Waarom een klimaat­neutraal Leuven zo nodig is

Onze aarde warmt in snel tempo op doordat we met z’n allen te veel broeikasgassen uitstoten. Daar zijn wetenschappers van over de hele wereld het over eens. 

De gevolgen daarvan zijn globaal steeds nadrukkelijker aanwezig en ook in Leuven zijn ze ondertussen tastbaar. In de zomer geraakt ook onze stad de laatste jaren onvoldoende afgekoeld tijdens hittegolven en dreigen watertekorten terwijl tezelfdertijd steeds meer inwoners met wateroverlast te kampen krijgen. In juli 2021 kropen we door het oog van de naald, toen hevige neerslag ons land teisterde.

Die gevolgen niet verder laten ontsporen is op zich al reden genoeg om onze uitstoot sterk te verminderen en zo snel mogelijk naar een klimaatneutraal Leuven te evolueren. Toch is er voor ons een mogelijk nog belangrijkere drijfveer die maakt dat we ons hier zo sterk voor inzetten. Een Leuven met minder uitstoot is voor ons namelijk ook een stad met meer toekomst.

Hoezo, meer? Moeten we met z’n allen niet net minder met de auto gaan rijden, minder vlees gaan eten en minder fossiele energie gaan verbruiken? Dat klopt wel, maar dat zal er alleen maar voor zorgen dat onze stad meer de moeite waard wordt om in te leven. 

In dat Leuven is er namelijk een hele waaier aan manieren beschikbaar om je duurzaam te verplaatsen. Jij bepaalt of je te voet of met de fiets gaat, of dat een elektrische (deel)wagen, het openbaar vervoer of een step je op dat moment beter uitkomt. Door dat aanbod op maat raak je makkelijker waar je zijn moet en doe je dat bovendien veiliger, in gezondere lucht en in de koelte van uitbundig groen en verfrissend water. Terwijl jouw huis, kantoor, school en sportclub energiezuiniger verwarmd en gekoeld worden, is het er tegelijkertijd comfortabeler vertoeven. Ga je op restaurant of naar de winkel, dan kan je naast je favoriete eten een heleboel nieuwe smaken en gerechten ontdekken. Aangezien we een stad zijn met zoveel vernieuwende ondernemers, zal een omslag naar een duurzamere economie ook nog eens zorgen voor interessante nieuwe jobmogelijkheden, of je nu graag met je hoofd of je handen werkt. Meteen een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat iedereen in Leuven het goed kan hebben. 

Lees ons niet verkeerd: makkelijk zal het niet zijn en onze levens zullen sterk veranderen. De klimaatontwrichting wordt niet voor niets de grootste uitdaging van onze tijd genoemd. Maar de moeite, dat zal het zeker zijn.

Daarom gaan wij volop voor een klimaatneutraal Leuven, in samenwerking met zoveel mogelijk inwoners en partners. Met de Roadmap onder de arm, brengen we mensen vanuit de hele Leuvense samenleving samen: organisaties, bedrijven, (semi-)publieke en kennisinstellingen en inwoners. We vragen concrete engagementen die we in snel opschaalbare doorbraakprojecten gieten. De selectie van Leuven voor de Europese missie voor klimaatneutrale en slimme steden, biedt ons de kans om die ambities versneld te realiseren.

En we hopen dat jij met ons meedoet. 

Bekijk de Roadmap naar 2050Maak deel uit van ons netwerkOntdek de doorbraakprojecten