Over Leuven 2030

Leuven 2030 is een van de drijvende krachten richting een klimaatneutraal Leuven in 2030. Omdat we vinden dat Leuven als innovatieve, waardegedreven stad de verantwoordelijkheid heeft om een voortrekkersrol te spelen in Europa. Omdat we de kansen willen grijpen die het pad naar een duurzame toekomst met zich meebrengt. En omdat we ervan overtuigd zijn dat het een voorwaarde is voor een Leuven waar het goed leven is en blijft. Voor iedereen.

Met en voor heel Leuven

Sinds onze vzw het levenslicht zag eind 2013, brengen we daarom allerlei partners samen binnen klein- en grootschalige acties en projecten die ons dichter bij dat doel brengen en alles in gereedheid brengen voor een versnelde transitie. Dat doen we voor en samen met iedereen in onze stad: inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. De meer dan 600 leden die ons steunen, komen uit alle hoeken van de Leuvense samenleving en onze richting wordt mee bepaald door het Bestuur met 18 afgevaardigden die expliciet gekozen worden om de hele samenleving te vertegenwoordigen.

Word lid

Zet mee je schouders onder een klimaatneutrale toekomst voor Leuven, net zoals meer dan 600 vooruitstrevende en vastberaden burgers, organisaties en bedrijven.

stad Leuven

Buurtwerk 't Lampeke

EcoWerf

Hogeschool UCLL

Jan Hautekiet

30CC

Sweco

Materialise

Fluvius

Mobiel 21

STUK Kunstencentrum

Voka Vlaams-Brabant

Premed

SUUNTA

Happonomy

Wisper

KlimaatContact

't Plukgeluk

Meer weten over wat lid worden precies betekent? En wat je ervoor terugkrijgt? 
Je leest er hier alles over.

Waarom onze leden zo belangrijk zijn

Onze mijlpalen van de afgelopen jaren

March
2023

Europa steunt Leuven in uitbouw van warmtenetten met subsidie van 1,5 miljoen euro

In overeenstemming met de Roadmap naar een klimaatneutrale stad, brengen stad Leuven, vzw Leuven 2030 en energiecoöperatie ECoOB alles in stelling voor de uitrol van Leuvense warmtenetten. Europa maakt bekend dat ze Leuven ondersteunt bij de uitrol van warmtenetten met een subsidie van maar liefst 1,5 miljoen euro. Die komt er dankzij een straf subsidiedossier dat Leuven 2030 en stad Leuven samen indienden eind 2022. Daarmee komt de ontwikkeling van groene warmte in Leuven in een stroomversnelling.

October
2022

Aftrap FEAST: duurzame en gezonde voeding

Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs, ofwel gezonde en duurzame voedingskeuzes toegankelijker maken, en dat specifiek voor kwetsbare doelgroepen. Daaraan werken 30 Europese partners samen. In Leuven wordt daarvoor een Living Lab opgericht, waar wordt onderzocht hoe we meer collectieve actie rond voeding kunnen creëren en hoe gezonder en duurzamer eetgedrag gestimuleerd kan worden. Leuven 2030 treedt samen met SAAMO en UCLL op als trekker in dit project.

October
2022

Minister Khattabi maakt kennis met sociaalinclusieve klimaataanpak in Leuven

In oktober bengt federaal minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi een bezoek aan Leuven. De minister maakt kennis met de sociaalinclusieve klimaataanpak in Leuven via een aantal projectbezoeken en een uitwisseling met leden van het stadsbestuur, de stadsadministraties en het Bestuur van Leuven 2030.

bekijk de volledige tijdlijn

Maak kennis met onze organisatie

Het Leuven 2030-team zet dagelijks haar schouders onder een Leuven met minder uitstoot en meer toekomst. We brengen actief partners en burgers uit de hele samenleving met elkaar in contact om de Roadmap om te zetten naar impact in de stad. Het vierjaarlijks verkozen Bestuur ondersteunt ons daarin en stippelt mee de langetermijnstrategie van de vzw uit.

Lees meer

Veelgestelde vragen

De volgende vragen worden ons wel eens gesteld. Als jij ze herkent, vind je hier een antwoord. 

Is het nu Leuven 2030 of Leuven 2050?

Onze Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven werkt toe naar 2050, terwijl in onze naam het jaartal 2030 staat? Klopt. 

In het wetenschappelijk rapport van KU Leuven uit 2013 dat aan de basis ligt van onze Roadmap, werd van in het begin gesproken van 2050 als streefdoel om netto niets meer uit te stoten in Leuven. In lijn met de Europese klimaatambities. Daarvoor moeten we onze uitstoot drastisch verminderen tegen dan. Om een realistische kans te maken om dat doel te bereiken, stelt het plan echter ook voorop dat we onze uitstoot al stevig terugschroeven tegen 2030. Want hoe sneller we onze uitstoot beperken, hoe minder we in tussentijd bijdragen aan een opwarmende aarde. 

Da’s erg snel. Om te vermijden dat de idee zou kunnen ontstaan dat we nog ruimschoots de tijd hebben en om een gevoel van urgentie te behouden, hebben we daarom -na heel wat debat- bewust voor het getal 2030 gekozen in onze naam. 

In april 2022 werden we bovendien door de Europese Commissie geselecteerd als pioniersstad voor de missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Daarmee wil Europa een aantal steden met expertise en financiële middelen ondersteunen om al naar klimaatneutraliteit in 2030 te streven en vanuit de zo opgedane ervaring alle overige Europese steden te helpen om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Sinds die selectie onderbouwen we de Roadmap verder met een financieel plan en een aangepast stappenplan om haar versneld uit te voeren.

Maakt Leuven 2030 deel uit van stad Leuven?

Neen, we zijn een aparte vzw, door en voor iedereen in onze stad. Dat zie je ook aan de manier waarop onze vzw is georganiseerd. We zijn namelijk een ledenorganisatie met zes verschillende ledencategorieën: burgers, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en semi-publieke instellingen. Elke categorie heeft precies evenveel stemmen op de algemene vergadering en is vertegenwoordigd in het Bestuur door evenveel bestuurders. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet vaak en heel graag samenwerken met stad Leuven. Integendeel. Leuven 2030 kent haar wortels in de door de stad uitgesproken ambitie om klimaatneutraal te worden. Stad Leuven is dan ook stichtend lid, nam de eerste 4 jaar van het voorzitterschap voor haar rekening, zorgt voor een belangrijk deel van onze financiering en is voor ons én de Leuvense transitie een essentiële partner. 

Maar we zijn dus wel degelijk een organisatie op zichzelf. Met plaats voor iedereen in de stad, en de vrijheid om uit te dagen en nieuwe wegen te bewandelen. 

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten.