Renovatie maakt studentenresidentie Camilo Torres energiezuiniger

Renovatie maakt studentenresidentie Camilo Torres energiezuiniger

Nieuws
Partners komen bijeen bij Camilo Torres: het startschot van een reeks renovaties in Leuven
Partners komen bijeen bij Camilo Torres: het startschot van een reeks renovaties in Leuven
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Studentenresidentie Camilo Torres ondergaat volgend academiejaar een grondige renovatie. De buitengevel wordt volledig geïsoleerd en krijgt een nieuwe bekleding. Die ingrepen maken het gebouw energiezuiniger. De renovatie van Camilo Torres is het officiële startschot van het project L.E.U.V.E.N. waarin 18 Leuvense partners zich engageren om hun gebouwen duurzamer te maken.


Camilo Torres is een bekende naam in het Leuvense studentenleven. Met 440 wooneenheden is het één van de grootste studentenresidenties die de KU Leuven beheert. Het betonnen gebouwencomplex in de Brusselsestraat dateert al van de jaren '70 en is nu aan renovatie toe.

Duurzame ingrepen

Midden juli sluit de studentenresidentie dan ook tijdelijk haar deuren. Tijdens het academiejaar 2018-2019 wordt het gebouw in een duurzaam jasje gestoken. Langs buiten wordt de residentie volledig geïsoleerd en voorzien van een nieuwe bekleding. Verder worden de ramen vervangen door nieuw schrijnwerk met hoogrendementsglas. Die aanpassingen zorgen ervoor dat het gebouw minder warmte verliest en dus energiezuiniger wordt.

Op enkele jaren tijd zal Camilo Torres 75% minder CO₂ uitstoten.

Stefaan Saeys, directeur Technische Diensten KU Leuven

"Door eerder al over te schakelen van stookolie naar aardgas hebben we de CO₂-uitstoot van de residentie al aanzienlijk zien dalen", vertelt Stefaan Saeys, directeur van de Technische Diensten KU Leuven. "Op die manier is de uitstoot tussen 2013 en 2017 gehalveerd, van 1200 ton per jaar naar 600 ton. Door de gevelrenovatie kunnen we de uitstoot nog verder beperken, tot 300 ton per jaar. Op enkele jaren tijd zal Camilo Torres dus 75 procent minder CO₂ uitstoten."

Vicerector voor Duurzaamheidsbeleid Gerard Govers geeft uitleg bij het energiebeleidsplan van KU Leuven
Vicerector voor Duurzaamheidsbeleid Gerard Govers geeft uitleg bij het energiebeleidsplan van KU Leuven

Energiezuinigheid als prioriteit

Camilo Torres is niet het eerste gebouw van de KU Leuven dat dergelijke renovatie ondergaat. Dat was ook al zo voor onder meer het gebouw De Valk van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en studentenresidentie Rega. Met haar energiebeleidsplan wil de KU Leuven die lijn doortrekken. "Het is de bedoeling om elke twee jaar een nieuw gebouw onder handen te nemen", vertelt vicerector voor Duurzaamheidsbeleid Gerard Govers.

"De verwarming van ons gebouwenpark is een belangrijke bron van CO₂-uitstoot. De voorbije tien jaar heeft de universiteit haar uitstoot per vierkante meter met 50 procent gereduceerd en er is een concreet plan voor de komende jaren uitgewerkt om die daling door te trekken tot 66 procent. Daar zijn grote investeringen en dus ook tijd voor nodig. Als we de universiteit duurzamer willen maken, dan is de energiezuinigheid van onze gebouwen één van de absolute prioriteiten. Niet alleen wij zien daar de noodzaak van in, ook andere partners binnen L.E.UV.E.N. streven die doelstelling na."

Een trotse Katrien Rycken kijkt toe hoe het startschot in Camilo Torres wordt gegeven
Een trotse Katrien Rycken kijkt toe hoe het startschot in Camilo Torres wordt gegeven

Startschot van reeks renovaties in Leuven

Camilo Torres maakt deel uit van het project L.E.U.V.E.N. (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network), dat is opgestart door vzw Leuven 2030. "Met Camilo Torres is het startschot voor een groot aantal energiezuinige renovaties in Leuven gegeven", zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030, trots. Rycken stond aan de wieg van L.E.U.V.E.N., bracht de 18 uiteenlopende gebouwbeheerders bij elkaar, en heeft het zien uitgroeien tot een project van aanzienlijke omvang.

"Vzw Leuven 2030 streeft naar een klimaatneutrale toekomst voor Leuven. Samenwerking op alle niveaus, van inwoners en bedrijven tot beleid, is hiertoe de sleutel. L.E.U.V.E.N. is daarvan het voorbeeld bij uitstek", aldus Rycken.

Europese subsidie van 1,5 miljoen euro

De achttien partners investeren samen meer dan 40 miljoen euro in het verduurzamen van hun gebouwen. Vzw Leuven 2030 haalde hiervoor een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen uit het ELENA-fonds, waarmee het ambitieuze plan van de achttien partners wordt ondersteund. Energie-audits, haalbaarheidsstudies, technische studies en bestekken, financieel-juridische steun, etc. komen allemaal in aanmerking om financieel ondersteund te worden door de Europese Investeringsbank.

Meer dan 40 gebouwen worden de komende jaren gerenoveerd. Willen de partners aanspraak maken op de subsidie, dan moeten de werken voor december 2020 gestart zijn. Na Camilo Torres van KU Leuven zijn sociale huisvesting Schorenshof en appartementsgebouw Leeuwerikenveld aan de beurt.

7.000 ton CO₂

De partners die samenwerken om hun gebouwen energie-efficiënt te maken, zijn Stad Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, M – Museum, OCMW Leuven, Zorg Leuven, Dijledal, Dijlehof, KU Leuven, UZ Leuven, KBC, Commscope, Kunstencentrum STUK, Paridaensinstituut, Abdijschool Vlierbeek, De Zevensprong, Heilig Drievuldigheidscollege, VME Leeuwerikenveld en Dialoog. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse vermindering van ongeveer 7.000 ton CO₂.