Leuven ontvangt als eerste Belgische stad Europees label voor Klimaatcontract

21
March
2024
|
Geschreven door:

PERSBERICHT – 21 maart 2024

Leuven - De Europese Commissie kende Leuven vandaag het label ‘missiestad’ toe, als erkenning voor haar grensverleggend, stadsbreed plan om Leuven versneld klimaatneutraal te maken. Het label werd officieel uitgereikt in Brussel en volgt op de indiening van het eerste Leuvens Klimaatcontract bij Europa in november 2023. Het Klimaatcontract heeft na zorgvuldige beoordeling door de Europese Commissie de kwaliteitstest dus met glans doorstaan. Het label zal helpen om de nodige financiering aan te boren. Leuven is de eerste Belgische stad die het label krijgt.

In 2022 selecteerde de Europese Commissie Leuven samen met een honderdtal andere Europese steden voor de missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030’, één van de ambitieuze missies die werden uitgeschreven binnen de European Green Deal. “Eind vorig jaar dienden we een ‘Klimaatcontract’ in dat bestaat uit een omvangrijk en concreet actieplan, engagementen en een financieel plan om een sociaal rechtvaardige klimaattransitie tegen 2030 na te streven”, vertelt David Dessers, Leuvense schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid. “Dat Klimaatcontract lag de voorbije drie maanden ter beoordeling bij de Europese Commissie. Het resultaat: Leuven is met glans geslaagd en krijgt als eerste Belgische stad het missielabel toegekend. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Het label is een extra stimulans om er volop voor te gaan. Bovendien zal het ons helpen om de broodnodige financiering aan te boren.”

"Leuven krijgt als eerste Belgische stad het missielabel toegekend. Het label zal ons helpen om de broodnodige financiering voor de Leuvense klimaatomslag aan te boren.”

Schepen Dessers benadrukt dat het verkrijgen van dit label bevestigt dat het Leuvens Klimaatcontract voldoet aan de strenge normen die Europa stelt aan missiesteden. Het label fungeert als een krachtig certificaat dat de financiële sector extra vertrouwen kan geven in de 86 concrete doorbraakprojecten, essentieel voor de financiering ervan.

Bestaande financiering aanboren en nieuwe financieringsstrategieën ontwikkelen

Leuven zal door het behalen van het label versterking krijgen van het NetZeroCities consortium, dat de missiesteden begeleidt. Eén van de 17 gedetacheerde ‘City Finance Specialists’ zal Leuven ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het investeringsplan, bijvoorbeeld door de toegang tot bestaande EU- en nationale programmafondsen te faciliteren en te helpen bij de uitwerking van interessante business cases voor de doorbraakprojecten. Tenslotte kan deze specialist ook optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over externe financieringsregelingen voor projecten. In het kort: de financieel expert zal mee een brug bouwen tussen het Klimaatcontract en de financiële wereld.

Katrien Rycken, Directeur van Leuven 2030: “Zowel Leuven 2030 als stad Leuven blijven daarnaast gezamenlijk op zoek gaan naar innovatieve financieringsstrategieën. Een aanpak waarin we al verschillende concrete stappen hebben gezet. Binnenkort organiseren we in Leuven in samenwerking met Impact Finance Belgium een belangrijk evenement, genaamd 'Financiering van de klimaattransitie'. Dit event, dat kadert binnen het Belgisch Europees voorzitterschap, zal op 11 juni een divers gezelschap van ongeveer 75 bankinstellingen, impactinvesteerders, fondsen en lokale projecteigenaren - waaronder stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven, imec en Wienerberger – samenbrengen. Het doel is om innovatieve en sociaal rechtvaardige financieringsstrategieën te ontwikkelen voor de vele concrete doorbraakprojecten uit het Leuvens Klimaatcontract. De implementatie van deze doorbraakprojecten zal Leuven op weg zetten naar klimaatneutraliteit en zo de welvaart en het welzijn van onze stad veiligstellen.”

"Dit missielabel opent deuren voor Leuven, die we de komende jaren dan ook maximaal zullen benutten"

“Dit missielabel opent deuren voor Leuven, die we de komende jaren dan ook maximaal zullen benutten”, vervolgt Katrien Rycken, Directeur van Leuven 2030. “Niet alleen via ondersteuning vanuit Europa, maar ook door zelf de handen in elkaar te slaan met de financiële sector.”

vlnr: schepen David Dessers (stad Leuven), Deputy Director General Patrick Child (Europese Commissie), Mission manager Jessie Van Couwenberghe (stad Leuven), Directeur Katrien Rycken (Leuven 2030), schepen Dirk Vansina (stad Leuven)

Contact

David Dessers

Schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven

Katrien Rycken  

Directeur Leuven 2030

EU Missielabel voor de stad Leuven

In samenwerking met

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.