Leuven 2030 - Minder uitstoot, meer toekomst

Wij bundelen alle krachten in Leuven
op weg naar een klimaatneutrale stad

Co-creatie met financiële sector voor uitwerking Leuvens klimaatfonds

We brachten 46 investeerders, financiële instellingen en fondsbeheerders bij elkaar om na te denken over een nieuw soort fonds dat financieel en maatschappelijk rendement onlosmakelijk aan elkaar koppelt. Het enthousiasme om mee de uitdaging aan te gaan was bij veel partijen groot.

Meer lezen

Het Klimaatcontract als basis voor een Leuvens transitiefonds

Het financiële luik van het Leuvens Klimaatcontract leerde ons een aantal belangrijke lessen. Daarom werken we nu aan een transitiefonds dat doorbraakprojecten aan elkaar koppelt en een aanvaardbaar marktrendement combineert met een duidelijke impact.

Meer lezen

Minder uitstoot, meer toekomst

Waarom een klimaatneutraal Leuven zo nodig is

Klimaatneutraal? Dat is samen voor de best mogelijke toekomst voor iedereen kiezen. Met meer groen, minder wateroverlast, meer verkeersveiligheid, minder lawaai, gezondere lucht, meer toekomstbestendige jobs en meer sociale rechtvaardigheid. 

Lees meer

Hoe we alle krachten bundelen

met de Roadmap naar 2050 als leidraad

Om in het Leuven van de toekomst te geraken, is een plan nodig. Wij stelden er een op met de hulp van Leuvense experten: de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. Dat plan proberen we nu versneld te realiseren via doorbraakprojecten en door inwoners, organisaties, bedrijven en overheden samen te brengen om concrete actie te ondernemen. Die engagementen bundelen we in het eerste Leuvense Klimaatcontract.

Bekijk de Roadmap naar 2050

aan de hand van doorbraakprojecten

We zoeken in nauwe samenwerking met Leuvense partners voortdurend naar nieuwe oplossingen. Oplossingen die het plan naar een klimaatneutraal Leuven steeds slimmer maken. Oplossingen waardoor we grote stappen kunnen zetten in de uitvoering ervan. 

Bekijk alle doorbraakprojecten

door mensen samen te brengen in Netwerk 2030

We brengen iedereen in onze stad – inwoners, organisaties, bedrijven en overheden – samen in een geëngageerd netwerk, om de Roadmap te doen slagen.

netwerk 2030