Studenten zoeken nuttige toepassingen voor duurzame data op de Datathon

Studenten zoeken nuttige toepassingen voor duurzame data op de Datathon

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Van 17 tot 20 februari vond op de Campus Arenberg van de KU Leuven de Datathon plaats, een vier dagen durende marathonsessie van data-analyse waaraan masterstudenten en doctoraatsstudenten vrijwillig konden deelnemen. Op de Datathon kregen de studenten drie datasets om te analyseren, die grote hoeveelheden gegevens bevatten over het verkeer, het weer of de luchtkwaliteit in Leuven. De 39 teams die deelnamen, bekeken de data met een frisse blik en kwamen op de proppen met een reeks interessante toepassingen. Sien van Leuven 2030 ging op de laatste dag van de Datathon de sfeer opsnuiven samen met Hanne Wouters, programmaverantwoordelijke voor het programma rond groene en veerkrachtige ruimte in onze Roadmap 2025 · 2035 · 2050.


Een eerste dataset waarmee de studenten aan de slag konden, bevat de gegevens van Telraam, afkomstig uit kleine meettoestellen in Leuven die verkeerstellingen doen van auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. De tweede verzameling gegevens was afkomstig van LeuvenAir, een burgerinitiatief dat tot voor kort de Leuvense luchtkwaliteit in kaart bracht en fijn stof opmat. Fijn stof zijn de ultrakleine stofdeeltjes die vooral door voertuigen, verbranding en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten en onze gezondheid in gevaar kunnen brengen. Als derde dataset kregen de deelnemers de data van de Garmon-weerstations, die momenteel gegevens over het weer in en rond Leuven verzamelen in het kader van het onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect van KU Leuven, Stad Leuven en Leuven 2030.

Verrassende toepassingen

De opdracht die de deelnemers aan de Datathon kregen, was heel breed: met behulp van minstens één van de drie datasets op zoek gaan naar interessante links, verrassende inzichten en vooral praktische toepassingen voor de grote hoeveelheden gegevens. Na vier dagen intensief analyseren, kwamen er interessante resultaten uit de bus. Zo keek één team of de windsnelheid, gemeten door de Garmon-weerstations, invloed had op de fijnstofmetingen van LeuvenAir. En inderdaad: bij hogere windsnelheden worden er lagere concentraties fijn stof opgemeten dankzij de betere ventilatie van de windstormen. Een ander team stelde op basis van de verkeerstellingen van Telraam een toepassing voor om de veiligste fiets- en wandelroutes naar school op te stellen, wat meer kinderen en hun ouders veilig op de fiets kan krijgen.

De gegevens over het weer, het verkeer en de luchtkwaliteit in Leuven zijn bruikbaar in allerlei disciplines. Sien raakte aan de praat met een multidisciplinair team van drie artsen en twee ingenieurs die werken op het Labo Intensieve Zorgen in Gasthuisberg. Teamkapitein Gregoire geeft meer uitleg: ‘Wij hebben een app gemaakt voor patiënten die moeilijkheden hebben met ademhalen, door astma of chronische bronchitis. De app helpt hen te voorspellen of de komende dag goed of slecht zal zijn op het vlak van luchtkwaliteit en geeft tips hoe ze er beter kunnen mee omgaan. Dat gebeurt op basis van de gegevens die de patiënt ingeeft, de gegevens van LeuvenAir en de gegevens van de Garmon-weerstations, aangevuld met extra data uit OpenWeatherMap.’ Zo maken Gregoire en zijn team op de Datathon de meting van de luchtkwaliteit tot een bruikbare medische tool.

Lisa Van Dyck, Giorgia Carra, Gregoire Coppens, Nathalie Van Aerde en Chao-Yuan Huang maakten op basis van de data van LeuvenAir en Garmon een app voor patiënten met ademhalingsproblemen

Bewustwording rond de klimaatveranderingen

Hanne Wouters, programmaverantwoordelijke voor programma 10 rond groene en veerkrachtige ruimte in de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 naar een klimaatneutraal Leuven, is enthousiast over de betrokkenheid van de studenten op de Datathon. ‘Programma 10 van de Roadmap gaat erover hoe we onze stad kunnen klaarmaken voor de gevolgen van de klimaatverandering en hoe we het bewustzijn daarvan kunnen vergroten. Omdat op de Datathon gewerkt wordt met bijvoorbeeld de data van onze Garmon-weerstations, krijgt de bewustwording rond het stedelijke hitte-eilandeffect een boost. En het combineren van de drie datasets rond verkeer, luchtkwaliteit en het weer toont hoe alle metingen in verband staan met elkaar en welke gevolgen ze hebben op verschillende domeinen. Het was sowieso heel fijn om te zien hoe de studenten vrijwillig en enthousiast aan de slag gingen met onze duurzame data.’

r

Meer weten?

De namen van de winnende teams in vijf verschillende categorieën van de Datathon vind je hier