ONZE MIJLPALEN

December
2023

Leuven 2030 blaast 10 kaarsjes uit

Al 10 jaar lang verenigt Leuven 2030 iedereen in Leuven voor een klimaatneutrale stad. Al is de manier waarop we dat doen in het voorbije decennium erg veranderd. Op 7 december nemen we leden, partners, stichtende organisaties, (ex-)collega's en iedereen die Leuven 2030 de voorbije 10 jaar mee vorm gaf, mee op een reis door de tijd. Van het prille begin, tot ons laatste (gedeelde) wapenfeit: de indiening van het baanbrekende Leuvens Klimaatcontract. Daar doen we met plezier nog eens 10 jaar bij. Met goesting. Met engagement. Met visie. Met jou.

November
2023

Het eerste Leuvens Klimaatcontract

Op 23 november overhandigen Leuven 2030 schouder aan schouder met de stad Leuven - en in het bijzijn van 400 Leuvense sleutelpartners - het eerste Leuvens Klimaatcontract aan de Europese Commissie.

Dat bevat niet minder dan...

 • 86 doorbraakprojecten die een CO₂-reductie van 80% in het vizier brengen
 • 10 'leidende principes' die als toetssteen dienen om CO₂-vermindering centraal te stellen in toekomstige initiatieven
 • meer dan 30 partners die concrete engagementen opnemen.

Daarnaast bevat het Klimaatcontract een financieel luik dat zicht geeft op de financiële logica’s en hefbomen die nodig zijn om deze doorbraakprojecten en de Leuvense transitie te financieren.

“Nooit eerder linkten we zoveel perspectieven met elkaar. Nooit eerder brachten we barrières, concreet engagement en de financiële flank op deze manier samen”, aldus Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030.

Tijdens de voorstelling kregen we onder andere gezelschap van Patrick Child en Thomas Osdoba van de Europese Commissie, federaal minister Caroline Gennez, burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani, voormalig directeur van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx, schepen van klimaat David Dessers, algemeen directeur van stad Leuven Geertrui Vanloo en bestuurder van Leuven 2030 Simon Sterck.

June
2023

#LECH2030 als hefboom voor duurzaamheid

Leuven stelt zich kandidaat om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden. Intendanten Sarah Bekambo, Lore Baeyens en Stijn Devillé werkten samen een visie uit voor de Leuvense kandidatuur. De kern: #LECH2030 zal een hefboom worden voor de duurzaamheidsuitdagingen in de stad, geen programma dat er naast loopt.

Leuven 2030 collega Sven Rosius werd door de dienst cultuur van stad Leuven gevraagd om een inspiratiesessie te geven over de kansen die er daarbij liggen voor onze stad. En die zijn er. Want we hebben de kracht van kunst en cultuur hard nodig.

March
2023

Europa steunt Leuven in uitbouw van warmtenetten met subsidie van 1,5 miljoen euro

In overeenstemming met de Roadmap naar een klimaatneutrale stad, brengen stad Leuven, vzw Leuven 2030 en energiecoöperatie ECoOB alles in stelling voor de uitrol van Leuvense warmtenetten. Europa maakt bekend dat ze Leuven ondersteunt bij de uitrol van warmtenetten met een subsidie van maar liefst 1,5 miljoen euro. Die komt er dankzij een straf subsidiedossier dat Leuven 2030 en stad Leuven samen indienden eind 2022. Daarmee komt de ontwikkeling van groene warmte in Leuven in een stroomversnelling.

October
2022

Aftrap FEAST: duurzame en gezonde voeding

Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs, ofwel gezonde en duurzame voedingskeuzes toegankelijker maken, en dat specifiek voor kwetsbare doelgroepen. Daaraan werken 30 Europese partners samen. In Leuven wordt daarvoor een Living Lab opgericht, waar wordt onderzocht hoe we meer collectieve actie rond voeding kunnen creëren en hoe gezonder en duurzamer eetgedrag gestimuleerd kan worden. Leuven 2030 treedt samen met SAAMO en UCLL op als trekker in dit project.

October
2022

Minister Khattabi maakt kennis met sociaalinclusieve klimaataanpak in Leuven

In oktober brengt federaal minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi een bezoek aan Leuven. De minister maakt kennis met de sociaalinclusieve klimaataanpak in Leuven via een aantal projectbezoeken en een uitwisseling met leden van het stadsbestuur, de stadsadministraties en het Bestuur van Leuven 2030.

