op deze internationale klimaattop, in zo’n indrukwekkend gezelschap”, vertelt een fiere Katrien Rycken. “We zijn ervan overtuigd dat, wanneer verschillende beleidsniveaus onderling sterker afstemmen, een grotere snelheid kan worden gemaakt in de sociaal rechtvaardige klimaattransitie waar we zo hard op inzetten. Hier worden belangrijke bruggen gebouwd die ambitieuze steden zoals Leuven verder kunnen ondersteunen bij het realiseren van een welvarende, groene, veerkrachtige toekomst”.

Hier worden belangrijke bruggen gebouwd die ambitieuze steden zoals Leuven verder kunnen ondersteunen bij het realiseren van een welvarende, groene, veerkrachtige toekomst

Katrien Rycken, directeur Leuven 2030

Internationale erkenning voor Leuvense aanpak

Dat Leuven internationaal als voorbeeldstad wordt gezien van de klimaattransitie is lang geen geheim meer. Samen met klimaatnetwerk Leuven 2030 won de Vlaamse centrumstad in 2018 de prestigieuze Europese klimaatprijs “European Green Leaf 2018”, een beloning voor haar inspanningen op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit. Datzelfde jaar werd Leuven gekroond tot finalist van de iCapital Awards, een prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan de stad die innovatie het beste inzet om de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren. Ook bij het behalen van deze finaleplaats was de samenwerking tussen stad Leuven en Leuven 2030 vzw essentieel. Die uitstekende samenwerking tussen Leuven 2030, de stad, haar inwoners, bedrijven en kennisinstellingen is uniek en wordt wereldwijd geprezen.

Dit jaar zette Leuven 2030 dit elan verder en werd door de Europese gemeenschap voor klimaatinnovatie EIT Climate-KIC geselecteerd tot één van de tien icoonsteden, samen met o.a. Kopenhagen, Madrid, Amsterdam en Wenen. Naast expertise vanuit het EIT Climate-KIC partnerschap, kunnen Leuven 2030 en stad Leuven hierdoor, voor 2019, ook rekenen op een eerste financiële steun van 100.000 euro. Leuven 2030 en stad Leuven delen de ambitie met EIT Climate-KIC en haar partners om in te zetten op een lange termijn samenwerking van een tiental jaar om samen het verschil te maken op vlak van doortastende klimaatacties.

In november werd onze vzw finalist van de Transformative Action Awards. Deze Europese prijs voor duurzaamheid wordt uitgereikt aan steden of organisaties die straffe plannen uitvoeren om sociaal-culturele, sociaaleconomische en technologische transformaties van hun stadsgemeenschap te realiseren.

Verhoogde middelen in 2020

Een klimaatneutraal Leuven is een prioriteit voor het Leuvense stadsbestuur, zodat de stad leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. Leuven 2030 is, als motor achter de stedelijke klimaattransitie, cruciaal om dat doel te bereiken. Het stadsbestuur heeft er dan ook voor gekozen om de middelen voor Leuven 2030 de volgende jaren te verhogen. “De hele stad zal een versnelling hoger moeten schakelen. Daarom verhogen we de middelen voor Leuven 2030 vzw, de aanjager van het stadsbrede klimaatbeleid, van 70.000 euro naar 250.000 euro per jaar”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid in Leuven.