Naar weelderige bermen, overal in Leuven

Naar weelderige bermen, overal in Leuven

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Vorig jaar ondertekenden een heel aantal Leuvense bedrijven en organisaties het ‘ByeByeGrass Charter’, samen met Stad Leuven en Leuven 2030. Daarmee engageren ze zich voor meer biodiversiteit op hun terrein. De bedoeling is om op korte termijn elke groenzone in de stad te verbeteren. “Dit is uniek in Europa.”


Door de toenemende droogte en klimaatopwarming is groen in de stad essentieel. Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan op het vlak van vergroening van de publieke ruimte, maar in Leuven schakelen het stadsbestuur en tientallen organisaties nog een versnelling hoger. Zij engageren zich om bewust te kiezen voor gevarieerde maaitechnieken en meer variatie in het groen op hun terreinen.

Weelderige weiden

“Onderzoek wijst uit dat een kort gemaaid gazon in tijden van droogte geen meerwaarde heeft. Dat is waarom onze groendienst op sommige plaatsen het gras al wat langer laat groeien en er bloemen zaait. Dat heeft veel voordelen. Er komen dan meer bijen, die zorgen voor bestuiving, en het natuurlijk uitzicht geeft ook rust aan de mensen”, zegt Lalynn Wadera, schepen van openbaar groen.

Met de ondertekening van het ‘ByeByeGrass Charter’ engageert de groendienst zich om dit beleid ook uit te dragen. “Wie de komende jaren op plaatsen in onze stad een weelderige weide met bloemen ertussen ziet, kan dus gerust zijn dat dit een bewuste keuze is”, stelt Wadera.

Bedrijven en natuurorganisaties

Stad Leuven en Leuven 2030 zochten en vonden partners om samen met hen dit plan uit te voeren. Bij de ondertekenaars zijn bedrijven als imec, Materialise, KU Leuven, UCLL en UZ Leuven. “Een bedrijf dat het charter mee ondertekent, engageert zich om haar site te vergroenen. Experts gaan daarvoor advies op maat aanleveren. Zo willen we alle groenzones verbeteren”, duidt klimaatwetenschapper Hanne Wouters van Leuven 2030.

Onder die experts behoren natuurorganisaties, zoals Regionaal Landschap Dijleland, Velt en Natuurpunt. David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, juicht hun engagement toe: “Dankzij hun kennis zullen bedrijven en organisaties hun sites kunnen optimaliseren voor een ideale luchtkwaliteit, regenwateropvang, koolstofbuffering… Dat maakt onze stad op termijn ook klimaatbestendig.”

“Uniek in Europa”

Vorig jaar lanceerde tuinarchitect Louis De Jaeger de ‘ByeByeGrass’-campagne in het Atomium, samen met enkele biologen en BV’s. “De Jaeger wil al het onbenutte gras in Belgische tuinen, parken en bedrijventerreinen laten evolueren naar bloemrijke alternatieven. Dat komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook het klimaat en de portemonnee ten goede”, duidt Hanne Wouters.

De Jaeger is dan ook opgezet met de steun van Stad Leuven en de vele Leuvense organisaties die zich vandaag engageren. “De meeste industriezones zijn groene woestijnen, terwijl ze veel meer in hun mars hebben. Niet maaien is bovendien de meest logische keuze om met de droogteproblematiek om te gaan”, weet De Jaeger. “Dat Leuven 2030 haar netwerk aanspreekt, maakt de oproep van ‘ByeByeGrass’ veel breder gedragen. Dit is uniek in Europa."

Onderstaande Leuvense partners ondertekenden het ByeByeGrass Charter

Het ByeByeGrass Charter wordt ondersteund door

Nog meer bedrijven

Het charter is geen eindpunt. Stad Leuven en Leuven 2030 zijn steeds op zoek naar bedrijven en organisaties die hun open ruimte willen herzien. Tru Lefevere van imec roept haar collega’s op zich mee te engageren. “De shift naar een veerkrachtige en groene stad met meer biodiversiteit kunnen we alleen maar maken als iedereen er mee de schouders onder zet. Dus, om Sam Gooris te citeren: laat het gras maar groeien!”, besluit Tru Lefevere.

