Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Nieuws
Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

28 maart 2019 - De voorbije jaren organiseerde of ondersteunde Leuven 2030 verschillende projecten en initiatieven die bijdragen aan een duurzame toekomst met minder uitstoot. Ondanks de mooie inzet van de Leuvense samenleving, geeft onze CO₂-monitoring aan dat de CO₂-emissies in Leuven niet snel genoeg dalen om een klimaatneutrale toekomst waar te maken. Uit het recente IPCC-rapport (oktober 2018) bleek dat de omslag richting een klimaatneutrale toekomst binnen 12 jaar moet ingezet zijn om de opwarming van onze aarde te beperken tot een maximum van 1,5 °C. Hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen!


Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Leuven 2030 heeft daarom, samen met een grote groep experten uit uiteenlopende disciplines, een Roadmap opgesteld. Die Roadmap laat zien voor welke grote uitdagingen we staan en toont een tijdlijn met de noodzakelijke stappen tegen 2025, 2035 en 2050 om het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. Er is een cruciale rol weggelegd voor iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Hun inzet, zowel individueel als in samenwerking, is van groot belang om naar een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Leuven te kunnen evolueren. De omslag naar een klimaatneutrale stad is immers een gedeelde verantwoordelijkheid: we zullen er maar in slagen als we allemaal ons steentje bijdragen.

We kunnen hierbij alvast op de steun rekenen van 16 belangrijke sleutelorganisaties voor de Leuvense klimaattransitie, o.a. Stad Leuven, KU Leuven en Voka Kamer van Koophandel. Zij erkennen dat de ambities en maatregelen vermeld in deze Roadmap, binnen de huidige maatschappelijke context en technologische ontwikkelingen, onze leidraad zijn om deze stad klimaatneutraal te maken. Ze engageren zich om hun eigen klimaatbeleid zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de bepalingen in deze Roadmap en op die manier fundamenteel bij te dragen aan een klimaatneutraal Leuven. Hun handtekening kan je vooraan in de Roadmap terugvinden.

Eind maart 2019 werd onze Roadmap publiek voorgesteld. Sindsdien brengen we alles in stelling om dit plan op papier om te zetten naar actie en impact op het terrein. Op elk van de 13 programma’s gaat een programmaverantwoordelijke – alleen of in duo – van start om het programma uit te bouwen door op zoek te gaan naar ‘werfleiders’ die op hun beurt de werven uit de Roadmap gaan vertalen naar concrete actieplannen en investeringsprogramma’s voor de komende jaren. Wil je meer weten over een bepaald programma of wil je meewerken aan een werf? Op deze pagina ontdek je alle uitleg over de programma’s van onze Roadmap. Je vindt er ook terug wie de programmaverantwoordelijke is voor elk programma en hoe je hem/haar kan contacteren.

Hoe ziet de Roadmap 2025|2035|2050 eruit?

De Roadmap is gestructureerd rond zes grote clusters (o.a. mobiliteit, vergroening, renovatie van gebouwen, voeding) waarop we zullen werken. Deze clusters zijn op hun beurt uitgewerkt in 13 programma’s die samen 80 ‘klimaatwerven’ of projectclusters bevatten, die meebouwen aan een klimaatneutrale stad.

Op deze pagina kan je alle uitleg over onze Roadmap terugvinden. Je vindt er ook terug wie de programmaverantwoordelijke is voor elk programma en hoe je hem/haar kan contacteren.

Roadmap  2025|2035|2050
Roadmap 2025|2035|2050

Bekijk en download de Roadmap 2025|2035|2050