Wijgmaal bekeken door een ruimtelijke lens

Startdatum
January
2020
Status
Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven
Thema's
Energie, Mobiliteit, Adaptatie, (ver)Bouwen

In Wijgmaal staat veel te gebeuren. Het is nu al een aantrekkelijke plek om te wonen, dicht bij de stad en in een groene omgeving, met ruimte voor rust en tegelijk met een groot aanbod voorzieningen. Een verbonden aanpak voor de projecten die in Wijgmaal op stapel staan, helpt die identiteit te bewaren, de woonkwaliteit te verhogen én te werken aan de klimaattransitie. Zo wordt Wijgmaal een 10-minutenkern, waar veel op wandel- en fietsafstand te vinden is.

Jouw contactpersoon

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Stad Leuven
Betrokken partners
Stad Leuven

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Hoe gaan we te werk?

Door Wijgmaal te bekijken vanuit een brede, ruimtelijke lens, zien we meer koppelkansen om projecten te verbinden en het dorp op een holistische manier richting klimaatneutraliteit sturen. Zo creëren we niet alleen efficiënte oplossingen, maar versterken we ook de samenhang binnen de gemeenschap en bouwen we aan een toekomstbestendig Wijgmaal. Projecten die in de nabije toekomst op de planning staan:

Wakkerzeelsebaan

Langs de Wakkerzeelsebaan bouwen AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven), stad Leuven en sociale woonmaatschappij Dijledal nieuwe woningen. Die zullen fossielvrij verwarmd worden en er wordt onderzocht of de groene warmte ook de nabijgelegen straten kan verduurzamen. Er zijn verder plannen voor onder meer een groot park met plukboerderij, een kinderdagverblijf en een ontmoetingscentrum. De wijk wordt bovendien autoluw.

Ymeria

De sportvelden worden heraangelegd in een open, parkachtige omgeving, zodat de buurt meer groene ruimte krijgt. Tegelijk wordt een van de Dijle-armen opnieuw opengelegd en komt er meer ruimte voor water. Over de rivier wordt een nieuwe fietsbrug gelegd, zodat de site en de rest van het dorp nóg makkelijker bereikbaar worden voor fietsers.

Remy-site en stationsomgeving

Het karaktervolle stationsgebouw wordt gerenoveerd tot een kantoor en een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Behalve de sporthal komt er ook een parkeergebouw met fietsenstalling. Zo komt er op en rond het stationsplein meer ruimte voor groen. Onder de spoorwegovergangen in Wijgmaal worden tunnels aangelegd die fietsen en wandelen veiliger maakt.

© Filip van Loock
Aug
2020
Aug
2020

Bewoners dienen ideeën in

Jan
2022
Jan
2022

Burgerpanel komt samen

May
2022
May
2022

Burgerpanel leg aanbevelingen voor

Jan
2030
Jan
2030

Einde van het project

Bewoners dienen ideeën in

Aug
2020
Aug
2020
Jan
2022
Jan
2022

Burgerpanel komt samen

Burgerpanel leg aanbevelingen voor

May
2022
May
2022
Jan
2030
Jan
2030

Einde van het project

Waarom is dit project belangrijk?

Juist in de buurten waar ze wonen, werken Leuvenaars mee aan de oplossingen uit het Leuvens Klimaatcontract en komen ze ermee in aanraking. Die oplossingen kunnen elkaar versterken. Zeker op plaatsen waar nieuwe woningen, mobiliteitsoplossingen, energie-infrastructuur en vergroening samenkomen, ontstaan unieke kansen om de klimaattransitie van onze stad te versnellen. Net daarom kijkt de stad met een ruimtelijke blik naar de doorbraakprojecten die in de steigers staan. In de stadsvernieuwingsprojecten die zo in beeld komen, werken verschillende partners samen en staan de buurtbewoners steeds centraal.

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

No items found.
Meer tonen

Meer weten?

Gerelateerde evenementen

No items found.