Onze hoogtepunten van COP23

Onze hoogtepunten van COP23

Nieuws
Klimaatconferentie 2017 UNclimatechange
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door Luca Lia

De impact van de klimaatverandering is duidelijk: onregelmatige weerspatronen, stijgend zeeniveau en extreme weersomstandigheden. Wat te doen? Actie ondernemen, en wel nu. Van 6 tot 17 november kwamen leiders van nationale overheden, verschillende steden, staten, bedrijven, ngo’s en burgers van overal ter wereld samen in Bonn voor de 23ste klimaattop van de Verenigde Naties (COP23). Ook onze Leuven 2030-correspondent Luca Lia was hier aanwezig om mee zijn schouders onder de klimaatactie te zetten en inspiratie op te doen.

We overlopen enkele van zijn hoogtepunten!


Gastland Fiji

Gastland Fiji Frank Bainimarama

De klimaatconferentie werd dit jaar geopend door Fiji. Het is erg uitzonderlijk, en dan ook de eerste keer, dat een eilandstaat de rol van voorzitter opneemt én dat de stem van ontwikkelingslanden zo’n prominente plaats krijgt in de klimaatgesprekken. Frank Bainimarama, eerste minister van Fiji, riep in zijn openingstoespraak dan ook op tot solidariteit.

“We who are most vulnerable must be heard, whether we come from the Pacific or other Small Island Developing States (…) But together we must speak out for the whole world, every global citizen, because no-one, no matter who they are or where they live, will ultimately escape the impact of climate change.”

Dit jaar ging er ook gevoelig meer aandacht uit naar thema’s zoals klimaatfinanciering, dat voor ontwikkelingslanden hoog op de prioriteitenlijst staat.

Gents klimaatbeleid

Gents klimaatbeleid

Ook België was vertegenwoordigd op de klimaatconferentie. Verschillende Belgische steden steken al langer de handen uit de mouwen om de klimaatverandering tegen te gaan. Onder andere de stad Gent kwam spreken over hun klimaatbeleid op het ‘Cities & Regions’ paviljoen. Veerle Dossche, kabinetsattaché energie en klimaat, pleit voor een beleid dat structurele oplossingen biedt en dat beschikt over een langetermijnvisie. De aanwezigheid van een vooruitstrevende stad als Gent is weer een duwtje in de rug om ook ons als land op de kaart te zetten wat betreft klimaatactie. Leuven 2030 gelooft immers in samenwerking om tot een klimaatneutrale toekomst te komen!

Protest tegen fossiele brandstoffen

Vincent Verzat

Aan de andere kant van de Grote Oceaan gaat het wat klimaatactie betreft dan weer de verkeerde kant op sinds het presidentschap van Donald Trump. Het enige event dat door Trumps gevolg werd georganiseerd op de klimaattop, kon dan ook op veel weerstand rekenen.

“Not supporting the global gas market undermines the global energy security and economic development goals.”

Tijdens een panel over fossiele brandstoffen, gesteund door de VS, gingen een aantal bijwoners dan ook in protest.

VS ‘are still in’

VS still in

Gelukkig kunnen we wel nog rekenen op het U.S. Climate Action Center, een initiatief van ‘We Are Still In’. Dit is een netwerk van steden, staten, bedrijven, universiteiten en geloofsorganisaties, dat zich engageert om de klimaatbeloften van de VS na te komen, in de weerwil van Trumps beslissing om uit het akkoord van Parijs te stappen.

Al Gore

Al Gore Al Gore

De presentatie van Al Gore, voormalige vicepresident van Amerika en fervent milieuactivist, lokte, zoals verwacht, veel toeschouwers. Hij schetste eerst de gevolgen van klimaatverandering en besprak daarna de hoopvolle trends, zoals de exponentiële groei van zonne- en windenergie.

Hij wees ook nadrukkelijk op het belang van ‘grassroots activism’, de druk van onderuit, en deelde dit citaat van de Amerikaanse dichter Wallace Stevens:

“After the final no, there comes a yes, and on that yes the future world depends.”

