FEAST: gezonde en duurzame voeding voor kwetsbare doelgroepen

Startdatum
October
2022
Status
Trekker
Leuven 2030, KU Leuven
Betrokken partners
SAAMO Vlaams-Brabant, UCLL
Thema's
Consumptie

Gezonde en duurzame voedingskeuzes gemakkelijker maken. Dat is wat het FEAST-project wil bereiken. Dertig Europese partners werken aan voedselsystemen die de stap naar duurzamer en gezonder eetgedrag ondersteunen. In Leuven wordt daarvoor een Living Lab opgericht, waar een groep mensen onderzoekt hoe we door het gebruik van digitale middelen meer collectieve actie rond voeding kunnen creëren. Daarnaast bekijken we of we gezonder en duurzamer eetgedrag kunnen stimuleren door de juiste boodschap op het juiste moment te sturen. We focussen in het bijzonder op kwetsbare doelgroepen.

Jouw contactpersoon

Marie Mauer
Projectleider FEAST voor Living Lab Leuven
marie.mauer@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030, KU Leuven
Betrokken partners
SAAMO Vlaams-Brabant, UCLL

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

Project FEAST werkt zowel lokaal, als internationaal. Samen met de steden Gent, Prilep (Noord-Macedonië) en Oxfordshire (Verenigd Koninkrijk) focussen we erop hoe we door het gebruik van digitale platformen en beïnvloedende communicatie ervoor kunnen zorgen dat mensen meer gezonde en duurzame keuzes maken als het om eten gaat. In Leuven geven we het Living Lab vorm. We verkennen de digitale platformen, noden en mogelijkheden voor de regio Leuven. Internationaal werken we samen meer dan dertig partners. Meer info vind je op https://feast2030.eu. Meer weten of meedoen? Neem dan contact met ons op.

Oct
2022
Oct
2022

Kick-off in Heidelberg

Oct
2022
Oct
2022

Definiëren van het concept Living Lab Leuven

Jan
2023
Jan
2023

Partners uitbreiden voor het Living Lab Leuven

Feb
2023
Feb
2023

Opstart Living Lab Leuven

Mar
2023
Mar
2023

Verkennen van noden en mogelijkheden voor regio Leuven

Apr
2023
Apr
2023

Prestudie persuasieve communicatie

May
2027
May
2027

Keuze voor digitaal platform

Jun
2027
Jun
2027

Einde FEAST

Oct
2022
Oct
2022

Kick-off in Heidelberg

Definiëren van het concept Living Lab Leuven

Oct
2022
Oct
2022
Jan
2023
Jan
2023

Partners uitbreiden voor het Living Lab Leuven

Opstart Living Lab Leuven

Feb
2023
Feb
2023
Mar
2023
Mar
2023

Verkennen van noden en mogelijkheden voor regio Leuven

Prestudie persuasieve communicatie

Apr
2023
Apr
2023
May
2023
May
2023

Keuze voor digitaal platform

Einde FEAST

Jun
2027
Jun
2027

Waarom is dit project belangrijk?

Wat we eten heeft een belangrijke impact, zowel op onze gezondheid, als op het klimaat. Maar gezond en duurzaam eten is niet voor iedereen een realiteit. In Leuven lopen verschillende projecten rond voeding, zowel vanuit de Leuvense voedselstrategie, als vanuit de verschillende werven van programma 8 van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050. Met het FEAST-project onderzoeken we hoe digitale oplossingen de transitie naar meer duurzaam en gezond eten kunnen ondersteunen. We geloven dat deze als een katalysator kunnen dienen. Daarnaast is het niet evident om (eet)gewoontes te veranderen. Daarom bekijken we hoe verschillende manieren van communiceren hierop een invloed kunnen hebben. Tot slot is het belangrijk dat niemand uitgesloten wordt van de klimaattransitie. In dit project focussen we in het bijzondere op mensen in kwetsbare posities en bekijken we hoe zij gezonder en duurzamer kunnen eten.

https://www.feast2030.eu/

Het FEAST-project is gefinancierd door de Europese Unie.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

October
2022

Het FEAST-project gaat officieel van start met een kick-off-evenement in Heidelberg. Hiervoor kwamen de 35 partners uit 15 landen samen.

Copyright FEAST consortium
Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.