Transport over water wint aan populariteit bij Leuvense ondernemers

Transport over water wint aan populariteit bij Leuvense ondernemers

Nieuws
Transport over water wint aan populariteit bij Leuvense ondernemers
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Vrijdag 22 februari 2019 - De Vlaamse Waterweg nv en voedselverwerkingsbedrijf Beneo-Remy werken samen om de oude kade bij Beneo-Remy geschikt te maken voor goederentransport over water. De binnenvaart is een duurzaam alternatief voor goederentransport; een schip kan – afhankelijk van het vervoerde product – tot wel 30 vrachtwagens vervangen. Na André Celis, AB InBev en EcoWerf is Beneo-Remy al de vierde speler in Leuven die inzet op de binnenscheepvaart.


De Vlaamse Waterweg nv en Beneo-Remy besloten een publiek-private samenwerking aan te gaan om de oude versleten kade langs het kanaal Leuven-Dijle in Wijgmaal te vervangen. De kanaaloever wordt vernieuwd en de oude kade wordt vervangen door een nieuwe aanmeerplaats en oeverconstructie. Beneo-Remy nv zal een nieuwe losinstallatie plaatsen. De werkzaamheden zullen vier maanden in beslag nemen en kosten ruim 350.000 euro.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is bewust kiezen voor vrachtvervoer over het water de juiste weg. “De nieuwe laad- en losinstallatie is goed nieuws”, zegt minister Weyts. “Elke vracht die over het water kan varen, hoeft niet meer over de weg rijden. Hopelijk volgen veel bedrijven dit voorbeeld en ruilen nog meer ondernemers de file voor de filevrije waterweg.”

1 boot = 22 vrachtwagens

Transport over water is niet nieuw in Leuven. In 2015 gebruikten de Leuvense pioniers AB InBev en André Celis de binnenvaart al voor de aanvoer van bouwmaterialen en de afvoer van lege bierbakken richting Jupille. Deze 'bierboot' bespaart de brouwerij de inzet van 22 vrachtwagens per transport. Het schip doet twee dagen over het traject, maar toch blijft de binnenscheepvaart economisch interessant voor AB InBev en André Celis.

Hopelijk volgen veel bedrijven dit voorbeeld en ruilen nog meer ondernemers de file voor de filevrije waterweg

Ben Weyts

“Sinds 2011 wisten we wel wanneer een vrachtwagen vertrok maar niet wanneer de vrachtwagen terug zou zijn. Door de files, uiteraard. Daarom zijn we gedeeltelijk overgestapt op leveringen per binnenschip. En het resultaat mag er zijn. Er zit toekomst in de binnenscheepvaart, niet enkel voor onze sector maar ook voor andere sectoren”, zegt Nick Célis van bouwbedrijf André Celis.

Ook projectontwikkelaar DYLS maakte gebruik van de binnenscheepvaart voor de bouw van SKY One in Leuven. Leuven 2030 bracht Wienerberger, André Celis, De Vlaamse Waterweg en DYLS rond de tafel om de aanvoer van bouwmaterialen via water te laten verlopen. Een binnenschip produceert per ton vracht een kwart minder CO₂ in vergelijking met een vrachtwagen. Door in te zetten op de binnenvaart, dragen de partners dus bij aan het verminderen van de CO₂-uitstoot. Doordat een schip vele vrachtwagens vervangt, komt dit initiatief van de partners van Leuven 2030 ook de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en het wooncomfort in de nabije omgeving ten goede.