September
2022

Leuven ontvangt een 40-koppige delegatie vanuit de Europese Commissie, verschillende directoraten-generaal en Europese netwerkorganisaties

Eind september zakken een 40-tal Europese hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers af naar Leuven om met ons uit te wisselen rond het beter onderling afstemmen en koppelen van verschillende Europese initiatieven, die een hefboom willen zijn voor klimaatambitieuze steden zoals Leuven. Waardevolle agenda, en te koesteren dat Leuven hierin gastheer mag zijn. Want zo mochten we rechtstreeks & live input geven.

June
2022

Leuven 2030 wint 'Best non-profit organisation' op de Leuven Innovation Awards

Leuven Value Network organiseert samen met een heleboel partners de Leuven Innovation Awards. De jury van de allereerste editie stemt Leuven 2030 tot winnaar in de categorie 'best non-profit organisation'. Gezien de grote hoeveelheid straffe Leuvense non-profits maakt ons dat bijzonder trots, maar bovenal geeft het ons nog een dosis extra energie om, samen met al die innovatieve organisaties, sneller en slimmer te werken aan een duurzame toekomst voor onze stad.

May
2022

Leuven 2030 krijgt gloednieuw jasje

Sinds dag één bundelt de vzw de krachten in Leuven op weg naar een klimaatneutrale stad. Dat is nooit veranderd. De manier waarop we dat doen wél. Daarom wordt het hoog tijd voor een opfrissing van onze website.

Eentje die op scherp zet wie Leuven 2030 is en hoe we te werk gaan:

 • met onze Roadmap als leidraad
  Een ambitieus doel vraagt om een sterk plan. Daarom stelden we samen met een heleboel Leuvense experten de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven op.
 • aan de hand van doorbraakprojecten
  In doorbraakprojecten zoeken we samen met partners naar nieuwe oplossingen voor de klimaatcrisis en testen we het potentieel ervan in Leuven.
 • met een geëngageerd netwerk 2030
  Om onze Roadmap te doen slagen en onze Europese missie als pioniersstad te volbrengen, vragen we van Leuvense organisaties, bedrijven, overheden en inwoners concrete engagementen. Die verbintenissen verzamelen we in het eerste Leuvense Klimaatcontract. Dit levend, geëngageerd netwerk van ambitieuze actoren vormt ons 'Netwerk 2030'.

Wij blij. Want onze nieuwe virtuele thuis mag er best zijn, vinden we!

April
2022

Europa selecteert Leuven als pioniersstad voor klimaat

Geïnspireerd door de Apollo 11-missie om een man op de maan te laten landen, wil Europa missiegerichte, innovatie en concrete oplossingen bieden voor een van ‘s werelds grootste uitdagingen: de klimaatverandering. Leuven is een van de 100 steden die de Europese Commissie uit bijna 400 steden kiest voor de missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Met deze missie ondersteunt Europa de gekozen steden met expertise en (financiële) middelen in hun traject naar klimaatneutraliteit tegen 2030. Leuven is voor België geselecteerd samen met Brussel, Antwerpen en La Louvière.

March
2023

Gelanceerd: Urban Lab

Op 23 maart  hielden KU Leuven, hogeschool UCLL en imec samen met stad Leuven en Leuven 2030 vzw in OPEK het Leuven 2030 Urban Lab boven de doopvont. Met het Leuven 2030 Urban Lab willen we de samenwerking tussen deze verschillende partners rond duurzaamheidsvraagstukken verder versterken en de kennisinstellingen nauwer bij Leuven 2030 betrekken. Het Leuven 2030 Urban Lab wil daarbij de stad en regio Leuven gebruiken als levende laboratoria. Laboratoria waar de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement wordt benut om stedelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.

November
2021

Een nieuw Bestuur neemt de fakkel over

Het derde alweer. Anne Van Oudenhove neemt voor KBC het voorzitterschap op. Nadat stad Leuven (eerste Bestuur) en KU Leuven (tweede Bestuur) deze rol opnamen voor de ledencategorieën van de overheden en kennisinstellingen, gaat nu ook een bedrijfslid dit engagement aan. Vanaf deze bestuursperiode wordt de verantwoordelijkheid van de bestuurders nog verder uitgebreid en worden ze dichter betrokken bij ons werk. Tegelijkertijd wordt het aantal bestuurders vergroot van 15 naar 18 doordat de ledencategorie van burgers en middenveld wordt opgesplitst in twee aparte categorieën met een eigen vertegenwoordiging.

