Taskforce ontharding & vergroening maakt Leuven veerkrachtig

Startdatum
March
2024
Status
Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
Stad Leuven, KU Leuven
Thema's
Klimaatadaptatie

Asfalt, kasseien en beton laten geen water door. Daardoor daalt het grondwaterpeil en stijgt het risico op overstromingen bij hevige regenval. Ontharden is de oplossing. Bij structurele werken, zoals de heraanleg van straten, wordt dit al toegepast: het streefdoel is een nieuw type straat, met meer groen en bomen, wadi’s waar neerslag kan infiltreren, waterdoorlatende parkeervakken en wilde bloemen, afhankelijk van de locatie en de verkeerssituatie.

Voor de ontharding van privéterreinen van bedrijven of organisaties heeft de stad echter minder invloed. Dit initiatief ligt bij het netwerk van duurzame voorlopers die de voordelen van ontharding en vergroening herkennen. Parkings, bedrijfsterreinen en speelplaatsen bieden als grote, verharde oppervlaktes veel potentieel voor vergroening. Leuven 2030 brengt in kaart welke grote oppervlaktes in Leuven onthard kunnen worden en brengt de eigenaren van deze terreinen samen om aan de slag te gaan.

Jouw contactpersoon

Luca Lia
Procesmanager
luca.lia@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
Stad Leuven, KU Leuven

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

We maken van Leuven een groenblauw dooraderde, veerkrachtige stad. Versnellen doen we door grote verharde oppervlaktes als eerste aan te pakken. Door verhardingskaarten en eigendomskaarten te combineren, inventariseren we terreinen met veel onthardingspotentieel, en identificeren we de eigenaars. Deze datagedreven aanpak realiseren we samen met KU Leuven en BitaGreen.

Zodra we onze stakeholders in kaart hebben gebracht, brengen we hen samen in een groep die regelmatig bijeenkomt om acties af te spreken en leerlessen te delen. Zo creëren we een motiverende groepsdynamiek van geëngageerde partners die snel impact willen en kunnen maken.

Financiering blijft een uitdaging: maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken vragen investeringen, maar de opbrengsten zijn vaak niet in geld uit te drukken of komen pas veel later. Toch overstijgen de maatschappelijke winsten ruimschoots de kosten. Daarom hebben we een andere benadering van kosten en baten nodig, die ook de maatschappelijke meerwaarde meeneemt.

Mar
2024
Mar
2024

verkennende gesprekken met eigenaars van grote verharde oppervlakten

Jun
2024
Jun
2024

prioriteitenkaarten in de maak

Sep
2024
Sep
2024

prioriteitenkaarten afgewerkt

Nov
2024
Nov
2024

we brengen de partners samen en bereiden acties voor

Mar
2025
Mar
2025

taskforce op volle snelheid

verkennende gesprekken met eigenaars van grote verharde oppervlakten

Mar
2024
Mar
2024
Jun
2024
Jun
2024

prioriteitenkaarten in de maak

prioriteitenkaarten afgewerkt

Sep
2024
Sep
2024
Nov
2024
Nov
2024

we brengen de partners samen en bereiden acties voor

taskforce op volle snelheid

Mar
2025
Mar
2025

Waarom is dit project belangrijk?

Zelfs als we morgen klimaatneutraal zouden zijn, blijven de gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Meer hitte, droogte en overstromingen – ook in Leuven. Elk jaar wordt het warmer, en niet alleen in de zomer. Tegelijkertijd neemt het risico op wateroverlast toe. Daarom moeten we ons hierop voorbereiden.

Ontharden helpt water beter in de grond dringen en bestrijdt het hitte-eilandeffect, dat steden in de zomer warmer maakt dan hun omgeving. Het verbetert de luchtkwaliteit, verkleint de risico's van overstromingen en droogte, biedt meer groene plekken voor Leuvenaars, en zorgt voor meer verkeersveiligheid, bijvoorbeeld met geschrankte boomvakken. En bovenal: we verbeteren de leefkwaliteit in onze buurten.

Door meer bedrijven en organisaties te overtuigen hun terreinen te vergroenen en ook open te stellen voor buurtbewoners, creëren we daarnaast extra groene ruimte voor Leuvenaars zonder tuin of terras, die hier het meeste behoefte aan hebben en de gevolgen van klimaatverandering het hardst voelen.

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

No items found.
Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.