Zonnepanelen op onze grootste daken

Startdatum
January
2024
Status
Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
ECoOB, stad Leuven, Fluvius
Thema's
Hernieuwbare energie

Elk paneel op een Leuvens dak helpt om meer zonne-energie te produceren. Nemen we de grootste daken in het vizier, dan kunnen we meteen een grote sprong maken in de lokale productie. Stad Leuven, burgercoöperatie ECoOB en netbeheerder Fluvius slaan daarvoor de handen in elkaar.

Jouw contactpersoon

Nick Meynen
Programmamanager klimaat
nick.meynen@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
ECoOB, stad Leuven, Fluvius

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

In dit doorbraakproject gaan stad Leuven, ECoOB (Energiecoöperatie Oost-Brabant) en Fluvius na hoe we zo snel mogelijk zoveel mogelijk zonnepanelen kunnen installeren op de grootste daken in onze stad. Volgens cijfers van Fluvius zou dat de huidige productie bijna verdubbelen. Leuven 2030 onderzoekt waarom de 20 grootste Leuvense daken nu nog geen of weinig panelen hebben, en werkt aan een gemeenschappelijke aanpak om daar verandering in te brengen. ECoOB stimuleert ook de non-profiteigenaars van grote daken om zonnepanelen te installeren en ondersteunt hen technisch en financieel. En wanneer de versnelde uitrol van start gaat, zorgt Fluvius waar nodig prioritair voor extra netcapaciteit.

Jan
2024
Jan
2024

Studie naar onderbenutting potentieel grootste daken

Apr
2024
Apr
2024

Geïntegreerd PV-aanbod voor grote gebouwen

Jun
2024
Jun
2024

Eerste partner aan boord

Sep
2024
Sep
2024

Eerste installaties zitten in de pijplijn

Dec
2024
Dec
2024

Eerste grote installatie is geplaatst

Jun
2025
Jun
2025

Meetbare versnelling in de jaarlijkse zonne-energieproductie in Leuven

Studie naar onderbenutting potentieel grootste daken

Jan
2024
Jan
2024
Apr
2024
Apr
2024

Geïntegreerd PV-aanbod voor grote gebouwen

Eerste partner aan boord

Jun
2024
Jun
2024
Sep
2024
Sep
2024

Eerste installaties zitten in de pijplijn

Eerste grote installatie is geplaatst

Dec
2024
Dec
2024
Jun
2025
Jun
2025

Meetbare versnelling in de jaarlijkse zonne-energieproductie in Leuven

Waarom is dit project belangrijk?

In de komende jaren zal de vraag naar elektriciteit alleen maar stijgen. Omdat we steeds meer elektrisch zullen gaan rijden, maar ook doordat verwarmen met hernieuwbare energie om meer elektriciteit vraagt dan klassieke verwarming op gas of stookolie. In Leuven heeft vooral zonne-energie nog veel potentieel. Momenteel is de productie van zonne-energie in Leuven beperkt: met een vermogen van bijna 44 megawatt klokken we af op net geen 40% van wat we in 2030 denken nodig te hebben. Het blijft dus belangrijk om zonnepanelen op de daken van zowel woon-, kantoor-, als industriële gebouwen te promoten, maar het kan sneller.

Minder uitstoot (schatting):

-10.300 ton CO2 per jaar

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

May
2024

Een oproep in onze nieuwsbrief om in te stappen in het project kent succes. Het aantal prospectiebezoeken aan daken neemt toe. We werken ook een plan van aanpak uit naar waar de stad zelf eigenaar van is, en waarop het potentieel voor zonnepanelen nog niet 100% benut is.

April
2024

We merken dat er interesse is van de gecontacteerde bedrijven. Het voorstel haakt namelijk mooi in op de grootste drempels waar bedrijven mee worstelen met betrekking tot zonnepanelen: gebrek aan tijd om alles op te zoeken en na te gaan, de investeringsnood, en de opvolging en het onderhoud achteraf. We leggen het eerste concrete voorstel voor het maken van een detailstudie op tafel bij een groot bedrijf, en blijven contacten leggen.

March
2024

Leuven 2030 en ECoOB leggen de eerste contacten met de eigenaars van de grootste Leuvense daken en maken de eerste bezoeken.

February
2024

In samenwerking met ECoOB en stad Leuven werkt Leuven 2030 een (ook financieel) interessant aanbod uit dat ons toelaat om samen partners met grote daken te benaderen, om zonnepanelen te plaatsen. De lijst van projectpartner Fluvius van de grootste daken in Leuven dient daarbij als basis om te selecteren welke partners we als eerste contacteren, om zo snel mogelijk impact te hebben op de Leuvense CO₂-cijfers.

February
2024

In samenwerking met ECoOB en stad Leuven werkt Leuven 2030 een (ook financieel) interessant aanbod uit dat ons toelaat om samen partners met grote daken te benaderen, om zonnepanelen te plaatsen. De lijst van projectpartner Fluvius van de grootste daken in Leuven dient daarbij als basis om te selecteren welke partners we als eerste contacteren, om zo snel mogelijk impact te hebben op de Leuvense CO₂-cijfers.

Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.