Collectieve renovaties: hoe kraken we de code?

25
April
2023
|
Geschreven door:

In een goed geïsoleerde woning, krijg je een warme thuis voor een lage energierekening. Bovendien zijn energiezuinige woningen cruciaal om de klimaatdoelen in onze Roadmap naar 2025 • 2030 • 2050 te halen. Toch slaan we niet massaal aan het renoveren. Jaarlijks verbouwen we zo'n 1% van ons gebouwenpatrimonium. Dat zou 3% moeten zijn. Om die te halen, kan collectief renoveren een oplossing bieden. Meteen meerdere woningen in een straat of wijk tegelijkertijd aanpakken, biedt bijvoorbeeld interessante schaalvoordelen.

Op 18 april 2023 organiseerden Leuven 2030 en Leuven MindGate samen de workshop 'Collectief renoveren: hoe kraken we de code'? Architecten, aannemers groot en klein, ontwikkelaars, vakorganisaties, netwerkorganisaties, financiële en innovatie-experten, coöperaties en stadsdiensten bogen zich over dit onderwerp vanuit concrete (Leuvense) cases.

© Bjorn Snelders

Conclusie: tijd om de handen in elkaar te slaan. Want als we collectief renoveren, gaan we sneller en springen we verder. Bovendien is in Leuven alle (vak)kennis en expertise aanwezig om de code te kraken. Daar zijn we van overtuigd. Leuven 2030 en Leuven MindGate brachten vanuit die insteek de bouwsector samen. Door in te zetten op innovatie en samenwerking, zoeken we een oplossing op 3 centrale vragen:

  • Wat kan de bouwmarkt aanbieden?
  • Hoe kunnen we de vraag naar collectieve renovaties stimuleren bij bewoners?
  • Welke rol kunnen innovatieve publiek-private samenwerkingen hierin spelen?
© Bjorn Snelders

De meer dan 30 deelnemers bogen zich over dit onderwerp en deelden achteraf hun reflecties en bevindingen met elkaar: een mooie opportuniteit om contacten te leggen tussen partijen die elkaar anders niet of weinig tegenkomen.

“Met workshops zoals deze zoekt Leuven 2030 mee naar oplossingen voor complexe, maatschappelijke uitdagingen, door partners en expertise samen te brengen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we zetten stappen.” - Michèle Jacobs, Adjunct-directeur Leuven 2030

De uitdagingen bleken complex. Maar niet onoverkomelijk. Wel voer voor verdere discussie. Intussen zijn er zaadjes geplant, contacten gelegd, ideeën uitgewisseld.

© Bjorn Snelders

Dit event kaderde binnen Cities 4.0, Climate Innovation Through Interactive Ecosystem Summits, een samenwerkingsverband tussen 4 Europese Missiesteden: Leuven, Eindhoven, Bologna en Turku. Dat initiatief beoogt in deze 4 innovatieve regio's nieuwe netwerken op te starten en synergieën te creëren, gericht op klimaatneutraliteit.

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.