Leuven circulaire stad

Leuven circulaire stad

Consumptie
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Leuven wil zich de volgende jaren stap voor stap omvormen tot een circulaire stad. Daarom wil de stad graag zo goed mogelijk in kaart brengen wie er in Leuven al op een of andere manier bezig is met de circulaire economie of interesse heeft om dat in de nabije toekomst te gaan doen.


In de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’ heeft het nieuwe stadsbestuur de intentie uitgesproken om de komende zes jaar Leuven op het spoor te zetten van een circulaire stad. Deze ambitie vind je ook terug in Programma 9, selectiever consumeren, van onze Roadmap 2025 · 2035 · 2050. In maart 2019 onderschreef stad Leuven onze Roadmap en zei daarmee deze te gebruiken als leidraad om een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050. In de bestuursnota van stad Leuven staan al enkele voorstellen om van Leuven een circulaire stad te maken, zoals circulaire bouwprojecten, circulaire start-ups en ondernemerschap, een hub voor technologische innovatie, het opschalen van de al sterk ontwikkelde initiatieven in het delen, herstellen en upcyclen van materialen en goederen, …

Een van de voorstellen in het Leuvense bestuursakkoord is dat er een Platform Leuven Circulair komt, waarin de belangrijke Leuvense sleutelactoren werken aan een stedelijke circulaire strategie. Voor dat platform is het belangrijk dat de stad een zo volledig mogelijk overzicht heeft van wat er al gebeurt en van wie de sleutelpersonen zijn die de stad zou moeten betrekken bij hun strategie voor een circulaire stad.

Maar een circulaire stad maken, dat kun je niet alleen! Daarvoor is een samenwerking tussen heel wat partners nodig. Heb jij een organisatie, onderneming of initiatief? Vul dan het online document ‘Landschapskaart Leuven Circulair’ zo volledig mogelijk in met de relevante informatie over uw onderneming, organisatie of initiatief toegespitst op een of ander onderdeel van circulaire economie. Invullen duurt slechts 5 minuten en levert voor stad Leuven waardevolle informatie op.

Samen gaan we voor minder uitstoot en meer toekomst!

Hoe past dit binnen onze Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven?

De consumptie van goederen heeft een belangrijk aandeel in de CO₂e-uitstoot van Leuven. Programma 9 van onze Roadmap gaat daarom over het maken van een circulaire stad, die werk maakt van selectiever consumeren. Dit kan onder andere door het stimuleren van lokale hersteleconomie, deeleconomie en tweedehandsgebruik. Het plan van stad Leuven om een Platform Leuven Circulair en een stedelijke circulaire strategie uit te werken, past dus helemaal bij dit programma van onze Roadmap.

r

Vragen of suggesties?

Heb je hierover vragen of heb je nog ideeën, plannen, suggesties rond Leuven Circulair? Neem contact op met jessie.vancouwenberghe@leuven.be. Vanaf begin 2020 wil stad Leuven volop van start gaan met de Leuvense circulaire strategie.

r

Privacy

Stad Leuven gebruikt deze gegevens enkel voor het uitwerken van de landschapskaart in functie van beleidsinitiatieven en geven ze niet door aan derden. U kunt steeds uw gegevens opvragen en laten bijwerken of schrappen. Voor meer info kunt u terecht bij hun privacyverklaring.