Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Nieuws
Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

12 december 2018 - Klimaatwetenschappers geven aan dat de komende 5 à 10 jaar bepalend zijn als we het klimaat en de manier van leven zoals we die vandaag kennen, veilig willen stellen. De tijd is aangebroken om een versnelling hoger te schakelen.


Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Leuven 2030 heeft daarom, samen met een grote groep experten uit uiteenlopende disciplines, een Roadmap opgesteld. Deze Roadmap is voorlopig enkel nog beschikbaar als ‘ontwerp’ en wordt de komende tijd doorgesproken met alle stakeholders, waaronder het stadsbestuur, die in dit document vernoemd worden.

De Roadmap laat zien voor welke grote uitdagingen we staan en toont een tijdlijn met de nodige stappen tegen 2025, 2035 en 2050 om het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. In dit actieplan is een cruciale rol weggelegd voor iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Hun inzet, zowel individueel als in samenwerking, is cruciaal om naar een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Leuven te kunnen evolueren.

De ontwerp-Roadmap is gestructureerd op basis van acht ambities voor een klimaatneutraal Leuven. Deze ambities zijn voorlopig uitgewerkt in 80 werven, gegroepeerd in 13 programma’s.