May
2021

Het ELENA L.E.U.V.E.N. - project loopt ten einde

Wat in december 2017 startte als een samenwerking van 18 organisaties, mondt deze maand uit in een netwerk van 24 partners die samen 100 gebouwen renoveerden, goed voor 150.000 gerenoveerde vierkante meters en 1.000 kilowattpiek aan opgewekte hernieuwbare energie. Door het bundelen van hun investeringsbudgetten, konden ze daarbij rekenen op een subsidie van 1,6 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Wij brachten de partners en hun investeringsportefeuilles samen en haalden de Europese subsidie binnen. We begeleidden de partners ook bij de realisatie van hun gebouwprojecten en ondersteunden hen bij het onderling delen van kennis en expertise. 

April
2021

Stad Leuven lanceert het Leuvense Toekomstfonds

Als een relancemaatregel na de corona lockdown. Met een initiële investering van 2,5 miljoen euro belooft het duurzaam ondernemerschap in Leuven een stevige duw in de rug te geven. Wij stonden mee aan de basis van het ontstaan van dit fonds door verkennende studies op te zetten met onder meer Bankers Without Boundaries en BrightWolves. We blijven ook ondersteunen bij het in stelling brengen van deze financiële hefboom. 

February
2021

Samen met stad Leuven trappen we Vorm 3010 op gang, een uitgebreid participatietraject om samen met de inwoners en andere betrokkenen in Kessel-Lo vorm te geven aan een aantrekkelijke en duurzame invulling van hun buurten, straten en pleinen.

Het traject zal invulling geven aan een nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo, maar we grijpen het ook aan om er andere duurzaamheidsuitdagingen rond vergroening, ontharding en leefkwaliteit aan vast te knopen. Vorm 3010 is zo ook de start van het strategisch experiment in Kessel-Lo dat uit de samenwerking met EIT Climate-KIC voort kwam. 

September
2020

Leuven wint iCapital Award en mag zich Europese Hoofdstad van Innovatie noemen

Een nieuwe erkenning voor Leuven: onze stad mag zich Europese Hoofdstad van Innovatie noemen! Leuven 2030 diende samen met stad Leuven en Leuven MindGate het winnende dossier in. Onze unieke en ambitieuze klimaataanpak met onder meer een doorgedreven, stadsbrede samenwerking wordt door de Europese Commissie als een van de doorslaggevende argumenten aangestipt

September
2020

Lancering School 2030

Stad Leuven, de provincie, Leuven 2030, SOM en partners zoals Rikolto, Mobiel 21, EcoWerf, Djapo en GoodPlanet bundelen hun krachten in School 2030. Dit structureel samenwerkingsverband biedt het Leuvense onderwijsveld een kader om hun plannen, engagementen en acties een plaats te geven in een groter geheel. En da’s belangrijk, want in de Roadmap gaat ook aandacht naar het betrekken van jongeren als belangrijke scharniergeneratie bij het maken van de omslag naar een fossielvrije samenleving. 

July
2020

Vier strategische experimenten zien het licht

De samenwerking met EIT Climate-KIC vertaalt zich binnen de vzw in vier strategische experimenten: Project Kessel-Lo, Project Wijk Energietransitie, Project Bedrijventerrein Haasrode en Project Growth Hacking. Deze strategische experimenten snijden doorheen de verschillende programma’s van de Roadmap om complexe uitdagingen met elkaar te verbinden en zo tot vernieuwende strategieën en oplossingen te komen.

February
2020

Aan de slag met doorbraakprojecten

Om gericht in te zetten op die projecten die nieuwe oplossingen testen of een grote stap vooruit betekenen binnen de Roadmap, starten we met onze doorbraakprojecten.

November
2019

Aan tafel met Leuvense ondernemers

Om de Roadmap naar 2050 uit te voeren zijn vernieuwende ideeën en ondernemers met sterke schouders nodig. Daarom brengen we bijna 80 ondernemers samen in M museum om te werken rond specifieke klimaatuitdagingen. Het is de eerste keer dat we de bedrijfswereld zo expliciet betrekken en dit event vormt zo de start van een pad dat we in de komende jaren steeds vaker zullen bewandelen. 

