Tuinwijk Ter Elst wordt klimaatwijk

Startdatum
November
2023
Status
Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven
Thema's
Collectief renoveren

Om woningen duurzaam te verwarmen, moeten we ze energetisch renoveren en afkoppelen van fossiele energie. Wat als hele buurten of wijken daarvoor de handen in mekaar slaan? In Ter Elst – een tuinwijk met bijzondere erfgoedwaarde – wil de stad daarvoor actief samenwerken met bewoners.

Jouw contactpersoon

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

In de wijk Ter Elst, tussen de Sint-Jansbergsesteenweg en de Keibergstraat, wil de stad een collectieve renovatieaanpak van een 200-tal woningen koppelen aan ingrepen in het openbare domein. In de eerste plaats krijgen de bewoners ondersteuning en begeleiding van het Klimaathuis om hun eigen woning energetisch te renoveren. Daarnaast wil de stad in samenspraak met de bewoners bekijken of sommige werken - bijvoorbeeld de plaatsing van een warmtepomp of regenwaterinfiltratie in de voortuin - gecombineerd kunnen worden met ingrepen om het openbare domein groener en biodiverser te maken.

Een collectieve aanpak van renovaties zoals in Ter Elst kan ook helpen om administratieve en financiële obstakels weg te werken – denk maar aan versnipperd eigenaarschap. Zo zou een wijkcoöperatie een wijkrenovatieplan kunnen opmaken, groepsaankopen organiseren voor isolatie, regenwatertanks of zonnepanelen, of autodelen faciliteren. Wie welke rol opneemt, wordt in overleg met de bewoners vastgelegd. Er kan ook een wijkarchitect worden aangesteld. De oplossingen die het best werken, kunnen we later inzetten om vergelijkbare wijken collectief aan te pakken.

No items found.

Waarom is dit project belangrijk?

Volledig op hernieuwbare energie verwarmen kan pas wanneer onze gebouwen er klaar voor zijn. Maar dan is er wel een echte isolatie- en renovatiegolf nodig, ook van onze woningen. Om onze doelen te halen, moeten in Leuven per jaar meer dan 1.500 residentiële en 500 niet-residentiële panden diepgaand gerenoveerd worden. Om dat proces te versnellen, hebben we een collectieve aanpak nodig. Dat wil zeggen: met het hele gebouw, de ganse straat of zelfs de volledige buurt samen aan de slag gaan. Dat vraagt ook om nieuwe, innovatieve vormen van financiering.

Onze stad heeft bovendien heel eigen uitdagingen: het hoge aandeel erfgoed in de binnenstad maakt renoveren een delicate klus, en ook de vele studentenwoningen vragen om gerichte oplossingen. Zoveel gebouwen versneld renoveren is verre van eenvoudig, maar biedt tegelijk kansen. Collectieve renovaties kunnen bijvoorbeeld hand in hand gaan met vergroening van de buurt, of met meer ruimte voor duurzame mobiliteit. En de vele werven leiden ook tot de creatie van nieuwe, duurzame jobs. Zo verhogen we tegelijkertijd de klimaatbestendigheid en de woonkwaliteit van de stad.

Minder uitstoot (schatting):

-834 ton CO2 per jaar

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

No items found.
Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.