Leuven 2030

Wat houdt Leuven 2030 over aan COP23? Voornamelijk een bevestiging van ons gevoel van urgentie. De COP, dit jaar voorgezeten door Fiji, heeft opnieuw laten zien wat er op het spel staat als we de omslag naar een koolstofvrije wereld niet snel inzetten. Die omslag is voor vele van de inwoners van eilandstaten en ontwikkelingslanden een kwestie van leven of dood, en vraagt om dringende actie, op alle beleidsniveaus. Ook lokale beleidsmakers spelen een belangrijke rol in de evolutie naar een duurzame toekomst. Overal ter wereld nemen steden en regio’s het heft in eigen handen. Ze laten zien dat de oplossingen voorhanden zijn en dat een ander soort model, een duurzaam model, mogelijk is.

Ook Leuven, met haar 100.000 inwoners, maakt deel uit van deze mondiale beweging. “We are all in the same canoe”, verklaarde Frank Bainimarama bij aanvang van de conferentie. Als we die oproep tot solidariteit en samenwerking ter harte nemen, werpen we nu alles in de strijd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. We zijn daartoe in staat, maar de tijd dringt. Laat ons de ambitie daarom nog hoger leggen en voluit gaan voor een leefbare toekomst.

Meer informatie

r

Wat stond er op de agenda van COP23?

Van 6 tot 17 november kwamen onderhandelaars van overal ter wereld samen in Bonn voor de 23ste klimaattop van de Verenigde Naties. Op de agenda stond onder andere de implementatie van het akkoord van het Parijs, waarin 196 landen zich voornamen de opwarming van de aarde te beperken tot 2 en bij voorkeur 1,5 graden Celsius.

Om die doelstelling te behalen moeten de afspraken die gemaakt werden in Parijs, nu worden omgezet in de praktijk. Twee items stonden bovenaan de agenda: het Paris rulebook en de Facilitative Dialogue 2018.

r

Paris rulebook

Het Paris rulebook is een stel regels dat landen in staat moet stellen het akkoord van Parijs tot uitvoering te brengen. Het akkoord is op vele vlakken immers vaag en onvolledig, waardoor landen niet zomaar tot implementatie kunnen overgaan. Vragen die bijvoorbeeld beantwoord moeten worden, zijn welke informatie landen in hun nationale klimaatplannen moeten opnemen, aan welke organen ze die plannen moeten communiceren, en ook of ontwikkelingslanden, die doorgaans minder middelen ter beschikking hebben, aan dezelfde procedurele voorwaarden moeten voldoen als ontwikkelde landen. Moeilijke kwesties, waarover de meningen voorlopig nog verdeeld zijn. Het doel van onderhandelaars in Bonn is voldoende vooruitgang te boeken om op de volgende klimaattop, die in Polen zal plaatsvinden, het rulebook te kunnen voltooien.

r

Facilitative Dialogue 2018

Het andere grote agenda-item was de Facilitative Dialogue 2018. Die staat gepland voor volgend jaar en kan omschreven worden als een soort generale repetitie voor de eerste ‘global stocktake’, die in 2023 moet plaatsvinden. De global stocktake is een inventarisatie van de inspanningen van landen die aangeeft hoe ver landen staan in het bereiken van de doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde onder 1,5 of 2°C te houden. Hoe die inventarisatie precies moet verlopen, ligt nog niet vast; daar moet de Facilitative Dialogue duidelijkheid in scheppen. Wat wel al vaststaat, is dat de stocktake zich niet mag beperken tot enkel het rapporteren van de inspanningen, maar dat hieraan ook een proces moet worden gekoppeld dat landen ertoe aanzet de ambitie van hun klimaatplannen op te schroeven, zodat de kloof tussen de huidige beloften en de doelstelling van Parijs gedicht kan worden. (De huidige beloften zijn maar een fractie van wat nodig is.) De Facilitative Dialogue zal nagaan hoe dit proces concreet kan worden ingericht, door het al een eerste keer te doorlopen. Het is de bedoeling dat deze oefening landen er al meteen toe aanzet hun nationale klimaatplannen, die in 2020 opnieuw moeten worden ingediend, naar boven bij te stellen. Maar eer het zover is, moeten de randvoorwaarden van de Facilitative Dialogue worden vastgelegd, en dat was de opdracht van onderhandelaars in Bonn.