FEAST: gezonde en duurzame voeding voor kwetsbare doelgroepen

Startdatum
October
2022
Status
Trekker
Leuven 2030, KU Leuven
Betrokken partners
SAAMO Vlaams-Brabant, UCLL
Thema's
Consumptie

Gezonde en duurzame voedingskeuzes gemakkelijker maken. Dat is wat het FEAST-project wil bereiken. Dertig Europese partners werken aan voedselsystemen die de stap naar duurzamer en gezonder eetgedrag ondersteunen. In Leuven wordt daarvoor een Living Lab opgericht, waar een groep mensen onderzoekt hoe we door het gebruik van digitale middelen meer collectieve actie rond voeding kunnen creëren. Daarnaast bekijken we of we gezonder en duurzamer eetgedrag kunnen stimuleren door de juiste boodschap op het juiste moment te sturen. We focussen in het bijzonder op kwetsbare doelgroepen.

Jouw contactpersoon

Ashley Mertens
Projectleider FEAST voor Living Lab Leuven
ashley.mertens@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030, KU Leuven
Betrokken partners
SAAMO Vlaams-Brabant, UCLL

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

Project FEAST werkt zowel lokaal, als internationaal. Samen met de steden Gent, Prilep (Noord-Macedonië) en Oxfordshire (Verenigd Koninkrijk) focussen we erop hoe we door het gebruik van digitale platformen en beïnvloedende communicatie ervoor kunnen zorgen dat mensen meer gezonde en duurzame keuzes maken als het om eten gaat. In Leuven geven we het Living Lab vorm. We verkennen de digitale platformen, noden en mogelijkheden voor de regio Leuven. Internationaal werken we samen meer dan dertig partners. Meer info vind je op https://feast2030.eu. Meer weten of meedoen? Neem dan contact met ons op.

Oct
2022
Oct
2022

Kick-off in Heidelberg

Jan
2023
Jan
2023

Uitwerken van een plan van aanpak Living Lab Leuven

Mar
2023
Mar
2023

Partners uitbreiden voor het Living Lab Leuven

Apr
2023
Apr
2023

Prestudie persuasieve communicatie

Jun
2023
Jun
2023

Verkennen van noden en mogelijkheden voor regio Leuven

Oct
2023
Oct
2023

Keuze voor digitaal samenwerkingsplatform

Jun
2027
Jun
2027

Einde FEAST

Kick-off in Heidelberg

Oct
2022
Oct
2022
Jan
2023
Jan
2023

Uitwerken van een plan van aanpak Living Lab Leuven

Partners uitbreiden voor het Living Lab Leuven

Mar
2023
Mar
2023
Apr
2023
Apr
2023

Prestudie persuasieve communicatie

Verkennen van noden en mogelijkheden voor regio Leuven

Jun
2023
Jun
2023
Oct
2023
Oct
2023

Keuze voor digitaal samenwerkingsplatform

Einde FEAST

Jun
2027
Jun
2027

Waarom is dit project belangrijk?

Wat we eten heeft een belangrijke impact, zowel op onze gezondheid, als op het klimaat. Maar gezond en duurzaam eten is niet voor iedereen een realiteit. In Leuven lopen verschillende projecten rond voeding, zowel vanuit de Leuvense voedselstrategie, als vanuit de verschillende werven van programma 8 van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050. Met het FEAST-project onderzoeken we hoe digitale oplossingen de transitie naar meer duurzaam en gezond eten kunnen ondersteunen. We geloven dat deze als een katalysator kunnen dienen. Daarnaast is het niet evident om (eet)gewoontes te veranderen. Daarom bekijken we hoe verschillende manieren van communiceren hierop een invloed kunnen hebben. Tot slot is het belangrijk dat niemand uitgesloten wordt van de klimaattransitie. In dit project focussen we in het bijzondere op mensen in kwetsbare posities en bekijken we hoe zij gezonder en duurzamer kunnen eten.

https://www.feast2030.eu/

Het FEAST-project is gefinancierd door de Europese Unie.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

October
2023

We leggen extra contacten met potentiële en belangrijke stakeholders. Deze informatie vullen we aan met input uit een-op-eeninterviews.

