Nieuwe plek om te genieten van water en groen

Nieuwe plek om te genieten van water en groen

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Weinig Leuvenaars weten dat er in Wilsele-dorp, achter De Sportschuur, twee grote vijvers verscholen liggen. Deze vijvers van Bellefroid zijn zelfs iets groter dan de vier vijvers aan de Abdij van Park. De stad Leuven is met de eigenaars tot een akkoord gekomen om het waardevolle domein aan de stad te verkopen, zodat het voor iedereen toegankelijk gemaakt kan worden. “De vijvers zijn een onbekend stukje natuur in Leuven, omdat ze altijd al in privébezit waren, volledig afgesloten voor het publiek. Nu zal het een plek worden om te genieten van water en groen, een nieuwe rustplek voor de Leuvenaars”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Eind november beslist de gemeenteraad over de aankoop.


“Al jaren streeft het stadsbestuur ernaar om de vijvers aan te kopen en publiek toegankelijk te maken met wandelpaden”, zegt een tevreden burgemeester. “En nu zijn we overeengekomen met de eigenaars om de vijvers aan te kopen. We kunnen het gebied opwaarderen en toegankelijk maken, zodat iedereen kan genieten van de vijvers, die zelfs groter zijn dan de vijvers aan de Abdij van Park, om je een idee te geven van de grootte.”

Voor de inwoners van Wilsele-dorp worden de vijvers een plek om te ontspannen en te genieten van de natuur

Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven

De aankoop kadert ook in de opwaardering van de Kolonel Begaultlaan en de herontwikkeling van Wilsele-dorp, met een nieuw dorpsplein, buurtcentrum, meer groen en een betere verbinding met het centrum van Leuven. “Voor de inwoners van Wilsele-dorp worden de vijvers een plek om te ontspannen en te genieten van de natuur, er zijn in dat deel van Leuven niet zo veel publiek toegankelijke groengebieden van enige omvang”, zegt Ridouani.

Natuur opwaarderen

De vijvers van Bellefroid waren vroeger private kweekvijvers voor vissen. De plek, die tot nu toe in privéhanden was, is een belangrijk natuurgebied voor Leuven, waar nu al veel watervogels te vinden zijn. Na de aankoop zal de stad de natuur nog meer kansen geven en zo de ecologische waarde van de vijvers aanzienlijk verbeteren. De vijvers zijn bovendien belangrijk voor de waterhuishouding van de stad: ze vormen een bufferzone bij overvloedige regenval. Eens de gemeenteraad de aankoop goedkeurt, kan de stad een beheersplan opstellen. “Daarin bepalen we wat er mogelijk is, waar er wandelpaden komen, hoe we de natuurwaarde versterken…” besluit Ridouani.

r

Hoe past dit binnen onze Roadmap 2025 · 2035 · 2050?

Planten, natuur en water spelen een heel belangrijke rol in een klimaatneutrale toekomst. Een van de belangrijke impacten die de klimaatverandering op Leuven zal hebben, is een toename van weersextremen. Dat wil zeggen dat we langere periodes van hevige regenval en droogtes zullen ervaren. Vijvers spelen hierin een belangrijke rol omdat ze een dynamisch waterpeil kunnen hebben. Daardoor kunnen ze tijdelijk water bufferen bij overvloedige regenval. De vijvers van Bellefroid zijn dan ook belangrijk voor de waterhuishouding van Leuven. Nu de vijvers niet langer in privéhanden zijn, kan de stad de natuur daar ook nog meer kansen geven en de ecologische waarde van de vijvers aanzienlijk verbeteren. Programma 10 van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 gaat over ‘Groene en veerkrachtige ruimte’, waar vijvers en water een belangrijk onderdeel van vormen. Meer weten over onze Roadmap en de andere 12 programma's? Neem een kijkje op deze website!