Roadmap naar een klimaat­neutraal Leuven

Een ambitieus doel vraagt om een sterk plan. Daarom stelden we in 2019 samen met een heleboel Leuvense experten de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven in 2050 op. Daarin worden in dertien programma’s rond thema’s als energie, mobiliteit en voeding de te zetten stappen voor onze stad samengebracht op een tijdslijn. De Roadmap vormt zo onze leidraad en geeft richting aan alles wat we doen. Nu de Europese Commissie ons selecteerde voor de missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’ zullen we de Roadmap verder onderbouwen om haar versneld te kunnen uitvoeren.

Een uniek plan

Een uniek plan om de Europese klimaatambities in Leuven versneld waar te maken. Zodat onze stad ten laatste in 2050 klimaatneutraal is en een voortrekkersrol opneemt in Europa om ook andere steden te inspireren.

Opgesteld met experten

Opgesteld met de hulp van een grote groep experten van onder meer KU Leuven, stad Leuven en Leuvense kennisbedrijven. Verder bouwend op een omvattend wetenschappelijk rapport uit 2013. 


Ondertekend door sleutelpartners

Ondertekend door sleutelpartners zonder wie de realisatie van de Roadmap onmogelijk zou zijn. Deze partners engageren zich er alvast toe om hun beleid af te stemmen op de uitdagingen in de Roadmap. De Roadmap is namelijk een plan dat niet door onze vzw alleen kan uitgevoerd worden, maar waarvoor vele samenwerkingen nodig zijn.

Aangescherpt in het licht van de Europese Missie

De Europese Commissie selecteerde ons als pioniersstad voor de missie '100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030'. Daarom onderbouwen we de Roadmap nu verder met een financieel plan en een aangepast stappenplan om haar versneld uit te voeren. Met het Leuvense Klimaatcontract willen we de ambitie verhogen en alles in het werk stellen om al naar klimaatneutraliteit in 2030 te streven.

Meer weten?

Ontdek de programma’s en de werven in detail op Roadmap.leuven2030.be .

Bekijk de roadmap in detail