Hal 9 als groene motor voor de omliggende woonwijk

Startdatum
January
2023
Status
Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven
Thema's
(ver)bouwen, energie

In 1863, midden in de industriële revolutie, startte achter het station in Kessel-Lo de bouw van de Centrale Werkplaatsen van de spoorwegen. In 1920 kwam Hal 9 erbij. Nu, honderd jaar later, gaat de stad de hal duurzaam renoveren, energieneutraal als het kan. Ze onderzoekt ook of de hal de omliggende buurten van energie kan voorzien.

Jouw contactpersoon

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

Historische gebouwen duurzaam renoveren is complex, maar essentieel voor de energietransitie. Dat geldt ook voor Hal 9, op de hoek van de Karel Schurmansstraat en de Werkhuizenstraat. Stad Leuven gaat na welke energietechnieken optimaal renderen, en brengt de EPB-regelgeving en bouwkundige beperkingen grondig in kaart. In het vernieuwde gebouw komen onder meer een centrum voor min-12-jarigen en de kantoren van de jeugddienst.

Hal 9 kan daarnaast mogelijk ook groene warmte leveren aan haar omgeving. De stad gaat na of het geplande BEO-veld voor de hal uitgebreid kan worden. Een warmtewisselaar kan bovendien warmte terugwinnen uit een nabijgelegen collector van Aquafin, waarin het afvalwater van zowat 8.000 buurtbewoners terechtkomt. Door die technieken slim te combineren, kunnen we mogelijk genoeg warmte én koeling opwekken voor Hal 9 zelf, voor 80 à 120 nabijgelegen woningen en voor Hal 4 en Hal 5. Voor de investering en uitbating van het warmtenet zoekt de stad naar innovatieve oplossingen.

Jan
2023
Jan
2023

Asbestverwijdering

Jan
2023
Jan
2023

Aangepast ontwerp voor de herinrichting tot jeugd- en kindercentrum

Jan
2024
Jan
2024

Voorontwerp is klaar

Sep
2024
Sep
2024

Start van definitief ontwerp

Feb
2025
Feb
2025

Start ruwe restauratiewerken

Jun
2025
Jun
2025

Indiening omgevingsvergunning voor de herbestemming en update masterplan

Asbestverwijdering

Jan
2023
Jan
2023
Jan
2023
Jan
2023

Aangepast ontwerp voor de herinrichting tot jeugd- en kindercentrum

Voorontwerp is klaar

Jan
2024
Jan
2024
Sep
2024
Sep
2024

Start van definitief ontwerp

Start ruwe restauratiewerken

Feb
2025
Feb
2025
Jun
2025
Jun
2025

Indiening omgevingsvergunning voor de herbestemming en update masterplan

Waarom is dit project belangrijk?

274.540 ton CO2 : zoveel bedroeg in 2019 de directe uitstoot van alle Leuvense gebouwen. Dat is maar liefst 60% van alle directe uitstoot op Leuvens grondgebied. Het grootste aandeel is afkomstig van verwarming, waarvoor we in de meeste gevallen nog fossiele brandstoffen gebruiken. Leuven klimaatneutraal maken kan dus enkel met een omslag in hoe we verwarmen. Die omslag zal niet alleen goed zijn voor het klimaat, maarons ook behoeden voor prijsschommelingen op de grillige energiemarkt als we de hernieuwbare energie zoveel mogelijk lokaal produceren.

Er zal veel maatwerk nodig zijn, want Leuven heeft specifieke uitdagingen. Maar tegelijk zijn er kansen: Leuven groeit en blijft zich vernieuwen. De vele stadsvernieuwingsprojecten zijn een belangrijke hefboom voor ambitieuze energieprojecten en innovatieve energieoplossingen die kunnen worden opgeschaald naar de rest van de buurt en de stad.

© Henderyckx
No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

No items found.
Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.