Leuvense aanpak Climate City Contract onderwerp van inspiratiesessie op COP27

16
November
2022
|
Geschreven door:

Leuven,16 november 2022 – VN-topman Guterres opende afgelopen week de klimaattop in Sharm-el-Sheikh met scherpe woorden over de ontoereikende wereldwijde klimaatinspanningen. Hij riep tegelijkertijd op tot een groot, internationaal solidariteitspact. Morgen spreekt bestuurder van Leuven 2030 en Leuvens schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers op de COP27 over hoe zo’n solidariteitspact in Leuven al in de steigers staat. Hij heeft het onder meer over de cruciale rol die netwerkorganisatie Leuven 2030 in dat pact speelt door tientallen partners te verbinden tot engagementen met verregaande resultaten en zo tot de nodige collectieve impact.

“We zitten op de snelweg naar de klimaathel, met de voet op het gaspedaal.” Zo vatte VN-baas António Guterres de staat van onze worsteling met klimaatverandering samen. Die scherpe woorden in zijn openingsspeech op de COP27 gingen gepaard met een oproep tot een groot solidariteitspact. Een pact waarbij iedereen de handen in elkaar slaat, voorbij de onmiddellijke eigen belangen, om de nodige veranderingen te realiseren.

Een Climate City Contract voor Leuven

In Leuven wordt al een hele tijd aan zo’n pact gewerkt. In 2013 werd netwerkorganisatie Leuven 2030 opgericht met het specifieke doel om alle krachten in Leuven te bundelen, op weg naar een klimaatneutrale stad via een sociaal rechtvaardige transitie. In april van dit jaar werd een belangrijke nieuwe stap gezet: de selectie van Leuven voor de Europese missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Daarin gaan stad Leuven en netwerkorganisatie Leuven 2030 zij aan zij de uitdaging aan om Leuven versneld klimaatneutraal te maken en als pioniersstad andere steden te inspireren.

Centraal in die Europese missie staat het opstellen van een Climate City Contract. Daarin komt te staan welke lokale en bovenlokale partners welke engagementen aangaan om tot een klimaatneutrale stad te komen in 2030. De eerste engagementen zijn nu gekend.

Eerste engagementen zijn een feit

  • Het Wetenschapspark Arenberg van KU Leuven krijgt in de komende jaren zijn finale vorm. Het verdubbelt daarbij zowel in oppervlakte als in aantal gebruikers. De ontwikkeling zal klimaatneutraal zijn met een bijzondere focus op fossielvrije gebouwen en circulariteit. Het park heeft de ambitie om een van de drivers te zijn voor duurzame technologie en innovatie in de Leuvense regio en wil actief bijdragen aan de lokale klimaatdoelstellingen door een vernieuwde focus op vraagstukken rond onder meer mobiliteit, energie, ecologie en waterbeheer.
  • Stad Leuven ontwikkelt samen met partners KU Leuven en NMBS het Leuven-Noord Wetenschapspark. Die ontwikkeling zal fossielvrij gebeuren, dus zonder aansluiting op het aardgasnet. Onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn van een collectief warmte- en koudenet op de site. Het aansluiten op de installaties van de naburige Ecowerf site, AB Inbev en Aquafin alsook het potentieel van innovatieve systemen voor thermische opslag zullen opgenomen worden in de studies.
  • EcoWerf maakt vandaag al werk van duurzaam afvalbeheer en evolueert  binnenkort naar energiepósitief afvalbeheer. Via haar nieuwe vergistingsinstallatie onttrekt EcoWerf vanaf het voorjaar van 2023 biogas uit het gft-afval dat in Oost-Brabant wordt ingezameld. Het gas wordt omgezet naar warmte en elektriciteit, ruim voldoende om zelfvoorzienend te zijn in het energieverbruik van de eigen site. Ruim driekwart van de geproduceerde elektriciteit wordt bovendien als groene energie op het net geïnjecteerd.
  • AB InBev heeft al langer ambitieuze wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Onlangs engageerde het zich om in 2028 Net Zero te brouwen in Leuven.  
  • Leuven 2030 werkt samen met enkele partners aan de ontwikkeling van een Leuvens Transformatiefonds. Dat fonds moet toelaten dat publieke en private middelen gepoold worden en hun weg vinden naar de projecten en engagementen in het Leuvense Climate City Contract.

Meer engagementen op komst

“We werken met onze Leuvense partners - van overheden, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties tot inwoners - om deze ambitieuze engagementen verder uit te breiden met wat nodig is voor de best mogelijke toekomst voor onze stad”, zegt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030. “Terwijl klimaatonderhandelaars van alle landen ter wereld samenzitten om hun engagementen te herbekijken, is dit het ideale moment om die vraag ook nog eens expliciet aan alle Leuvense actoren te stellen. In Leuven loopt momenteel een gelijkaardige aanpak waarbij partners meer dan ooit uitgenodigd worden om tegen het najaar van 2023 ambitieuze en nadrukkelijke engagementen op te nemen binnen ons grote solidariteitspact, het Europese Climate City Contract.“

Leuvens schepen van klimaat David Dessers spreekt op COP27

Dat beaamt ook Leuven 2030-bestuurder en Leuvens schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers, als vertegenwoordiger van stad Leuven zelf een cruciale partner van Leuven 2030. Hij spreekt  morgen op het digitale COP27 side-event ‘Local green deals: implementing global ambitions at the local level’ georganiseerd door de Europese Commissie. Hij heeft het er over de kracht van het Leuvense samenwerkingsmodel in de strijd tegen de klimaatcrisis.  

“We blijven ervan overtuigd dat steden een beslissende bijdrage te leveren hebben aan de mondiale strijd tegen de opwarming van onze planeet”, aldus David Dessers. “Bovendien geloven we in Leuven sterk dat een ambitieus klimaatbeleid, waarbij niemand uit de boot valt, gebouwd wordt op een doorgedreven samenwerkingsmodel. En dat is precies waar de netwerkaanpak met Leuven 2030 voor staat.”

In het najaar van 2023 leggen stad Leuven en Leuven 2030, samen met hun partners, het Climate City Contract neer bij de Europese Commissie.

Wil je een engagement nemen, maar weet je niet waar te beginnen? Word dan nu lid van Leuven 2030 en help de vzw om partners bij mekaar te brengen die samen verder kijken dan hun onmiddellijke individuele belangen.

(c) foto AB InBev

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.