October
2019

Leuven geselecteerd als één van 10 icoonsteden door EIT Climate-KIC

Leuven wordt met Leuven 2030 naast steden als Kopenhagen, Wenen, Amsterdam, Madrid en Milaan geselecteerd als een van de partnersteden binnen het ambitieuze ‘Healthy, Clean Cities’ - programma van Europees expertisecentrum EIT Climate-KIC. Dat heeft als voornaamste doel om radicalere manieren te onderzoeken en ontwikkelen om snellere en grotere stappen te zetten in het kader van de stedelijke klimaattransitie. 

De expertise en de financiële ondersteuning van de EIT Climate-KIC partners zullen ons vooruit helpen om op een zo kort mogelijke termijn een aantal complexere projecten af te bakenen en te realiseren. Katrien Rycken, directeur Leuven 2030
September
2019

Het Leuven 2030- team breidt uit met programmaverantwoordelijken

Naast het bestaande projectteam wordt voor elk programma in de Roadmap minstens één programmaverantwoordelijke aangesteld om de stappen uit het plan om te zetten naar verdere concrete actie. Vaak gaat het om experts die - soms gratis, soms tegen vergoeding - door partnerorganisaties deeltijds worden vrijgemaakt om aan de Roadmap te werken. 

April
2019

Allereerste ambassadeur van Europese Klimaatpact

Leuven spreekt zich uit als allereerste ambassadeur van het Europese Klimaatpact, en haakt zo expliciet in op de Europese ambitie om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Dit engagement dragen we naar goede gewoonte uit met diverse partners: naast Leuven 2030 spreken ook stad Leuven, KU Leuven, Leuven MindGate en imec zich uit tijdens een druk bijgewoonde Facebook Live.

March
2019

De Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven in 2050

Tussentijdse metingen wijzen uit dat de uitstoot in Leuven niet snel genoeg daalt om het doel van een klimaatneutrale stad in 2050 te halen. Daarom stellen we met een heleboel Leuvense experten een uniek plan op: de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven in 2050. De ambitie wordt meteen ook verhoogd: niet alleen de CO₂-uitstoot op het Leuvense grondgebied wordt meegenomen zoals dat in het wetenschappelijk rapport van 2013 het geval was, de Roadmap voegt er de uitstoot aan toe waarvoor Leuvenaars buiten de stadsgrenzen verantwoordelijk zijn.

Sleutelspelers in de stad ondertekenen de Roadmap tijdens de uitverkochte conferentie ‘Road to 2050’ en engageren zich ertoe om hun beleid erop af te stemmen. Vanaf dit moment vormt de Roadmap onze leidraad en geeft ze richting aan alles wat we doen.

June
2018

Leuven wordt uitgeroepen tot European Green Leaf 2018

De prestigieuze award is een mooie erkenning voor de inspanningen van Leuven 2030 en stad Leuven op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit.

December
2017

Het ELENA L.E.U.V.E.N. - project gaat van start

18 grote en kleine Leuvense organisaties engageren zich samen om hun gebouwen sterk te verduurzamen. Leuven 2030 brengt de partners en hun investeringsbudgetten samen en dient succesvol de subsidieaanvraag in bij de Europese Investeringsbank die moet helpen om het studiewerk te bekostigen. Het is de start van een impactvol project van Leuven 2030 om de uitstoot van voornamelijk niet-residentiële gebouwen, goed voor maar liefst 28%* van de Leuvense CO₂-uitstoot, gevoelig terug te dringen.

*Leuvense CO₂-uitstoot kunnen we onderverdelen in drie verschillende scopes. Bij dit cijfer (28%) houden we enkel rekening met directe emissies die vrijkomen op het grondgebied groot Leuven (Scope 1) en indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde energie (Scope 2).

November
2017

Het tweede Bestuur zet de weg verder

Nadat het voorzitterschap van het Bestuur vier jaar lang in handen was van stad Leuven, wordt het nu voor vier jaar overgedragen aan KU Leuven in de persoon van Stefaan Saeys, directeur Technische Diensten. Die overgang symboliseert mooi hoe sterk het engagement is vanuit verschillende hoeken van de samenleving om van Leuven een duurzame stad te maken.  

November
2017

We zetten de campagne ‘Leuven Switcht’ in de steigers

Bekende Leuvense koppen engageren zich om naar een groene energieleverancier over te stappen en roepen Leuvenaars op om hetzelfde te doen. Een jaar later zal Leuven bijna 800 geregistreerde switchers tellen, goed voor naar schatting 320 ton CO2-reductie.

