Naar een marktconform gekoppeld rendement

7
June
2024
|
Geschreven door:

Het Leuvens transitiefonds moet dienen om álle doorbraakprojecten uit het Leuvens Klimaatcontract mee te financieren. Zowel de projecten met een interessant financieel rendement als de projecten met vooral een maatschappelijke meerwaarde. Daarom willen we de doorbraakprojecten slim combineren, zodat projecten die winst opleveren ook de financiële risico’s afdekken van projecten zonder (onmiddellijk) financieel rendement. Zo ontstaat een beleggingsportefeuille die een aanvaardbaar marktrendement koppelt aan maximale impact.

In deze blog lees je hoe we het transitiefonds willen optuigen.

Welke doorbraakprojecten leveren vandaag het interessantste financieel rendement op, en hoe koppelen we die aan de andere projecten?

Om daarop te kunnen antwoorden, brachten we belangrijke financiële parameters in kaart, waarop investeerders de doorbraakprojecten beoordelen. Daarbij denken we onder andere aan de geschatte CAPEX (ofwel de kapitaalinvestering, bijvoorbeeld het leggen van een warmtenet) en OPEX (de operationele kost, bijvoorbeeld het uitbaten van dat warmtenet), de terugverdientijd en andere financieel gangbare indicatoren zoals IRR en NPV.

Die oefening deden we al voor 13 van 86 doorbraakprojecten. Voor sommige doorbraakprojecten hadden we al een aanzet tot een businesscase toen we het Leuvens Klimaatcontract indien bij Europa in oktober '23, voor andere projecten stelden we de businesscase gaandeweg samen. Daarvoor gingen we in gesprek met engagementnemers en met financiële spelers en experten. Al die parameters goten we in een interactief dashboard.

Screenshot dashboard

De volgende stap is het samenstellen van pilootfonds, waar de 13 doorbraakprojecten met een uitgewerkte businesscase deel van uitmaken. Zo tonen we aan dat onze aanpak wérkt. Daarna kunnen we aan het pilootfonds steeds meer projecten toevoegen en koppelen.

Om ons model te testen, stelden we onze selectie aan pilootprojecten zo divers mogelijk samen. Er zitten niet enkel energieprojecten in, maar ook projecten die werken op thema's zoals mobiliteit, vergroening en renovatie. Bovendien waakten we erover zowel projecten te selecteren die zich in de beginfase bevinden, als projecten die al veel verder staan. Dat deden we door ze te plotten op een in de investeringswereld gangbare 'ladder van groei'. Dat plotten levert ons ook nog andere interessante inzichten op. Aan projecten zijn immers verschillende risico’s verbonden, in verschillende stadia. Die risico’s bepalen mee de grootte van de investering, wat precies als een marktconform rendement wordt gezien en welke investeerders erin geïnteresseerd kunnen zijn. Daaropvolgend maakten we een inschatting van de maturiteit van de business cases, een berekening van de emissie-impact en legden we per project het sociale karakter in de weegschaal. Op deze manier stomen we het Leuvens transitiefonds klaar voor de financiële wereld.

ladder van groei

Al die gesprekken en analyses leverden onze selectie van 13 doorbraakprojecten op die we als eerste in het transitiefonds zullen steken. De projecten met het hoogste financieel rendement, zoals 'Zonnepanelen op onze grootste daken', koppelen we aan doorbraakprojecten met een businesscase die misschien minder aantrekkelijk zijn voor investeerders, maar die wel nodig zijn als we van Leuven een klimaatrobuuste, CO2-neutrale stad willen maken, zoals bijvoorbeeld de ontharding van de Constantin Meunierstraat.

De selectie kan gaandeweg nog wel veranderen. De doorbraakprojecten zijn namelijk nog steeds volop in ontwikkeling. Maar de businesscases vormen wel de basis voor onze gesprekken met een heleboel financiële partijen. We organiseren daartoe samen met Impact Finance Belgium en stad Leuven een event op 11 juni. Daar brengen we een divers gezelschap aan financierders samen en vragen hen expliciet om na te denken over wat zij nodig hebben om mee te stappen in dit transitiefoonds. We houden je natuurlijk op de hoogte.

Meer weten over de geselecteerde doorbraakprojecten of de andere doorbraakprojecten uit het Leuvens Klimaatcontract?
Geïnteresseerd om mee te bouwen aaneen fonds voor Leuven dat financieel en maatschappelijk rendement koppelt, ofom erin te investeren?

No items found.

In samenwerking met

No items found.

Gerelateerde doorbraakprojecten

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

Gerelateerde evenementen

No items found.