Leuven 2030 - Minder uitstoot, meer toekomst

Wij bundelen alle krachten in Leuven
op weg naar een klimaatneutrale stad

Het eerste Leuvens Klimaatcontract

Op 23 november stelden Leuven 2030 en stad Leuven het eerste Leuvens Klimaatcontract voor. Dit bevat een actieplan naar klimaatneutraliteit in 2030, engagementen van partners om de acties uit te voeren, en een financieel model om die acties te bekostigen.

Lees meer

Minder uitstoot, meer toekomst

Waarom een klimaatneutraal Leuven zo nodig is

Klimaatneutraal? Dat is samen voor de best mogelijke toekomst voor iedereen kiezen. Met meer groen, minder wateroverlast, meer verkeersveiligheid, minder lawaai, gezondere lucht, meer toekomstbestendige jobs en meer sociale rechtvaardigheid. 

Lees meer

Hoe we alle krachten bundelen

met de Roadmap naar 2050 als leidraad

Om in het Leuven van de toekomst te geraken, is een plan nodig. Wij stelden er een op met de hulp van Leuvense experten: de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. Dat plan proberen we nu versneld te realiseren via doorbraakprojecten en door inwoners, organisaties, bedrijven en overheden samen te brengen om concrete actie te ondernemen. Die engagementen bundelen we in het eerste Leuvense Klimaatcontract.

Bekijk de Roadmap naar 2050

aan de hand van doorbraakprojecten

We zoeken in nauwe samenwerking met Leuvense partners voortdurend naar nieuwe oplossingen. Oplossingen die het plan naar een klimaatneutraal Leuven steeds slimmer maken. Oplossingen waardoor we grote stappen kunnen zetten in de uitvoering ervan. 

Bekijk alle doorbraakprojecten

door mensen samen te brengen in Netwerk 2030

We brengen iedereen in onze stad – inwoners, organisaties, bedrijven en overheden – samen in een geëngageerd netwerk, om de Roadmap te doen slagen.

netwerk 2030