May
2017

Een tweede luchtkwaliteitsmeeting

Een tweede luchtkwaliteitsmeting door Leuven 2030, Vito en Straten Vol Leuven wijst op een sterk verband tussen de ingevoerde ingrepen van het circulatieplan en de evolutie van de luchtkwaliteit. Ze toont zo - naast de verkeerstellingen van stad Leuven - de toegevoegde waarde ervan voor de Leuvenaar.

June
2016

De vzw verandert van naam: Leuven 2030 is geboren


Tegelijkertijd schakelen we ook een versnelling hoger op communicatievlak en ontwikkelen we onder meer een nieuw logo, de baseline ‘minder uitstoot, meer toekomst’ en een duidelijke visuele identiteit. Vanuit het besef dat we de hele Leuvense samenleving moeten kunnen bereiken om onze missie te doen slagen.

May
2016

Een nulmeting van de luchtkwaliteit

Samen met het burgerplatform ‘Straten Vol Leuven’ en Vito voert Leuven 2030 een uitvoerige nulmeting van de luchtkwaliteit uit. In de zomer van 2016 voert stad Leuven daarop de eerste fase van het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad in. Een ambitieus plan dat een groter deel van de publieke ruimte voorbehoudt aan voetgangers en fietsers. 

December
2014

De allereerste werfvergadering vindt plaats

120 geëngageerde burgers, experten, beleidsmakers en -voorbereiders, werknemers en ondernemers slaan in Het Depot een ganse dag en avond de handen in elkaar rond concrete uitdagingen voor een klimaatneutrale stad. Deze werfvergadering is een belangrijke nieuwe stap in de werking van Leuven 2030. Vanaf nu verbinden we ook expliciet partners en burgers met elkaar rond concrete projecten en begeleiden we hen onderweg, ondersteunen we met het vinden van financiële middelen en helpen we met het vertellen van hun verhalen.

August
2014

De eerste klimaatcamping


We organiseren samen met vier buurtcampings de eerste klimaatcamping op de Leuvense Vismarkt: Camping Zero Emissie is een feit. De jaren erop springen vooral Leuvense scholen op deze kar. In samenwerking met stad Leuven en Het Depot nemen in de editie van 2018 zelfs 15 scholen deel. Ze combineren het kamperen met een uitgebreid programma rond duurzame activiteiten ter inspiratie van leerlingen, leerkrachten en directie. 

November
2013

De officiële start van onze vzw!

Op 9 november 2013 richten 60 inwoners, bedrijven en organisaties samen de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 op, stad Leuven en KU Leuven op kop. Van bij de start kunnen actoren uit alle delen van de Leuvense samenleving dus lid worden van onze organisatie en zitten vertegenwoordigers ervan mee aan het stuur.  Deze leden worden verdeeld over vijf ledencategorieën die evenwaardig worden vertegenwoordigd: burgers en middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheid en (semi-)publieke overheden. Die unieke samenwerking behouden we tot op vandaag omdat we geloven dat een klimaatneutrale stad alleen maar mogelijk is als iedereen er samen aan werkt en er zich eigenaar van voelt. Onze huidige burgemeester Mohamed Ridouani, toenmalig schepen van leefmilieu, neemt als eerste de voorzittersrol op. 

February
2013

Een gedetailleerd wetenschappelijk rapport over de uitstoot op Leuvens grondgebied

KU Leuven stelt een wetenschappelijk rapport op dat in detail de CO₂-uitstoot op het Leuvense grondgebied in kaart brengt, de zogenaamde ‘scope 1’ en ‘scope 2’ emissies. Gedurende meer dan een jaar werkten verschillende experten nauw samen aan deze meting op basis van de uitstoot in 2010. Het rapport omvat ook een lijst met mogelijke scenario’s om tot een klimaatneutrale stad te komen. Het wordt officieel overhandigd in een uitverkochte STUK-zaal.

May
2011

Schepen Ridouani ondertekent het Burgemeesterconvenant

Toenmalig schepen van stad Leuven Mohamed Ridouani ondertekent het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, een intentieverklaring om de stad klimaatneutraal te maken. De ambitie van de stad wordt een eerste keer formeel. 

Ontdek de veelgestelde vragenMaak kennis met onze organisatie