Maak kennis met onze organisatie

Team

Het Leuven 2030-team zet dagelijks haar schouders onder een Leuven met minder uitstoot en meer toekomst.

Marie Mauer

Projectleider FEAST voor Living Lab Leuven

Katrien Rycken

Directeur

Michèle Jacobs

Adjunct-directeur, procesmanager Roadmap

Ewoud Monbaliu

Procesmanager Roadmap

Gert Vandermosten

Procesmanager Roadmap, kennisopbouw, impactmonitoring

Sven Rosius

Communicatiemedewerker

Karlien Marcelis

Communicatiemedewerker

Sien Aerts

Communicatiemedewerker

Luca Lia

Fondsen- en subsidiewerver

Gert Henckens

Office manager

Jan Aerts

Programmaverantwoordelijke niet-woningen renoveren

Ons team versterken?

Ontdek onze vacatures

Programmaverantwoordelijken

Het team ondersteunt daarbij een groep van programmaverantwoordelijken. Zij zetten de programma’s uit de Roadmap om naar concrete actie en impact in de stad door zoveel mogelijk partners en burgers te betrekken. De uitvoering van onze ambitieuze Roadmap vraagt immers erg veel schouders. Elk programma heeft één of twee programmaverantwoordelijken. Vaak gaat het om experts die door partnerorganisaties deeltijds worden vrijgemaakt om aan de Roadmap te werken. Zij omringen zich met andere sterkhouders die op hun beurt weer nieuwe partners en burgers rond zich activeren.

Bestuur

Tot slot is er het Bestuur. Dat helpt ons bij het verder uitstippelen van de strategie van de vzw en reikt mee hefbomen aan om sneller stappen vooruit te kunnen zetten. Het Bestuur wordt elke vier jaar verkozen door onze leden en bestaat vanaf november 2021 uit 18 vertegenwoordigers van die leden. Da’s 3 voor elke ledencategorie - burgers, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en semi-publieke instellingen. 

Anne Van Oudenhove

Voorzitter / KBC
Voorzitter

Hans Lebon

Ondervoorzitter / imec

Rogier Vanherpe

Ondervoorzitter (tot 10/03/2024) / stad Leuven

Dirk Masquillier

Ondervoorzitter (vanaf 11/03/2024) / Riso Vlaams-Brabant

Veerle Van Schoelant

Vertegenwoordiger burgers

Tanja De Block

Vertegenwoordiger burgers

Bruno Delepierre

Vertegenwoordiger burgers (tot 19/12/2022)

Simon Sterck

Vertegenwoordiger burgers (vanaf 19/12/2022)

Karin Nelissen

Buurtwerk 't Lampeke

Bart Vercoutere

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Johan Van Reeth

BUUR Part of Sweco

Ward Callens

Materialise

Stefaan Saeys

KU Leuven

Peter Van Brusselt

UZ Leuven

Mohamed Ridouani

stad Leuven

David Dessers

stad Leuven

Joost Swinnen

De Lijn

Farida Tierens

EcoWerf

Raf Rosseels

Fluvius