Het eerste Leuvens Klimaatcontract

24
November
2023
|
Geschreven door:

De EU wil van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken tegen 2050. Daarvoor lanceerde ze de Europese Green Deal, een plan waartoe alle lidstaten zich verbonden hebben. Het legt niet alleen onze CO2-uitstoot aan banden, maar creëert ook jobs, pakt verkeerscongestie aan, maakt voedsel gezonder, dringt sociale ongelijkheid terug, beschermt biodiversiteit, maakt water zuiver, zwengelt technologische innovatie aan... Kortom: de Green Deal maakt het leven in Europa beter.

Wereldwijd verbruiken steden meer dan de helft van alle energie en zijn ze goed voor wel 70% van de CO2-uitstoot[1]. In de Europese Unie woont zo’n driekwart van alle mensen in de stad. Dat maakt Europese steden bij uitstek geschikt om de omslag naar een duurzame maatschappij te trekken. Daarom lanceerde Europa in 2022 de missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030’: honderd steden gaan de uitdaging aan om hun ambities en inspanningen voor het klimaat op te schroeven. Zij banen de weg en zoeken oplossingen voor barrières, om te tonen dat het kan. Ook Leuven beantwoordde de oproep. Want achterblijvers zijn we nooit geweest: als innovatieve, waardegedreven stad heeft Leuven de verantwoordelijkheid om een voortrekkersrol te spelen in Europa. Omdat we de kansen willen grijpen op het pad naar een duurzame toekomst. En omdat we ervan overtuigd zijn dat klimaatneutraliteit ervoor zal zorgen dat Leuven een plek blijft waar het goed leven is. Voor iedereen.

In de lente van 2022 werden we geselecteerd als missiestad.

Doorbraakproject 'Stad Leuven en buurgemeenten zetten samen koers naar meer en betere fietsroutes'

Het eerste Leuvens Klimaatcontract

Europa vraagt drie dingen van alle missiesteden: 1) een actieplan naar klimaatneutraliteit in 2030, 2) engagementen van partners om de acties uit te voeren, en 3) een financieel model om die acties te bekostigen. Het Leuvens Klimaatcontract is ons antwoord daarop en versnelt onze ambities om klimaatneutraal te worden.  

Dankzij een analyse van de Leuvense CO2-uitstoot weten we welke emissiedomeinen we prioritair moeten aanpakken. We hebben de barrières bestudeerd die een snellere transitie in de weg staan en bedachten oplossingen: de doorbraakprojecten. Met die 86 concrete projecten willen we deuren openen waar nog geen sleutel voor bestaat. Ze zijn bovendien snel opschaalbaar, zodat we onze impact kunnen maximaliseren. Voor elk van die doorbraakprojecten hebben we de engagementen vastgelegd van partners uit het Leuvense ecosysteem die ermee aan de slag gaan. We hebben ook een investeringsstrategie opgemaakt die inzicht biedt in de financiële middelen, logica’s en hefbomen die nodig zijn om de doorbraakprojecten en de Leuvense transitie te financieren. Een bloemlezing van deze projecten, engagementen en de financiële strategie vind je in het Leuvens Klimaatcontract magazine.

Stad Leuven en Leuven 2030 hebben wel de dans geleid, maar dit Leuvens Klimaatcontract was er nooit gekomen zonder de inspanningen van talloze Leuvense organisaties, bedrijven en inwoners. Allemaal deelden ze hun ambities en drempels. Zo kwamen we tot de doorbraakprojecten waarin we kansen zien om verschillende uitdagingen samen aan te pakken om zo in één keer grote sprongen te maken. En doordat partners uit alle hoeken van de maatschappij samenwerken, komen we tot breed gedragen oplossingen.

Dit Klimaatcontract maakt Leuven klaar voor de toekomst. Het biedt een kans die we niet mogen, kunnen en willen missen. Nooit eerder brachten we zo concreet doorbraakprojecten, engagementen en een financieel plan samen als in dit Leuvens Klimaatcontract. Omdat we versneld werk willen maken van een klimaatneutrale toekomst voor onze stad.

Doorbraakproject 'Tuinwijk Ter Elst wordt Klimaatwijk'

Naar 80% reductie

Van 457.000* ton naar 79.000 ton CO2-uitstoot per jaar, tegen 2030. Een reductie van 80%. Dat is de ambitie van het Leuvens Klimaatcontract. De resterende uitstoot willen we onder meer aanpakken door meer groen – vandaag is dat al goed voor 12.000 ton CO2-opslag per jaar, en via innovatieve nieuwe technologieën in de industrie- en transportsector.  

Als we de doorbraakprojecten uit het Leuvens Klimaatcontract realiseren, reduceren we onze uitstoot met ruwweg 10%. De geselecteerde projecten vinden oplossingen voor barrières die op veel plekken spelen. Schalen we die oplossingen vervolgens op door wat we leren, dan verminderen we met 80%. Het Klimaatcontract magazine - met de verhalen achter een selectie aan doorbraken en een overzicht van de leidende principes en de financiële strategie - vraag je online aan. Wil je het volledige technische rapport raadplegen dat we indienden bij Europa? Neem dan contact met ons op via Klimaatcontract@leuven.be.

Vraag het eerste Leuvens Klimaatcontract magazine aan.
Vraag het Klimaatcontract magazine aan.

Lees je meer over het eerste Leuvens Klimaatcontract via onze nieuwsbrief, website, Facebook en LinkedIn-pagina.

*De rechtstreekse uitstoot op Leuvens grondgebied in 2019 en de onrechtstreekse uitstoot door fossiele stroom die vooral buiten het grondgebied werd geproduceerd. De cijfers zijn afkomstig van de jaarlijkse CO2-inventaris van het Burgemeestersconvenant. Enkele moeilijk te achterhalen of Europees gereguleerde industriële (proces)emissies worden voorlopig niet meegenomen. Ook de uitstoot op de snelwegen die Leuven doorkruisen zit niet in dit cijfer, aangezien we daar op het Leuvense beleidsniveau weinig impact op hebben.

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

Gerelateerde evenementen

No items found.