25 organisaties en bedrijven engageren zich voor radicale klimaatactie

26
November
2023
|
Geschreven door:

Het Leuvens Klimaatcontract bevat zowel concrete engagementen voor projecten als de belofte van partners om ook bij toekomstige acties te doen wat nodig is om de CO₂-uitstoot drastisch te laten dalen. 25 organisaties en bedrijven engageerden zich om een zo positief mogelijke maatschappelijke impact te hebben, door 10 leidende principes voor radicale klimaatactie in acht te nemen bij al hun activiteiten en projecten.

1. Samen of niet

Wat binnen onze controle ligt, sturen we bij. Waar we invloed hebben, wegen we. We zoeken actief naar samenwerking en synergie en reagerenpositief op uitnodigingen daartoe.

2. Focus op impact

We geven voorrang aan projecten en processen die aan het eind van de rit leiden tot de grootste emissiereductie. Onze focus maken we expliciet in onze eigen duurzaamheidsstrategie.

3. Sociaal en rechtvaardig

Onze aanpak weerspiegelt dat wie meer uitstoot ook een grotere verantwoordelijkheid heeft. In onze projecten gaan we na hoe we ook kansen kunnen geven aan wie financieel minder sterk staat.

4. Verankerd in financiën

We voeren klimaatbudgettering in. We kiezen voor duurzame opties voor onze eigen financiering en dragen naar vermogen bij aan de financiering van de transitie.

5. Transparant

We zijn open over onze engagementen. We communiceren publiek over de voortgang van onze projecten.

6. Gebouwen als sleutel

Bij grote bouwwerken – zowel nieuwbouw als renovatie – kiezen we voor fossielvrije energievoorziening. We gaan na of die ook buiten de eigen projectsite de uitstoot kan helpen verminderen.

7. Materiaalgebruik in beeld

We schroeven de indirecte uitstoot door materialen terug via alternatieve materiaalkeuzes en meer hergebruik.

8. Meer lokale energie

We leggen meer zonnepanelen op onze daken. Bij grote bouwwerken onderzoeken we standaard de mogelijkheden voor groene warmte.

9. Zichtbare mobiliteitskeuzes

We nemen beslissingen die zichtbaar zorgen voor minder verplaatsingen, een actievere mobiliteit en schonere voertuigen.

10. Klimaatbestendig

We geven meer plaats aan wateren groen op onze terreinen om hittegolven, overstromingen en andere vormen van lokale klimaatimpact op te vangen.

De ondertekenaars:

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

Gerelateerde evenementen

No items found.