Ambititeus Leuvens traject Vorm 3010 van start

22
February
2021
|
Geschreven door:

Op maandag 8 februari 2020 lanceerden Leuven 2030 en stad Leuven ‘Vorm 3010’, de start van een eerste Leuvens programma om snellere en grotere stappen te zetten in het kader van de stedelijke klimaattransitie. Dat gebeurde met de steun van Climate-KIC binnen het ambitieuze Europese programma ‘Healthy, Clean Cities’.


Sneller naar een klimaatneutrale stad van en voor iedereen

Van Leuven een klimaatneutrale stad maken waar het voor iedereen goed leven is én blijft, dat is de missie die Leuven 2030 samen met haar partners vorm geeft. Om daar snel genoeg te raken, moeten er nieuwe manieren bedacht, ontwikkeld en getest worden. Precies om dat te doen werd Leuven eind 2019 door het Europese expertisecentrum EIT Climate-KIC geselecteerd voor het ‘Healty, Clean Cities’ programma. Samen met negen andere icoonsteden overigens, waaronder Kopenhagen, Wenen, Amsterdam en Madrid. Met Vorm 3010, het ambitieuze traject dat onlangs werd afgetrapt, worden de eerste concrete stappen daarin gezet. Samen met de Kesselaars.

Vorm3010 wandelbord

Een intensief participatietraject

De komende 2 jaar wordt de tijd genomen voor een grondig en diepgaand participatietraject. De bedoeling is om samen met de inwoners van Kessel-Lo vorm te geven aan een aantrekkelijke invulling van hun buurten, straten en pleinen. Op www.vorm3010.be kan iedereen die wil zijn of haar mening geven over onder meer negen stellingen op het vlak van mobiliteit, groen en ontmoeting. Op een interactieve kaart kunnen deelnemers meteen ook zien wat hun keuzes betekenen voor Kessel-Lo. In een tweede fase zal een door loting gekozen burgerpanel samen met experts aan de slag gaan met de bevindingen uit de bevraging. Bovendien vindt er een tweede brede bevraging plaats. In een derde fase worden de bevindingen vervolgens, opnieuw met alle Kesselaars, uitgewerkt en in de publieke ruimte uitgetest.

Wat we in Leuven leren zorgt niet alleen voor een meer aantrekkelijke toekomst voor de Leuvenaars, maar zal ook een impact hebben in de rest van Europa. Arwen Dewilde, programmacoördinator Leuven 2030

De duurzame toekomst van Europa start in Leuven

Vorm 3010 zal zo onder meer richting geven aan een slim en duurzaam mobiliteitsplan. De uitkomst zal bovendien ook gebruikt worden om uit te tekenen hoe ambitieuze trajecten rond duurzame mobiliteit en burgerparticipatie hand in hand kunnen gaan met klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling. “Vorm 3010 is zo ook de start van een Leuvens programma om snellere en grotere stappen te zetten in het kader van de stedelijke klimaattransitie”, zegt Arwen Dewilde, programmacoördinator bij Leuven 2030. “Wat we zo in Leuven leren zorgt niet alleen voor een meer aantrekkelijke toekomst voor de Leuvenaars, maar zal ook een impact hebben in de rest van Europa.” In Leuven zullen er de komende maanden nog andere programma’s worden opgestart.

Vorm 3010 is een samenwerking tussen stad Leuven en Leuven 2030, met de steun van EIT Climate-KIC.

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.