Leuven roept op om Europees Klimaatpact te steunen

Leuven roept op om Europees Klimaatpact te steunen

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Dinsdag 12 mei 2020 - De voorbije maanden toonde de corona-crisis ons hoe groot de nood is aan veerkrachtige, solidaire en duurzame steden. Met de blik vooruit en de Europese Feestdag die dit weekend werd gevierd, onderschrijven Stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, Leuven MindGate en Leuven-Europa Club nu het belang van het Europees Klimaatpact. Met dit Klimaatpact, dat later dit jaar wordt gelanceerd, wil de Europese Commissie burgers en belanghebbenden uit de hele samenleving een stem geven en een rol laten spelen in de transitie van Europa tot het eerste klimaatneutrale continent, en in het economisch programma dat deze transitie inhoudt.Op donderdag 14 mei, om 11 uur, zullen Stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, Leuven MindGate en Leuven-Europa Club (LEUC) hun ambitie om ambassadeur van dit Europese Klimaatpact te worden, voorstellen in een speciale editie van ‘#Klimaatpraat’, live te volgen op het Facebook- en Instagramkanaal van Leuven 2030.


Onze inwoners, organisaties en bedrijven hebben een perspectief nodig op een gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving in het post-corona tijdperk. Als onderdeel van de ‘Green Deal’, waarmee Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil worden, wil de Europese Commissie een Europees Klimaatpact lanceren. Momenteel loopt er een Openbare raadpleging waarbij ze peilt naar de bereidheid van inwoners, organisaties en instanties om ‘klimaatambassadeurs’ te worden van dit pact. Deze ambassadeurs zullen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van klimaatacties en burgerinitiatieven, het delen van informatie en het verspreiden van oplossingen om anderen te inspireren.

Gebundelde krachten

Stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, Leuven MindGate en Leuven-Europa Club maken hierbij kenbaar dat zij gezamenlijk als klimaatambassadeur willen optreden en in de komende maanden en jaren concrete projecten zullen voorleggen om te realiseren in samenwerking met de Leuvenaars. Ze roepen ook andere organisaties in de Leuvense regio op om vóór 27 mei de online Europese Raadpleging in te vullen en zich zo als klimaatambassadeur kenbaar te maken.

We hebben in Leuven de gewoonte om samen te werken, waardoor we in staat zijn om snel te reageren en de nodige initiatieven op te zetten. Ook voor de klimaattransitie is samenwerking de sleutel.

Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven

Op 14 mei, om 11 uur ’s morgens, zullen burgemeester Mohamed Ridouani, vice-rector Gerard Govers en trekkers van de andere partners via een livestream op de Facebook- en Instagramkanalen van Leuven 2030, toelichten waarom het Europees Klimaatpact zo belangrijk is, zeker in het post-corona tijdperk, en hoe burgers en organisaties zo een rol kunnen spelen in de stedelijke klimaattransitie. “De coronacrisis heeft het belang van samenwerking nog meer in de verf gezet”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We hebben in Leuven de gewoonte om samen te werken, waardoor we in staat zijn om snel te reageren en de nodige initiatieven op te zetten. In coronatijden, maar ook in meer normale tijden. Ook voor de klimaattransitie is samenwerking de sleutel. Binnen onze stadsgemeenschap, met inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties…, maar Leuven is geen eiland. We willen de handen in elkaar slaan op Europees niveau. Dit Klimaatpact is daar een grote stap in.”

Leuven als pilootregio

De overheden bereiden nu, onder impuls van Europa, een krachtig herstelbeleid voor om onze economie te redden van een diepe recessie als gevolg van de corona-crisis. Europa wil bij dit herstelbeleid inpikken op haar ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Ook Leuven koestert hoge klimaatambities en is met de stadsbrede klimaataanpak van Leuven 2030 een echte koploper in klimaattransitie van Europese steden.

Met Leuven 2030 kiest onze stad al jaren voor een sociaal rechtvaardige overgang naar een duurzame, groene en welvarende toekomst

Katrien Rycken, coördinator Leuven 2030

Ook op het terrein van de nieuwe Europese groeistrategie wil de stad zich nu opwerpen als pilootregio. Stad Leuven is hiervoor goed uitgerust omwille van haar klimaatstrategie, aangestuurd door Leuven 2030, zijn innovatiecluster verenigd in Leuven MindGate, de aanwezigheid van de meest innovatieve universiteit van Europa en wordt geruggesteund door de Leuven-Europa Club die de brug met de Europese instellingen faciliteert.

“We onderschrijven ten volle de waarde en het belang van deze Europese klimaatstrategie, die inzet op gezondheid, levenskwaliteit en samenwerking”, vertelt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. “Met Leuven 2030 kiest onze stad al jaren voor een sociaal rechtvaardige overgang naar een duurzame, groene en welvarende toekomst. Leuven heeft alle troeven om mee de weg voor te bereiden naar deze veerkrachtige en inclusieve toekomst: de sterke visie, de talloze geëngageerde inwoners en partners, de zin voor ondernemerschap, innovatie en verantwoordelijkheid”.

Voor een innovatieve universiteit zoals KU Leuven is dit niet alleen een uitdaging, die ze graag aangaat, maar ook een geweldige opportuniteit

Gerard Govers, vice-rector KU Leuven

“KU Leuven vindt het heel belangrijk om samen met anderen in de Leuvense regio een voortrekkersrol te spelen in het realiseren van de klimaattransitie”, aldus Gerard Govers, vice-rector van KU Leuven, verantwoordelijk voor duurzaamheid. “Voor een innovatieve universiteit zoals KU Leuven is dit niet alleen een uitdaging, die ze graag aangaat, maar ook een geweldige opportuniteit. Samen verkennen hoe een transitie vorm kan krijgen is immers een uitgelezen kans om nieuw onderzoek te doen, niet enkel naar nieuwe technologie maar ook en vooral, naar de wijze waarop verschillende disciplines kunnen en moeten samenwerken om die transitie op het terrein vorm te geven.”

Stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, Leuven MindGate en LEUC zullen dan ook volgende maand een gezamenlijk standpunt naar buiten brengen rond de klimaatambitie van Europa voor 2030.

Ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Word lid van Leuven 2030, al vanaf €15 per jaar.