Park Belle-Vue: opwaardering van de buurt en buffer tegen wateroverlast

Park Belle-Vue: opwaardering van de buurt en buffer tegen wateroverlast

Natuur
Mobiliteit
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

In een aangename, klimaatneutrale stad is het voor de bewoners gemakkelijk en leuk om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Daarom zorgt de studiedienst weg- en waterbeheer van Stad Leuven er bij elke heraanleg voor dat fietsers en voetgangers zich in de nieuwe situatie veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Daarnaast letten ze erop dat er bij elk nieuw ontwerp zo veel mogelijk onthard wordt en dat er waar mogelijk bomen, struiken en ander groen komen. Dat maakt de stad voor elke Leuvenaar aangenamer en gezonder en zorgt ervoor dat extreme regen, hitte of droogte in de toekomst beter opgevangen worden. Met die ideeën in het achterhoofd werd het nieuwe park Belle-Vue achter het station van Leuven ontworpen. Sien van Leuven 2030 gaat in het kader van die heraanleg een kijkje nemen achter de schermen van de studiedienst weg- en waterbeheer en neemt polshoogte bij een buurtbewoner van park Belle-Vue. Hoe gaat de heraanleg van zo’n park in zijn werk? En wat vinden de buurtbewoners van het resultaat?


Park Belle-Vue voor de heraanleg in 2018

De omgeving van het huidige park Belle-Vue was tot voor de heraanleg in 2018 een oninteressante, grijze en verharde zone waar weinig te beleven viel. Voor fietsers was de Martelarenlaan onveilig en onaangenaam. Omwille van de slechte riolering waren er ook nog eens problemen met wateroverlast. Hoog tijd voor vernieuwing dus. Sinds de heraanleg van het park is de omgeving van park Belle-Vue helemaal omgetoverd. Tegenwoordig rijden fietsers rustig en veilig door de Martelarenlaan, die nu een fietsstraat en onderdeel van de fietssnelweg is. Dankzij het open park is er meer toegankelijk groen en belevingsruimte voor de buurtbewoners, wat zorgt voor een aangenaam contact tussen de buren. Ondertussen werden in het park zelfs al een buurtbar en filmvertoningen georganiseerd.

Park Belle-Vue anno 2020

Katleen Remeysen van de studiedienst weg- en waterbeheer legt uit welke concrete veranderingen ervoor gezorgd hebben dat de buurt nu veel aangenamer aanvoelt. ‘Met de heraanleg van park Belle-Vue hebben we de rijweg verlegd en verlaagd, waarmee de auto’s uit het zichtveld verdwenen zijn. De fietsers rijden nu veiliger door de fietsstraat aan de andere zijde van het park. In het park zelf zijn een speeltuin en verharde ontmoetingsplekken voorzien.’ De heraanleg van park Belle-Vue werd gestuurd door leidend ambtenaar Leen Beuckelaers, ontwerper Elke Raë en werftoezichter Thierry Piron.

Een betere omgang met regenwater

Wat niet meteen zichtbaar is, maar wel belangrijk: er werd een nieuw regenwaterriool aangelegd, zodat onder de buurt van park Belle-Vue nu een gescheiden rioleringsstelsel ligt. ‘In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater apart afgevoerd,’ vertelt Katleen. ‘We gebruikten hier infiltratiebuizen uit poreus beton, waardoor het propere regenwater ter plaatse de bodem kan insijpelen en het overtollige regenwater afgevoerd wordt. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Bovendien wordt het gewone rioleringsstelsel niet meer extra belast bij hevige regenval, die als gevolg van de klimaatverandering steeds meer zal voorkomen.’

Een ander element dat wateroverlast in de buurt beperkt, zijn de wadi’s of regenwateropvangbekkens in park Belle-Vue. Wadi’s zijn zachte inzinkingen in de grond waar het regenwater naartoe wordt geleid, zodat het water op het terrein zelf de grond kan insijpelen. Zelfs op de Martelarenlaan kan het regenwater nu gedeeltelijk de grond insijpelen dankzij het gebruik van grasdallen op de opritten. Het ontwerp van park Belle-Vue wordt in de toekomst nog een beetje bijgestuurd met een aantal extra klimaatadaptieve elementen. Zo worden er extra schaduwbomen geplant, die het zomerse hitte-eilandeffect kunnen temperen, komt er een extra luifel, die ook schaduw geeft, en komen er een aantal wildere groenperken die de biodiversiteit in het park een boost geven.

Je ziet hier altijd kinderen spelen, zelfs in de winter. Ook oudere mensen doen hier hun wandelingetje. Het park maakt de buurt voor iedereen beter.

Buurtbewoonster Marleen

Opwaardering van de buurt

Na haar gesprek met Katleen van de studiedienst weg- en waterbeheer gaat Sien op een koude, maar zonnige woensdag foto’s nemen van de interessante elementen in het nieuwe park. In de hondenloopzone van park Belle-Vue loopt Sien buurtbewoonster Marleen tegen het lijf.

Marleen bezoekt vandaag het park met haar kleinzoon Jacques en de hond. Ze vindt de heraanleg van park Belle-Vue een enorme opwaardering van de buurt. ‘Ik woon in de Willem Coosemansstraat en ik kom hier heel veel met mijn kinderen en de kleinkinderen, Jacques en Maurice. Je ziet hier altijd kinderen spelen, zelfs in de winter. Ook oudere mensen doen hier hun wandelingetje. Het park maakt de buurt voor iedereen beter.’ Ook de fietsstraat vindt Marleen heel fijn. ‘Het is hier een heel andere buurt geworden.’

Hoe past de heraanleg van park Belle-Vue binnen onze Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven?

De heraanleg van park Belle-Vue en de omgeving past binnen programma 5 en programma 10 van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 naar een klimaatneutraal Leuven. Met programma 5 proberen we een omslag naar duurzame vervoerswijzen te maken. Om het doel van een klimaatneutrale stad waar te maken, is een verdubbeling van het aantal fietsers en gebruikers van openbaar vervoer tussen 2010 en 2030 nodig. De aangename en veilige fietsomgeving rond park Belle-Vue draagt daaraan bij. Programma 10 van de Roadmap werkt aan een veerkrachtige stad met een grotere weerstand bij hevige regenval en droogte. Het gescheiden rioleringsstelsel en de wadi’s, die regenwater laten insijpelen, en de geplande schaduwbomen, tegen de hitte, helpen ons op weg naar een robuuste toekomst voor Leuven.