Verbeelding voor het klimaat

27
June
2023
|
Geschreven door:

Hoe zie jij de wereld in 2050? Zie je het rooskleurig in, met windmolens in groene, glooiende landschappen; of staat het water je letterlijk aan de lippen? De klimaatcrisis is ook een verbeeldingscrisis. Want de stappen die we vandaag zetten - en die cruciaal zijn om de doelen in onze Roadmap 2025 • 2030 • 2050 te halen - zijn gebaseerd op onze verwachtingen van de toekomst.

Die toekomst bestaat nog niet, maar ze krijgt natuurlijk wel al vorm in onze hoofden. Om mensen en organisaties in actie te krijgen voor het klimaat, moeten we samen aan een positief verhaal schrijven. Met toekomstbeelden die doen dromen én handelen. Alleen: er zijn veel meer doembeelden in omloop dan inspirerende. Dat moet anders.

Workshopreeks in het stadskantoor

Daarom zetten we samen met Kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research en NONO een reeks co-creatieve workshops op. 11 Leuvenaars gaan drie avonden lang aan de slag om vanuit hun leefwereld positieve toekomstbeelden te ontwikkelen die hoop en handelingsperspectief bieden. 2 ervan zijn intussen achter de rug. De toekomstscenario's die daaruit voortkomen, zetten we om in activerende communicatie, en zullen via 30CC hun weg vinden naar theatermakers en artiesten.

Workshopreeks in het stadskantoor

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds ‘Iedereen warm voor het klimaat!’, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.