Voeding Verbindt

Voeding Verbindt

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

In 2018 ontstond in Leuven de lokale voedselstrategie Voeding Verbindt. In onze Roadmap 2025 · 2035 · 2050 is dan ook een specifiek programma opgenomen rond voeding en de voedselstrategie. Op 10 maart kwamen alle betrokkenen van Voeding Verbindt samen in HAL 5 om de huidige stand van de Leuvense voedselstrategie te bespreken.


Op dinsdag 10 maart stond de avond in HAL 5 in het teken van de voedselstrategie Voeding Verbindt. HAL 5 was dus nog meer dan anders goed gevuld met foodlovers, die hun bord konden vullen bij de volkskeuken van Saté V, waar voedseloverschotten de basis vormen voor heerlijke soepen en tajines.

De voorbije jaren hebben allerlei experten zich, samen met hun Leuvense netwerk, ingezet om de voedselstrategie Voeding Verbindt om te zetten in concrete actie. Nu was het tijd voor die experten om samen te komen en concrete ideeën uit te wisselen, om zo weer een versnelling hoger te kunnen schakelen richting een duurzame toekomst.

(c) Kim Remy

In het totaal namen een zestigtal mensen deel aan het netwerkmoment rond de voedselstrategie. Na een welkomstwoord van Leuven 2030 en van schepen David Dessers schoven de deelnemers rond negen werktafels aan. Wat er onder andere besproken werd? Zelfoogstboerderijen in het Leuvense, verticale landbouw in onze stad, gezonde voeding op school en het verwerken van voedseloverschotten. Dat zijn de concrete acties die Leuven een gezonde en klimaatneutrale toekomst binnenleiden.

Om de projecten van de lokale voedselstrategie Voeding Verbindt te versterken en over te kunnen gaan tot de broodnodige actie, is ook jouw input van belang! Ben je nog niet betrokken bij Voeding Verbindt en heb je goede ideeën? Wil je graag je expertise delen en je steentje bijdragen? Neem dan contact op met caroline.huyghe@leuven2030.be.