Leuven 2030 en het ontstaan van het toekomstfonds voor innovatief ondernemerschap

26
July
2021
|
Geschreven door:

Om de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 naar een klimaatneutraal, leefbaar Leuven uit te voeren, hebben we sterke schouders en innovatieve ideeën nodig. Kleine stappen vooruit zijn mooi, maar grote, stuwende doorbraken zijn onontbeerlijk. Doorbraken zoals het oprichten van een fonds dat via innovatief ondernemerschap de klimaattransitie stimuleert. Het ambitieuze Toekomstfonds van Stad Leuven staat nu mede dankzij Leuven 2030 in de steigers. Een tijdslijn.

Een cruciaal startpunt voor de aangename, klimaatneutrale toekomst waar we in Leuven met onze Roadmap naar streven, was het wetenschappelijk rapport van KU Leuven dat in 2013 na een uitgebreide nulmeting publiek overhandigd werd. Het somt de mogelijke en noodzakelijke scenario’s op om tot een klimaatneutraal Leuven te komen. In het rapport ontsproot het idee voor een fonds dat de klimaattransitie zou helpen versnellen. Verder bouwend op het wetenschappelijk rapport stelde Leuven 2030 in 2019 de unieke Roadmap 2025 · 2035 · 2050 voor, een alomvattend actieplan dat toont welke stappen we jaar na jaar moeten zetten om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Bij het vormgeven van de Roadmap bleef het idee voor een fonds dat de klimaattransitie versnelt veelbelovend in de lucht hangen.

Met de Roadmap liggen de plannen richting klimaatneutraliteit er dus. De uitvoering van die plannen kreeg een stevige duw in de rug toen Leuven in 2019 door de Europese gemeenschap voor klimaatinnovatie EIT Climate-KIC geselecteerd werd als één van de tien icoonsteden in het programma “Healthy, Clean Cities”. Leuven werd gekozen op basis van onder andere de ambitieuze klimaatplannen van het stadsbestuur, de innovatieve universiteit, en het straffe verbindende en versnellende werk van Leuven 2030. Dankzij die prestatie ontvangt Leuven financiële steun en ondersteuning van experten bij het uittekenen van een strategisch plan voor het activeren van leiderschap, het vormgeven van meer radicale klimaatactie en het aantrekken van kapitaal. In dit samenwerkingsverband rees opnieuw de vraag hoe Leuven kapitaal zou kunnen aantrekken dat de klimaattransitie vooruitstuwt.

Een fonds voor de klimaattransitie

Dankzij de unieke samenwerking met EIT Climate-KIC kon Leuven samenwerken met het Londense Bankers without Boundaries, dat financieel advies biedt en daarbij klimaat en sociale rechtvaardigheid voorop zet. Bankers without Boundaries nam het idee van Leuven 2030 voor een fonds dat de klimaattransitie en de Roadmap vooruit moest stuwen stevig vast en werkte voor de eerste keer aan een concreet fundament voor zo’n fonds. Ze stuurden aan op een innovatiefonds, want om de Roadmap en de strategische experimenten die daaruit voortkomen op poten te zetten, is innovatie nodig. Een fonds dat ondernemers en start-ups inschakelt om diensten en producten te ontwikkelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Roadmap zou daarvoor ideaal zijn.

Daarop volgde een succesvolle samenwerking met adviesbureau BrightWolves, dat het idee voor een City Transformation Fund nog concreter maakte en onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. De antwoorden op de vraag hoe een fonds Leuven écht vooruit kan helpen, kregen hier vorm, in nauwe samenwerking met Stad Leuven en Leuven MindGate. Want er bestaan al fondsen die focussen op innovatie en ondernemerschap, maar tegelijk zijn er ook nog onvervulde voorwaarden om gevoelig méér kapitaal aan te trekken voor de klimaattransitie. Het publiek-private Toekomstfonds dat Stad Leuven in april aankondigde, kan alvast rekenen op een stevig startbedrag van 2,5 miljoen euro.

Leuven 2030 is dankbaar om samen met Stad Leuven en Leuven MindGate intensief te kunnen werken aan het vormgeven en lanceren van dat Leuvense Toekomstfonds, dat er op de allerbeste manier wil voor zorgen dat Leuven duurzame innovatie stimuleert en het succesvol uitvoeren van de Roadmap naar een klimaatneutrale stad voor alle Leuvenaars versnelt.

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.