Repairplatform ‘Maakbaar Leuven’ is een feit

Repairplatform ‘Maakbaar Leuven’ is een feit

Nieuws
Maakbaar Leuven
Tijdens het stichtingsevenement werd ook een demo gegeven om kapotte toestellen te herstellen.
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Gisteravond stichtten 40 partners ‘Maakbaar Leuven’: een deelplatform voor zelf/laten/samen herstellen om kapotte spullen een tweede leven te geven. Kennis, expertise, materiaal en locaties om te herstellen worden binnen dit platform gedeeld. Maakbaar Leuven maakt hiermee een vuist tegen de wegwerpeconomie.


De 40 trotse partnerorganisaties verzamelden zich gisteren op het stichtingsevent in Hal 5. Samen ondertekenden ze het charter waarmee Maakbaar Leuven officieel in het leven werd geroepen. “Maakbaar Leuven is niet alleen een repairplatform”, zegt Magda Peeters van Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid, “op een laagdrempelige stimuleren we ook zelfredzaamheid, duurzaamheid en creativiteit.”

Maakbaar Leuven wil een vuist maken tegen de wegwerpeconomie. Ze ondersteunt de vele burgers in de Leuvense regio die van herstellen een beter alternatief willen maken voor het weggooien en aankopen van spullen. Maakbaar Leuven wordt gevormd door partners, waaronder Leuven 2030, die achter deze bottom-up beweging staan en actief willen bijdragen aan de nieuwe hersteleconomie.

Magda Peeters geeft sneak preview van Maakbaar Leuven
Tijdens onze Netwerk 2030 gaf Magda Peeters al een sneak preview van Maakbaar Leuven.

Repaircafés en makersinitiatieven verbinden met innovatieve technieken

“Maakbaar Leuven werkt bottom-up met repaircafés en makersinitiatieven en verbindt die met professionaliteit en innovatieve technieken, zoals 3D-printing van vervangingsonderdelen. We experimenteren ook met nieuwe verbindingen tussen vrijwilligerswerk en professionele activiteiten, tussen gebruikers en bedrijven, tussen burgerinitiatief en beleid. Op die manier willen we bijdragen tot een slimme en circulaire Leuvense regio”, aldus een trotse Peeters.

Binnen Maakbaar Leuven staan de inwoners van Leuven centraal als kritische consument, ondernemer, innovator en bouwers van nieuwe samenlevingsvormen. De volgende maanden wil Maakbaar Leuven de energie van vele burgers capteren in acties voor het initiatief. Enkele concrete acties zijn: de oprichting van een spullenbib, de ontwikkeling van een repairapp, frequentere repaircafés, ‘repair heroes’ en een innovatieprogramma voor meer en beter repairen.

Partners besloten komaf te maken met wegwerpmentaliteit

Repaircafé Leuven mobiliseerde, met haar events om samen spullen te herstellen, al verschillende jaren burgers tegen de wegwerpmentaliteit. De impact bleef echter te beperkt. Eind 2017 lanceerden het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid, Repaircafé Leuven, Fablab Leuven, het Sociaal Atelier Saté en Vormingplus Oost-Brabant een oproep voor een vernieuwend Repairplatform in Leuven. Dat Repairplatform zou gebruikmaken van de kracht van de ‘commons’ (het delen van middelen die bijdragen tot samenwerking), upcycling en innovatie. De oproep voor een partnerschap werd vlug gedeeld door een aanzienlijke groep organisaties en burgers, zodat op 21 juni Maakbaar Leuven aan heel Leuven kon worden voorgesteld.

De Stuurgroep van Maakbaar Leuven – open voor actieve partners - zal het programma van Maakbaar Leuven verder uitwerken. CEO en Vormingplus Oost-Brabant stellen twee mensen beschikbaar om dat in goede banen te leiden. Maakbaar Leuven wordt gesteund door projectsubsidies van Circulair Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant.

r

Partners van Maakbaar Leuven

De partners van Maakbaar Leuven zijn (in alfabetische volgorde):

Act4change, Atopia, Bond Beter Leefmilieu, Beweging.net, Bold Branders, Buurtwerk ’t Lampeke, Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid, Climaxi, De Maekerij, De Ruimtevaart, Ecotips/Pergamino, Ecowerf, Energieke scholen KS Leuven, Fablab, Febecoop, Green Office, JH Sojo/Scheefdrukker, Kringwinkel Hageland, Kringwinkel Vites, KU Leuven, KU Leuven ECS-LES, KU Leuven LCE, Kunlabora, KVLV, Leuven 2030, Leuven MindGate, Masereelfonds, Netwerk Bewust Verbruiken, Oikos, Repair Café, Reused, Riso, RVO Society, Saté, SEAD/ The Seeker, UCLL, Velo, Vizoog, Vormingplus, Wonen en Werken.