Projectontwikkelaar VIRIX realiseert BEN gebouw

Projectontwikkelaar VIRIX realiseert BEN gebouw

Nieuws
Vaartstraat 94
Vaartstraat 94
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Het project Vaartstraat #94 van projectontwikkelaar ViRiX is een doorgedreven duurzame renovatie van een kantoorgebouw, dat is omgebouwd tot een studentenresidentie van 255 kamers. De projectontwikkelaar legde de lat zeer hoog wat betreft het energieverbruik van de residentie. De studentenresidentie werd hiervoor ‘beloond’ met het BEN-label (Bijna Energie-neutraal) van het Vlaams Energieagentschap (VEA).


Uitzonderlijke ambitie voor renovatie

Een belangrijke factor in het ontwerp was de ambitie om een extreem hoge energieprestatie te bereiken. Deze BEN-ambitie is een bijzonder gegeven, aangezien het hier om een renovatie gaat. Vanaf 2021 verplicht de Europese regelgeving dat alle nieuwe gebouwen aan de BEN-norm (Bijna Energie-neutraal) voldoen; de vereisten voor renovaties liggen doorgaans veel lager dan voor nieuwbouwprojecten. ViRiX heeft bij dit project laten zien dat het ook bij renovaties mogelijk én belangrijk is om vooruit te denken en rekening te houden met toekomstige wetgevingen.

BEN bestaat uit twee niveaus

Het gebouw heeft een E-peil niveau E30, wat overeenkomt met een 'bijna-energieneutraal gebouw' (BEN-gebouw) volgens de Vlaamse regelgeving voor residentiële gebouwen. De definitie van een bijna-energieneutraal gebouw of BEN gebouw bestaat uit twee niveaus:

 • Er moet in eerste instantie een hoge energieprestatie (lage energievraag van het gebouw) worden gerealiseerd.
 • De resterende energievraag moet in zeer belangrijke mate worden gecompenseerd door hernieuwbare energieproductie, welke ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd.

Eigenschappen van een passief gebouw

De energievraag van het project wordt beperkt door de eigenschappen van een passief gebouw toe te passen in het ontwerp. Het comfort van de bewoners staat hierbij centraal. Aangezien het een renovatie van een bestaand gebouw betreft, vertrok de uitdaging van een al vastliggende oriëntatie en compactheid. Dit zijn twee belangrijke parameters voor gebouwprojecten waarbij men een hoge graad van energie-efficiëntie nastreeft.

Verder werden volgende eigenschappen van een passief gebouw toegepast:

 • Een sterk geïsoleerde buitenschil (K-peil niveau K16), met een minimum aan koudebruggen en een hoge luchtdichtheid.
 • Een optimaal glaspercentage en zontoetredingsfactor om de warmteverliezen en oververhitting te beperken, en tegelijkertijd de zonnewinsten te maximaliseren in winter.
 • Warmteterugwinning in de ventilatiegroep (85 à 90%).

De belangrijkste bron aan hernieuwbare energie in dit project is de zon. Een deel van het dakoppervlak wordt ingenomen door thermische zonnecollectoren voor de productie van warm water. De resterende dakoppervlakte wordt optimaal benut door fotovoltaïsche panelen met een rendement gelijk aan 21% voor de productie van elektriciteit.

Net zoals het mechanisch ventilatiesysteem wordt ook het systeem van sanitair warm water en verwarming gecentraliseerd voor het volledige gebouw. Het water wordt voorverwarmd door de zonnecollectoren, opgeslagen in een buffertank, bijkomend verwarmd door de verwarmingsketel en verdeeld via een gemeenschappelijk warmwatercircuit. Elk paar van twee kamers heeft een eigen 'satelliet' die sanitair warm water en verwarming verdeelt naar de kamers, gevoed door de warmte van de gemeenschappelijke lus.

Meer dan alleen energie

In het ontwerp werd ook rekening gehouden met de volgende aspecten:

 • Het comfort en de gezondheid van de gebruikers staan centraal.
 • De ramen zorgen voor voldoende natuurlijk licht en creëren een aangenaam uitzicht voor de gebruiker, zonder dat er oververhitting optreedt in de kamers.
 • Tegelijk wordt het thermisch comfort in de winter gegarandeerd door de passieve gebouwschil.
 • Daarnaast wordt specifieke aandacht besteed aan de akoestische prestaties van de gemeenschappelijke wanden.
 • Het waterverbruik wordt verminderd door het hergebruik van regenwater voor de toiletten.
 • Tot slot wordt er op een duurzame manier omgegaan met materiaalgebruik en bouwafval doordat resoluut gekozen is voor het uitvoeren van een renovatie in plaats van sloop gevolgd door nieuwbouw.

In dit project is VK Architects & Engineers verantwoordelijk voor het energieconcept, de speciale technieken, de EPB-berekening en de studie akoestiek.

Vaartstraat 94 tuin
Vaartstraat 94
Vaartstraat 94 ontspanningsruimte
Vaartstraat 94