Stad Leuven nodigt inwoners uit om mee te investeren in zonnepanelen op 11 publieke gebouwen

Stad Leuven nodigt inwoners uit om mee te investeren in zonnepanelen op 11 publieke gebouwen

Nieuws
Energie
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Donderdag 31 oktober 2019 — De stad Leuven, het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), Museum M en Zorg Leuven stellen elf daken ter beschikking voor de installatie van zonnepanelen. De zonnepanelen zullen zo'n 720.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. De stad roept haar inwoners op om te investeren in deze zonnepanelen en zo de lokale productie van hernieuwbare energie op te krikken. Twee burgercoöperaties staan in voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen.


De zonnepanelen komen in 2020 op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra 't Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark. Ze zullen zo'n 720.000 kWh per jaar opleveren, wat overeen komt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 180 ton CO₂ besparen. De zonnepanelen op al deze daken samen zijn goed voor een vermogen van 850 kWp en een investering van 850 000 euro.

We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’.

David Dessers
David Dessers

Burgercoöperaties als partner

De stad kiest voor de burgercoöperaties Ecopower en ECoOB als partner. Op die manier kunnen inwoners, Leuvense instellingen, organisaties en bedrijven financieel in het project participeren. “We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’. Alle natuurlijke energiebronnen zouden gemeenschappelijk goed moeten zijn. Daarom kiezen we ervoor dat de Leuvenaar maximaal kan investeren in deze zonnepanelen. Dit zal bovendien het draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid.

Ecopower is één van de pioniers van hernieuwbare energie in Vlaanderen en werkt in al zijn projecten samen met lokale overheden en burgers. ECoOB, EnergieCoöperatie Oost-Brabant, is een recent opgerichte coöperatie uit de regio Leuven die een substantiële bijdrage wil leveren aan klimaatneutrale energievoorzieningen in Oost-Brabant.

Inwoners kunnen vanaf nu investeren

Inwoners, bedrijven en verenigingen van Leuven en omgeving kunnen mee participeren in de zonnepanelen door een aandeel te kopen van ECoOB en/of Ecopower. Ze worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Het eigenaarschap is dus niet beperkt tot de zonnepanelen die op de Leuvense daken geïnstalleerd worden. Eén aandeel kost 250 euro. Meer informatie hierover is te vinden op www.ecoob.be en www.ecopower.be.

Leuven wint 100.000 euro als finalist iCapital 2018

Voordelen?

Dankzij rechtstreekse participatie als coöperant worden Leuvenaars mede-eigenaar van de zonnepanelen én van de geproduceerde energie. Bovendien hebben ze democratische controle in het bestuur en inspraak in het beleid van de coöperatie. Als coöperant draag je vooral ook bij aan de langetermijnvisie en de doelstellingen van de energietransitie en garandeer je de klant-afnemer een eerlijke energieprijs. “Investeringen in lokale hernieuwbare energie komen ook de lokale economie en welvaart ten goede. Hernieuwbare energieproductie gebeurt best zoveel mogelijk lokaal: zo steunen investeringen in groene stroom en warmte de lokale economie en welvaart”, vult David Dessers nog aan.

Omdat alle zonnepanelen via de twee energiecoöperaties eigendom worden van burgers, stroomt eventuele winst terug naar de Leuvense investeerders, dus naar de lokale gemeenschap en niet naar het buitenland, naar commerciële bedrijven of naar anonieme beleggingsfondsen.

Infomoment op 4 november

Op 4 november om 20 uur vindt er een infomoment plaats in OPEK(Vaartkom 4, Leuven). Hier kom je alles te weten over het reilen en zeilen van de lokale energiecoöperaties en kan je al je vragen kwijt over het investeren in de zonnepanelen op de elf publieke gebouwen. Inschrijven is niet nodig.

r

Roadmap 2025 · 2035 · 2050

Om de klimaattransitie mogelijk te maken, is het nodig dat de Leuvense samenleving zoveel mogelijk groene energie zelf opwekt. Dit kan op eigen grondgebied, dankzij samenwerkingen met de buurgemeenten of door zelf mee te investeren in groene stroom en warmte elders in België. Programma 7 van onze Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven, Groene energie opwekken, zet hier op in. Dit project om inwoners mee te laten investeren in zonnepanelen op elf daken in Leuven is al een eerste stap in de goede richting.