Deelmobiliteit voor iedereen

Startdatum
January
2024
Status
Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven, Cambio, Blue-Bike, Mobiel 21
Thema's
Mobiliteit

MaaS, voluit Mobility as a Service, is een andere, nieuwe manier om naar mobiliteit te kijken. Het komt erop neer dat je altijd de snelste en doeltreffendste manier kiest om je te verplaatsen, zonder dat je de vervoersmiddelen noodzakelijk in je bezit hebt. Stad Leuven zal samen met particuliere en private partners het aanbod fors uitbreiden. Waar mogelijk wordt gekozen voor elektrische wagens.

Daarnaast grijpt de stad samen met Mobiel 21 deze vervoersomslag aan om vervoersarmoede aan te pakken en sociale rechtvaardigheid te verankeren: twee speerpunten in het Leuvense mobiliteitsbeleid van de komende jaren.

Jouw contactpersoon

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven, Cambio, Blue-Bike, Mobiel 21

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

Van 600 deelwagens in 2025 naar 3.000 vijf jaar later. Een verdriedubbeling van het aantal deelautogebruikers in dezelfde tijdspanne. En ieder jaar 20% meer deelfietsen. Dat is de ambitie van stad Leuven. Zodat elke Leuvenaar en iedere bezoeker zich vlot in en rond de stad kan verplaatsen met gedeeld vervoer. In elke wijk zorgt stad Leuven daarom voor een Hoppinpunt met deelauto’s en deel(bak)fietsen.

Op korte termijn brengt Mobiel 21 partners waaronder stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven en UCLL bij elkaar om oplossingen te testen, te evalueren en toe te passen in Leuven.

  • Er wordt herbekeken of de derdebetalersregeling van De Lijn ook wel echt ingezet wordt voor mensen die er het hardst nood aan hebben.
  • In Hasselt en Leuven loopt een experiment lopen met een mobiliteitsbudget: een groep mensen krijgt een maandelijks bedrag voor vervoer. Hoe ze zich verplaatsen, met welke vervoersmiddelen en waarom, levert inzichten op waarmee we ook in Leuven duurzaam vervoer kunnen promoten.
  • Het recyclagepark aan de Vaart zal af en toe naar de inwoners van Sint-Maartensdal toe gaan in plaats van omgekeerd.
No items found.

Waarom is dit project belangrijk?

Werk, school, hobby, winkel: het aantal verplaatsingen dat we op een dag maken, tikt snel aan. Vaak doen we die met de auto, maar de meeste privéauto’s staan wel 90% van de tijd stil. Als we vervoersmiddelen enkel gebruiken wanneer we ze nodig hebben in plaats van ze te bezitten, komen er ruimte, energie, tijd en grondstoffen vrij. En je hoeft de kosten voor bezit of onderhoud niet te betalen. Maar dan moeten er natuurlijk ook voldoende deelvervoersmiddelen beschikbaar zijn, waarvoor een uitbreiding van het aanbod nodig is.

Mobiel zijn bepaalt bovendien of je erbij hoort in een stad of niet. Of je op je werk, op de club, bij de dokter, op school of bij je vrienden en familie raakt. De grootste impact hebben we als we het mensen makkelijker maken om voor duurzame vervoersmiddelen te kiezen.

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

No items found.
Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.