Nieuwe vergister Ecowerf haalt energie uit jouw gft-afval

27
March
2023
|
Geschreven door:

Jouw afval gaat via de gft-bak naar buiten... en komt langs het stopcontact terug binnen.

Op 17 maart knipte EcoWerf, stichtend lid en medebestuurder van Leuven 2030, aan de Vaartkom officieel het lintje door van hun gloednieuwe vergistingsinstallatie. Voordat het gft-afval tot compost verwerkt wordt, oogst de nieuwe vergister energie uit het afval, onder de vorm van gas. Met dat gas wekt een wkk (warmtekrachtkoppeling) jaarlijks 11.000 MWh aan elektriciteit en 12.000 MWh warmte op, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 3.000 en het warmteverbruik van 500 gezinnen. Alles samen een CO₂-besparing van maar liefst 5.000 ton per jaar!

Opening van de vergistingsinstallatie op 17/03/2023
“In het verleden ging het gft-afval na voorbewerking meteen naar de composteerhal. Deze nieuwe vergister haalt er eerst energie uit in de vorm van elektriciteit en warmte, waarna we het afval alsnog composteren. Met dezelfde hoeveelheid gft wekken we nu én elektriciteit én warmte op, en maken we nog steeds hetzelfde eindproduct: 20.000 ton waardevolle compost per jaar” - Nele Lievens, Projectmanager vergistingsinstallatie EcoWerf.
Vergistingsinstallatie EcoWerf

Na ophaling sorteert en verhakselt EcoWerf eerst het gft-afval. Daarna gaat het richting de nieuwe vergister, waar het in laagjes toegevoegd wordt aan het vergistende afval. In een omgeving zonder zuurstof zetten ontelbare bacteriën en schimmels zich aan het werk. Daarbij komt gas vrij, dat opgeslagen wordt in een grote gasballon op de site. Met dit gas wekt een wkk-installatie elektriciteit en warmte op. De warmte zet EcoWerf in voor het composteringsproces na de vergisting, voor de verwarming van de gebouwen en voor het sanitair warm water. Van de elektriciteit wordt zo’n 75% op het distributienet gezet.

Gasopslag EcoWerf

Met de bouw van deze installatie wordt EcoWerf een energiepositieve site, en een belangrijke opwekker van groene energie in Leuven. Om de doelstellingen in onze Roadmap naar een klimaatneutrale stad te halen, hebben we strategische projecten zoals deze meer dan nodig. Bovendien werkt EcoWerf ook op andere vlakken aan verduurzaming, zo wordt het afval bijvoorbeeld deels vervoerd over water in plaats van over de weg.

Eindproduct: 20.000 ton compost per jaar
No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.