Stad Leuven komt met nieuw fietsplan

Stad Leuven komt met nieuw fietsplan

Mobiliteit
Nieuws
Fietsspiraal Leuven
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Leuven wil dé fietsstad van België worden. Daarom heeft het stadsbestuur een ambitieus fietsplan voorgesteld op de gemeenteraad. In dat plan staan meer dan 80 acties beschreven die het de komende jaren wil uitvoeren.


Fietsen is dé sleutel

Steeds meer mensen komen in Leuven wonen, werken of studeren en dat brengt extra verplaatsingen met zich mee. "Fietsen is de fundamentele sleutel om de leefkwaliteit in onze stad te verbeteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid te garanderen", vertelt schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies. "Om dat te bereiken, zou 33% van alle verplaatsingen in de stad tegen 2030 met de fiets moeten gebeuren." In 2014 was dat 17 procent.

Het recente verkeerscirculatieplan is al een grote stap om die ambitie te bereiken. "Door het autoverkeer een duidelijke plaats in de stad te geven, hebben we meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en fietsers om zich veilig en comfortabel te verplaatsen", zegt schepen van openbare werken Dirk Robbeets. "Dit fietsplan focust verder op de visie rond fietsen en op de specifieke acties die in de steigers staan."

Sterk inzetten op fietspaden, fietssuggestiestroken en fietssnelwegen

Zo wordt er bijvoorbeeld sterk ingezet op de uitbreiding van fietspaden, fietssuggestiestroken en fietssnelwegen. "Dit voorjaar veranderen we bijvoorbeeld de Heilige Geeststraat, de Goudbloemstraat en de Ridderstraat in een fietsstraat, zodat het aangenamer wordt om richting Gasthuisberg te fietsen. Ook de Parkstraat als fietsstraat is bijna klaar", zegt Robbeets. "Bovendien leggen we in de hele binnenstad ongeveer 10 kilometer fietssuggestiestroken aan, in straten waar er geen ruimte is voor een fietspad."

In het actieplan staat ook de uitbouw van het Jan Vranckxtracé als fietssnelweg tussen Leuven en Diest. Ook tussen de verschillende attractiepolen in het Leuvense, zoals de woonkernen, Haasrode Researchpark, Gasthuisberg of campussen zoals Arenberg, moet de Leuvenaar zich vlot per fiets kunnen verplaatsen en worden fietspaden aangelegd of verbeterd.

Omrijden en oponthoud voor fietsers beperken

Naast infrastructuur zoals fietspaden en -straten bekijkt het stadsbestuur ook manieren om omrijden en oponthoud voor fietsers zo veel mogelijk te beperken. Ze denken bijvoorbeeld aan een groene golf op steenwegen en het wegwerken van zoveel mogelijk fysieke barrières. De fietstunnel onder de Tiensesteenweg, brugjes over de Dijle of de fietsspiraal aan het station zijn daar voorbeelden van.

Fietsenstalling voor meer dan 2.500 fietsen

Meer rijdende fietsen betekent ook meer stilstaande fietsen. Er zijn in Leuven al meer dan 30.000 fietsenstallingen, van fietsparkeervakken en fietsbogen in de straat tot grote parkings zoals aan het station. "We willen het aantal fietsstallingen nog meer uitbreiden. Dankzij het verkeerscirculatieplan is er meer ruimte voor fietsbogen in straten en aan het station start de bouw van een grote fietsenstalling voor meer dan 2.500 fietsen in 2018", zegt Devlies. Ook voor fietsparkeren vlakbij huis werkt het stadsbestuur een aantal oplossingen uit. Binnenkort start de stad met een aantal projecten rond buurtstallingen, waar Leuvenaars hun fiets veilig en overdekt kunnen parkeren, vlakbij hun woning.

Fietscultuur in Leuven

Het stadsbestuur wil in Leuven een echte fietscultuur installeren, waarbij de fiets een vast onderdeel is van de levensstijl. Mede daarom werken ze ook hard aan verkeersveilige schoolomgevingen. Kinderen leren zich van jongs af aan met de fiets verplaatsen en kunnen dat veilig doen. "Ook projecten als bakfietsdelen en VELOKadee, de uitleendienst voor kinderfietsen, kunnen mensen overtuigen dat de fiets hét stedelijke vervoersmiddel is", zegt Robbeets.

Betere luchtkwaliteit

De fiets is een laagdrempelig en toegankelijk vervoersmiddel op maat van de stad. Doordat de stad kiest voor meer duurzame mobiliteit, zet ze tegelijkertijd in op een betere luchtkwaliteit en dus op de gezondheid van bewoners en bezoekers van de binnenstad. "Fietsen is een gezonde manier om je te verplaatsen, zowel voor jezelf als voor de stad", besluiten de schepenen.

r

Acties op korte termijn (2017-2018)

Een overzicht van acties op korte termijn:

 • Heraanleg Heilige Geeststraat als fietsstraat
 • Heraanleg Goudbloemstraat en Ridderstraat als fietsstraat
 • Onderhoud fietspaden
 • Verbreden fietspad tussen Tiensepoort en Provinciehuis
 • Voetgangersbrug en fietsbrug in Janseniushof
 • Fietsspiraal aan het station
 • Vuntpad en fietsverbindingen naar Lijnloperspad
 • Fietsstraat Martelarenlaan en fietstunnel Tiensesteenweg
 • Jan Vranckxweg
 • Verbeteren van de fietsinfrastructuur op de Geldenaaksebaan
 • Heraanleg van de Duivelsweg en Abdijstraat
 • Heraanleg van de Hoegaardsestraat tot fietssnelweg
 • Vernieuwen en verbeteren fietsinfrastructuur op de De Croylaan en Kardinaal Mercierlaan
 • Nieuwe fietsinfrastructuur op de Oudebaan
 • Nieuwe fietsinfrastructuur rond Campus Gasthuisberg en fietsbrug naar Herent
 • Park&Bike aan randparkings
 • Extra fietsstallingen in de binnenstad
 • Buurtfietsenstallingen
 • Bakfietsdelen
 • Fietsherstelzuilen
 • Verkeersveilige schoolomgevingen