Een transitiefonds voor Leuven

Startdatum
October
2023
Status
Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
Leuven 2030, stad Leuven, We Are Impact Collective
Thema's
Financiering

Om de uitstoot in onze stad versneld af te bouwen, is een ambitieus investeringsplan nodig. Hoe slagen we erin om de doorbraakprojecten uit het Leuvens Klimaatcontract te financieren? En hoe doen we dat op zo’n manier dat niet alleen die projecten met een interessante financiële return de nodige middelen vinden, maar ook die met vooral een maatschappelijke meerwaarde? Dat zijn precies de vragen waarop het transitiefonds voor Leuven een antwoord wil bieden.

Jouw contactpersoon

Filip Coenen
Financieel architect klimaattransitie
filip.coenen@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
Leuven 2030, stad Leuven, We Are Impact Collective

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

Door doorbraakprojecten strategisch te combineren, kunnen projecten die winst opleveren mee de financiële risico’s afdekken van projecten zonder (onmiddellijk) financieel rendement. Zo krijg je een beleggingsportefeuille die een aanvaardbaar marktrendement combineert met een duidelijke impactpositionering. Als we het transitiefonds voor Leuven op die manier willen vormgeven dan moeten we minstens een antwoord hebben op de volgende vragen. Ze vormen de leidraad bij de stappen die we zetten. We werken daarbij toe naar een eerste fonds dat een selectie aan doorbraakprojecten uit het Leuvens Klimaatcontract wil financieren om aan te tonen dat de opzet werkt:

  • Welke doorbraakprojecten hebben een businesscase met een aantrekkelijk financieel rendement of een voorspelbare cashflow?
  • Welke doorbraakprojecten zijn vanuit het oogpunt van maatschappelijk rendement onontbeerlijk en hoe bepaal je dat?
  • Hoe combineer je ze in een fonds dat financieel en maatschappelijk rendement aan elkaar koppelt en zorgt dat investeringen steeds in het geheel gebeuren?
  • Wie wil daar dan in investeren en hoe zorg je dat de nodige middelen de weg naar het fonds vinden?
Nov
2023
Nov
2023

Leuvens Klimaatcontract – met investeringsstrategie – ingediend

Mar
2024
Mar
2024

Mission label toegekend – financiële onderbouwing oogst lof

Jun
2024
Jun
2024

Event ‘financiering van de klimaattransitie’ betrekt financiële spelers bij uitwerking transitiefonds

Dec
2024
Dec
2024

Fonds brengt middelen naar eerste geheel van doorbraakprojecten

Leuvens Klimaatcontract – met investeringsstrategie – ingediend

Nov
2023
Nov
2023
Mar
2024
Mar
2024

Mission label toegekend – financiële onderbouwing oogst lof

Event ‘financiering van de klimaattransitie’ betrekt financiële spelers bij uitwerking transitiefonds

Jun
2024
Jun
2024
Dec
2024
Dec
2024

Fonds brengt middelen naar eerste geheel van doorbraakprojecten

Waarom is dit project belangrijk?

Om een goed zicht te krijgen op de investeringen die in Leuven nodig zijn, werden in het Leuvens Klimaatcontract met de hulp van financiële experten businesscases uitgewerkt voor representatieve doorbraakprojecten. Daaruit blijkt dat er interessante businesscases op te stellen zijn voor bepaalde doorbraakprojecten, bijvoorbeeld projecten met een energiecomponent, maar dat dat binnen de dominante financiële logica minder zo is voor andere, bijvoorbeeld onthardings- en mobiliteitsprojecten. Voor die projecten wordt de return pas duidelijk wanneer we ook de positieve maatschappelijke impact in geldwaarde uitdrukken, en de (vaak vergeten) kost van in-actie begroten. Voor een sociaal rechtvaardige transitie is het echter belangrijk dat we álle doorbraakprojecten financieren. Daarom is dit Leuvens transitiefonds zo nodig.

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

No items found.
Meer tonen

Meer weten?

Gerelateerde evenementen

No items found.