Naar een duurzame modal shift in Kessel-Lo

Startdatum
October
2020
Status
Trekker
Leuven 2030, stad Leuven
Betrokken partners
Inwoners Kessel-Lo
Thema's
Mobiliteit, Adaptatie, Financiering, Governance

Meer duurzame mobiliteit is cruciaal voor de transitie naar een klimaatneutrale stad. In dit project werken we rond drie fundamentele hordes die meer duurzame mobiliteit in de weg kunnen staan: het draagvlak bij bewoners en gebruikers, de financiering van investeringen in de infrastructuur en de organisatie van de samenwerking op de verschillende beleidsniveaus. We grijpen het mobiliteitsplan voor de deelgemeente Kessel-Lo en het regionaal mobiliteitsplan Regionet aan om voor deze hordes uit te zoeken wat werkt.

Jouw contactpersoon

Arwen Dewilde
Programmacoördinator doorbraakproject Kessel-Lo
info@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030, stad Leuven
Betrokken partners
Inwoners Kessel-Lo

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker

Hoe gaan we te werk?

We zetten in 2021 en 2022 eerst sterk in op het draagvlak-vraagstuk. Dat doen we via een uitgebreid participatietraject dat enerzijds bestaat uit een brede bevraging en dat anderzijds ook concreet aan de slag gaat met de input daarvan via een burgerpanel en actie-labs. De uitkomst hiervan geeft mee richting aan de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan voor Kessel-Lo en zullen we gebruiken als basis voor een gedeeld toekomstnarratief voor de deelgemeente. Daarop willen we vervolgens een datagedreven groenewijkcontract bouwen. Dat is een nieuwe manier om de engagementen van verschillende partijen richting een gemeenschappelijk doel te formaliseren én op te volgen. We verwachten dat we bij het opstellen van een groenewijkcontract voor Kessel-Lo nieuwe inzichten zullen krijgen waaruit business cases kunnen ontstaan en waaruit we de link kunnen leggen richting het financieringsvraagstuk.

Feb
2021
Feb
2021

Participatietraject Vorm 3010 van start

May
2021
May
2021

Ontwerpbureau start aan mobiliteitsplan

Aug
2021
Aug
2021

Geloot burgerpanel formuleert 28 doelstellingen

Oct
2021
Oct
2021

Prototype ‘civic contracting’  wordt ontwikkeld

Dec
2021
Dec
2021

Vertalen ambitie burgerpanel naar een toekomstnarratief

Apr
2022
Apr
2022

Lanceren oproep 'Civic Labs'

Sep
2022
Sep
2022

Indienen projecten 'Civic Labs'

Participatietraject Vorm 3010 van start

Feb
2021
Feb
2021
May
2021
May
2021

Ontwerpbureau start aan mobiliteitsplan

Geloot burgerpanel formuleert 28 doelstellingen

Aug
2021
Aug
2021
Oct
2021
Oct
2021

Prototype ‘civic contracting’  wordt ontwikkeld

Vertalen ambitie burgerpanel naar een toekomstnarratief

Dec
2021
Dec
2021
Apr
2022
Apr
2022

Lanceren oproep 'Civic Labs'

Indienen projecten 'Civic Labs'

Sep
2022
Sep
2022

Waarom is dit project belangrijk?

Mobiliteit is goed voor zo’n 22% van de Leuvense CO₂e-uitstoot*. Een aandeel dat bovendien eerder lijkt te stijgen dan af te nemen. Dat maakt de modal shift cruciaal om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Alleen brengt zo’n doorgedreven omslag naar duurzamere manieren van vervoer stevige uitdagingen met zich mee. We zoeken in dit project naar antwoorden op drie grote vraagstukken:

  1. Hoe verhoog je het draagvlak voor de modal shift bij bewoners en gebruikers van de stad?
  2. Welke financiering kunnen we naast publieke middelen vinden om de modal shift te versnellen?
  3. Hoe organiseer je de samenwerking op de verschillende bestuursniveaus het best (stad - regio - bovenlokaal)?

*CO₂-inventaris Burgemeestersconvenant

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

October
2021

Het civic contracting prototype wordt uitgewerkt in het kader van de Bloomberg Mayors Challenge.

August
2021

Het geloot burgerpanel stelt haar 28 doelstellingen voor het Kessel-Lo van morgen voor.

June
2020

Leuven wordt met dit doorbraakproject geselecteerd als ‘Champion City’ binnen de Bloomberg Global Mayors Challenge. Met de financiële steun die dat oplevert starten we de uitwerking van het smart contracting luik.

February
2020

Participatietraject ‘Vorm 3010’ ziet het levenslicht. Naast een aantal brede bevragingen wordt er onder de inwoners van Kessel-Lo ook een burgerpanel geloot dat in de diepte aan de slag gaat.

September
2020

De implementatie van dit doorbraakproject gaat van start!

May
2020

Het ontwerpproces dat we bijna een jaar geleden startten, loopt ten einde. Het doorbraakproject heeft nu een kader dat concreet genoeg is om uit te voeren. 

October
2019

De samenwerking tussen Climate-KIC en Leuven 2030 gaat van start.

Meer tonen

Meer weten?

Gerelateerde evenementen

No items found.