September
2023

Op 13 september vind de eerste stakeholderbijeenkomst plaats. SAAMO, KU LEUVEN, Huis van het Kind, Ruimtevaart, School 2030, Rikolto, CAW Oost-Brabant, De Wissel vzw, Enchanté vzw en Zorg Leuven schuiven mee aan tafel: organisaties met bergen expertise rond voeding en mensen in een kwetsbare positie. We inspireren elkaar met goede voorbeelden en brengen de noden van het Leuvense voedselsysteem in kaart, alsook mogelijke digitale oplossingen die deze noden kunnen helpen beantwoorden.

June
2023

Living Lab Leuven breidt uit: we contacteren verschillende organisaties in het Leuvense die werken met mensen in kwetsbare posities en voeding. In september staat een eerste stakeholderbijeenkomst op de agenda. Wil jij vanuit jouw organisatie meewerken aan dit project? Neem dan zeker contact met ons op.

May
2023

De eerste FEAST-Hackathon ‘Hack for Food, Hack for Good’ vindt plaats in Milaan, met focus op het ontwikkelen van technologische oplossingen om voedselonzekerheid en voedselverspilling te verminderen voor de burgers van Milaan. Tijdens een korte online inspiratiesessie, deelden we er de eerste learnings van de Tech Living Labs.

April
2023

Het onderzoek door KU Leuven rond voeding en digitale media gaat van start. Zo'n 300 adolescenten nemen deel, waaronder studenten van het Heilig Hartinstituut in Leuven.

March
2023
© Jan Van Loock

FEAST keert terug naar Leuven 2030 Urban Lab. Nu het project uit de conceptfase is, worden de deelnemers van de 3de editie van Urban Lab - met als doel academisch onderzoek op de klimaatuitdaging te richten - opnieuw uitgedaagd ideeën uit te wisselen rond duurzame en gezonde voeding voor kwetsbare doelgroepen. De 2 tafelgesprekken rond 'voeding op school' en 'gezonde eetpatronen voor kwetsbare doelgroepen' trekken in totaal meer dan 40 (!) geïnteresseerde deelnemers.

February
2023

De samenwerking met UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) start op. UCLL en FEAST vonden elkaar tijdens het Leuven 2030 Urban Lab, een netwerevent waarbij academisch onderzoek wordt toegespitst op de klimaattransitie. De vonk sprong over.

De informaticastudenten van UCLL ontwikkelen een nieuwe, interactievere versie van één van de digitale tools waar FEAST op zal inzetten: de Eco Food Map. Die brengt het voedselsysteem in en rond Leuven in kaart, en presenteert de initiatieven, actoren, experten en indicatoren in ons voedselsysteem. De publicatie van deze versie 2.0 is voorzien in de komende maanden.

De internationale takken van FEAST komen samen, delen hun eerste ervaringen en inspireren elkaar. De groep wisselt de intussen opgedane kennis uit, onder andere via het FEAST YouTube-kanaal. Ook Leuven geeft een beknopt overzicht van wat er rond het project in de pijplijn zit:

January
2023

Leuven, Gent, Prilep (Macedonië) en Oxfordshire (Verenigd Koninkrijk) trappen de samenwerking rond digitale tools en communicatie met kwetsbare doelgroepen af. In de komende jaren zullen ze elk hun eigen Eco Food Maps en Community Action Platforms introduceren en uittesten. Co-creatie engebruiksgemak staan centraal. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de leidende principes binnen growth hacking.

Alle 4 steden werken mee aan een academische studie rond communicatie met kwetsbare doelgroepen. Leuven2030 neemt in dit partnerschap een leidende rol op, in nauwe samenwerking met KU Leuven en Universiteitskliniek Heidelberg.

December
2022

Let’s welcome everyone to the FEAST: de Engelstalige website van het project gaat live. De trekkers van FEAST in onze stad, Leuven 2030, KU Leuven en SAAMO, stellen het concept verder scherp en werken een plan van aanpak uit tijdens verschillende boeiende workshops.

November
2022
© Marie Mauer

FEAST maakt zijn debuut in Leuven. Samen met het netwerk ‘Voeding Verbindt’ steken we de koppen bij elkaar en gaan na hoe we in Leuven de shift maken naar gezonde en duurzame voeding. We verzamelen feedback over de digitale tools waar FEAST op zal inzetten.

Ook de Voedseladviesraad (VLAR) krijgt FEAST gepresenteerd met een in het oog springende infographic.

October
2022

Het FEAST-project gaat officieel van start met een kick-off-evenement in Heidelberg. Hiervoor kwamen de 35 partners uit 15 landen samen.

© FEAST Consortium
Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.