Wil jouw organisatie samen met Stad Leuven en Leuven 2030 van onze stad dé wilde bloemenstad maken? Contacteer dan Hanne Wouters op Hanne.wouters@leuven2030.be.

Natuurorganisaties en bedrijven: samen sterk!

Verduurzaam nu je bedrijvensite. Met enkele eenvoudige ingrepen zorg je er mee voor dat onze omgeving meer klimaatbestendig wordt. Zo kan je bestaande grasvelden omtoveren in meer biodiverse plekjes. Denk ook aan groen in plaats van beton of asfalt, waterbuffers, regenwaterrecuperatie …

Leg je bedrijventerrein dus nu (her)aan op een ecologisch verantwoorde manier. Daarbij kan je rekenen op de expertise van natuurorganisaties als Natuurpunt, Regionaal Landschap Dijleland en Velt vzw. Zij denken mee na over het ontwerp en het onderhoud van je site.

r

Wat kunnen zij voor jou doen?

De Leuvense natuurorganisaties stellen hun knowhow ter beschikking van bedrijven die hun buitenruimte ecologisch willen vergroenen. Zij kunnen:

  • Alle groen op je site inventariseren en een voorstel doen voor duurzame uitbreiding.
  • Een plan voor je terrein (her)tekenen op maat, met duurzame ingrepen.
  • Je maaibeheer onder de loep nemen, met het oog op meer biodiversiteit.

Zo kunnen ze een sterke partner zijn om jullie doelstellingen rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR) te verwezenlijken.

Wie?

r

Natuurpunt Leuven

Natuurpunt Leuven is een groep vrijwilligers die de natuur in het Leuvense wil beschermen en waar mogelijk uitbreiden. Natuurpunt kan zorgen voor een inventarisatie van je terrein. Op die manier kan je waardevolle plantensoorten onderscheiden en koesteren. De organisatie ondersteunt je ook bij het ontwerpen en uitvoeren van een terreinplan, die de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk versterkt en verankert.

Met Natuur-en Landschapszorg (NLZ) heeft Natuurpunt bovendien een maatwerkbedrijf dat bedrijven ondersteunt bij bijvoorbeeld het maaibeheer van biodivers hooiland. NLZ kan op maat gemaakte bijenhotels en nestkastjes opleveren. De organisatie geeft ook advies over waar je die het best kan plaatsen.

Meer info? Bekijk hun website Leen Kuijken - natuurpunt.bedrijventerreinen@gmail.com of natuurpuntleuven@gmail.com

r

Regionaal Landschap Dijleland

Het team van Regionaal Landschap Dijleland vzw beschermt het unieke karakter van onze streek op gebied van landschap, biodiversiteit, recreatie, erfgoed en landbouw. De vzw werkt samen met inwoners, provincie en gemeenten, landbouwers, jagers en natuurverenigingen aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Kleine landschapselementen, zoals inheemse hagen en houtkanten, poelen en hoogstamboomgaarden spelen daarbij een centrale rol.

Iedereen die een terrein ecologisch wil vergroenen kan bij Regionaal Landschap Dijleland vzw terecht voor advies of ondersteuning. Dus ook bedrijven die op hun percelen maatregelen willen nemen voor klimaat en biodiversiteit!

Meer info? Bekijk hun website An Devroey - an.devroey@rld.be

r

Velt

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is een vzw voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Samen met zo’n 1.000 vrijwilligers zet Velt zich elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komen ze op voor biodiversiteit en een duurzaam productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.

Velt beschikt over competente en hooggekwalificeerde medewerkers met jarenlange ervaring op domeinen als groenbeheer, koken, landbouw, tuinieren en voedingsleer. En die expertise stellen ze graag ter beschikking.

Meer info? Bekijk hun website Jan Vannoppen - jan@velt.be

Bedrijven die de stap al waagden

r

Goede praktijkvoorbeelden

Wil je graag enkele goede praktijkvoorbeelden zien? Op deze website van het Departement Omgeving kan je al eens gaan piepen hoe andere bedrijven hun terrein omtoverden van grijs naar groen.

Ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Word lid van Leuven 2030, al vanaf €15 per jaar.